Om INP

/images/profilbilder/AnnJorunnHillersøy_122_styreBilde.jpg
INP er et sentrumsorientert og distriktsvennlig parti med et fornuftsbasert breddepolitisk partiprogram for hele Norge. Partiprogrammet er antagelig et resultat av verden mest demokratiske prosess. Mens andre partier lukker seg inne med en enge krets og har lite transparente prosesser, har vi i INP lagt ut punkt for punkt i partiprogrammet til høring på vår egen facebookgruppe som i skrivende stund har 48 700 medlemmer. Dette gjør den forresten til en av de største politiske Facebookgruppene i Norge.

Her lyttet vi, fulgte de meget saklige og engasjerte debattene nøye, noterte og endret i takt med at den sunne fornuften tok form og preget punkt for punkt. Vi er utrolig stolte av at vi gjennom denne dugnadsprosessen klarte å skape et program som dekker de områdene som betyr noe for flertallet i landet. De som tar seg tid til å lese partiprogrammet ender svært ofte med å melde seg inn. Industri- og Næringspartiet var aldri ment å være et ensaksparti, ei heller et "miniparti" og partiprogrammet vårt legger til rette for at vi skal bli det brede folkepartiet Norge trenger.

Da partiet skulle samle inn de lovpålagte underskriftene for å kunne stille til valg for første gang i 2021 tok det kun 4 måneder å komme i mål og det totale antallet ble til slutt 8435 (kravet er 5000). Dette avdekket et stort engasjement i distriktsnorge og frykt for avvikling av viktige næringer AS Norge er helt avhengig av for å fungere som et velferdsamfunn. Det var særlig fra oljeindustrien og verftsnæringen mange av støtteerklæringene kom fra.

Vi ble av en politisk kommentator på den tiden beskrevet slik: "INP er tilsynelatende en moderne utgave av AP med fokus på arbeidsfolk og et anstendig arbeidsliv, uten en gammeldags sosialistisk ideologi. Partiet tiltrekkes [sic] av mange frustrerte Høyre-velgere på grunn av sitt engasjement for industri- og næringsliv. Skuffede Frp velgere som er lei valgløftebruddene i eget parti, går i flokk og følge inn i INP". Siden har vi samlet velgere og medlemmer fra hele det politiske spekteret etterhvert som vår konsekvensbaserte sentrumspolitikk har vist seg å gi resonans på tvers av farger og ideologier.

I 2023 ble partiet markant styrket da Helsepartiet ble innlemmet i INP. Vi kan nå smykke oss med det som antageligvis er det beste helseprogrammet i norsk politikk.

Norge trenger et sentrumsorientert, moderat parti som vil prioritere Norge, det norske næringsliv og norske arbeidsplasser. Det er mange som er på en søken etter et nytt parti i det politiske landskapet. INP er det nye.

INP har oppegående og aktive fylkespartier i samtlige av landets 11 fylker. Vi nærmer oss snart 140 lokallag, og i kommune- og fylkestingsvalget i 2023 stiller vi lister i 123 kommuner og i samtlige fylker. Antallet partimedlemmer passerer ganske straks 11 500, et tall vi selv har vanskelig for å ta inn over oss men som representerer en vekst som er enestående i norsk politisk historie.

Samtlige av våre fremste kandidater på listene har lang arbeidslivserfaring og relativ liten politisk ballast, noe som kan tyde på at den sunne fornuften og bondevettet er på vei inn inn på Løvebakken representert ved INP.

Industri- og næringspartiet ble stiftet i ærverdige industrihistoriske omgivelser på Vemork Industrimuseum på Rjukan 29.02.2020. Bedre ramme rundt stiftelsen av et kommende styringsparti for Norge skal man lete lenge etter. Selve signeringen av stiftelsesdokumentet foregikk på et tilordnet bord med stoler og et stort bord midt i den gamle turbinhallen fra 1906. Rjukan regnes som industriens vugge for Norges del, og vannkraftens mor i Europa.

Den 6.mai 2020 registrerte partiregisteret i Brønnøysund Industri- og næringspartiet med forkortelsen INP, i sitt register over nasjonale partier, samtidig lanserte vi partiprogrammet på vår hjemmeside og åpnet for medlemsinnmeldinger.

SENTRUMSPOLITIKK Det er viktig for INP og nordmenn at landet forblir et land der velferd, distriktspolitikk og utvikling står høyt i kurs.
Familie og nærmiljø, en offensiv miljø- og ressurspolitikk og en aktiv distriktspolitikk.
INP vil møte folk der de er med fokus på forenkling og utvikling i distrikts-Norge.
INP vil jobbe for å reversere dreneringen av kunnskapsarbeidsplasser fra distriktene til store tungrodde byråkratiske organisasjoner i sentrale strøk. 

INP ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
Forvaret skal gjenreises etter flere tiår med en avviklingspolitikk som vi vil ta et oppgjør med.
INP vil ta kampen for én mer balansert miljø og klimadebatt, som i dag er fraværende. 

INP vil være over gjennomsnittet klar til å gå i kamp med avviklingspartiene som står for nedbygging av Norges forsvarsevne, avvikling av olje og gassnæringen, eller har en politikk som fører til en utarming av distriktene.
INP vil jobbe for å bevare og forbedre trepartsamarbeidet som vi mener er selve nøkkelen bak Norges suksess.