Gunnar Hofstad


Kjære INPère, her er litt om meg.

Gunnar Hofstad heter jeg, og er innstilt som medlem av sentralstyre, og tenkte derfor at en presentasjon er på sin plass.

Jeg er 56 år, gift med henne jeg traff for snart 35 år siden, og vi har til sammen 2 barn og snart 6 barnebarn. Bosatt i Ørland kommune i Trøndelag.
Siden jeg er oppvokst på bygda med besteforeldre på begge sider av familien som drev gård, så var odel og gårdsdrift en fremtid jeg staket meg ut.
Så landbruksskole, samt litt mekanisk utdannelse ble gjennomført, samtidig som jeg jobbet som avløser.
Utferdstrangen kom sigende, og anleggslivet ble utprøvd noen år, før eget firma ble startet og transport, terminaldrift og logistikk ble hverdagen.
Igjen, så fristet nye horisonter, kurs og søknader for offshorelivet ble gjennomført og jeg jobber i dag på en borerigg for Odfjell Drilling.

Mitt engasjement for politikken kom sent i livet, da det var så mange saker jeg kjente begynte å engasjere, men slet med å finne et parti som dekket mine synspunkt på hvilken retning jeg følte landet burde ta.

Plutselig, og heldigvis dukket INP opp, og et brennende ønske om å ta tak, samt formidle fornuftig politikk, skapt i vår samtid var født.
Mine verdier har bakgrunn i en oppvekst blant en generasjon som selv har arbeidet hardt og målrettet for å leve av naturgitte muligheter, og respekt for disse. Mine besteforeldre hadde opplevd krig, bygd opp sine gårder fra små, til levelige kår i en tid da man måtte utnytte alle muligheter og ledige timer for å oppnå resultat.
Av disse erfarne mennesker, med en livsvisdom vi i moderne tid kan ha vansker med å forstå, fikk jeg forståelse for samspill mellom mennesker , dyr og natur.

Man må stelle godt med alle parter for å oppnå positivt resultat !

Primærnæringene våre, klok forvaltning av ressurser på naturens premisser, kraft, industri, helse,oppvekst og tilhørende velferd bør sees i sammenheng for en utvikling til det beste for våre barn, barnebarn og andre deler av verden vi kan bidra til.

Så til slutt. Skal vi lykkes med dette prosjektet vårt, INP, så må vi sørge for at vi er målrettet og ukuelige som våre forfedre, har fokus på målet, og løfter hverandre for en positiv utvikling.

Vi skal representere FOLK SOM OSS SELV !
Takk for meg, og lykke til med Landsmøte og Stortingsvalg 2025