Erik Hexeberg


Utdanning: Lege dr. med., spesialist i indremedisin, MBA

Erfaring som lege ved indremedisinske avdelinger, ti år i universitetsstillinger, ti år i legemiddelindustrien og fra 2010 arbeidet ved Dr. Hexebergs klinikk som ble etablert sammen med min ektefelle, Sofie.

Jeg har alltid vært opptatt av politikk og sto på stand for «Ja til EF» i 1972. Som student hadde jeg en periode som leder av medisinsk studentutvalg og hadde plass i studenttinget. Som midlertid ansatt ved UiB var jeg innvalgt i fakultetsrådet og hadde plass i budsjettkomiteen (fakultetsstyre).

I flere år deltok jeg i styret av Kostreform for bedre helse og var leder i to år (2014-2016).

Da jeg bodde i Bærum, var jeg en kort periode innvalgt i styret for Bærum Venstre, og da jeg bodde i Øystre Slidre var jeg vararepresentant i kommunestyret.

I 2019 meldte jeg meg inn i Helsepartiet og ble valgt til 2. nestleder i 2020. Ved Landsmøtet 2021 overtok jeg som leder og ledet Helsepartiet ved Stortingsvalget 20221. Jeg er nå vararepresentant for INP i kommunestyret i Tønsberg.

Selv om mine kunnskaper er spissest innen helsepolitikk har jeg en generell politisk interesse. Sammen med min ektefelle etablerte jeg offentlig godkjent barnehage for 15 barn og med 3 ansatte i 1990, har drevet kurshotell i Spania i flere år og driver nå Dr. Hexebergs klinikk. Jeg er opptatt av at det skal skapes ny virksomhet i Norge, og det må legges til rette for å sikre norsk eierskap.

Selv om jeg mener at vi skal ha et sterkt offentlig helsevesen er jeg samtidig opptatt av at vi skal ha et privat helsevesen som kan utfordre det offentlige helsevesenet – slik at det blir enda bedre. Skal vi kunne gjennomføre de endringer som må til for å skape et friskere Norge har jeg kommet til at vi må stå utenfor EU – det er da vi har den nødvendige råderetten il å skape forandringer.