Ragnar S Olsen


Hvem er Ragnar?
Jeg er 49 år.

Oppveksten min var på Sørrollnes i Ibestad kommune før jeg flyttet til Harstad i 1990.
Er gift med Kristin og har 3 barn. Er teknisk utdannet og jobber i dag turnus som ferdigstillelses Ingeniør i et Norsk oljeselskap.

På fritiden er vi enten i Sverige vinterstid eller på Sørrollnes om sommeren. Motorsport, jakt, fiske og friluft er viktige elementer i vår trivsel.

Min politiske og organisatoriske bakgrunn startet som elevrådsleder på tidlig 90 tall, videre var jeg da aktiv i YLI (yrkesskoleelevene og lærlingenes interesse organisasjon). Jeg drev med ungdomsarbeid i Fagbevegelsen både I FF (Fellesforbundet) og i LO, var første Leder i Ungdomsarbeidet sentralt i FF. Har drevet med ungdomsarbeid internasjonalt for både LO og FF. Når det omentrent, ble tvang om politisk innmelding takket jeg av.

Men siden jeg brenner for en ny retning i politikken, synes det er uheldig at den vanlige mann som ikke er offentlig ansatt sliter med å finne tid til politisk arbeid og selv har en formeining om at det foregår mange interessante diskusjoner daglig rundt kaffebordene i det ganske land mellom folk som har en potensiell politiker i seg, som trengs for å kunne iblande meningene fra denne massen til moderering på den husmannsretningen man i dag velger mot Europa og videre sørge for at vi investere rikdom i eget land heller en på børs og i utland, ja da må jeg og flere stille opp.

Jeg var en av disse pauseromspolitikerne, og kunne derfor enkelt ta steget når INP ble kjent for meg.

Dette førte til at jeg meldte meg inn og etablerte Harstad INP

Nå kan jeg appellere til den fornuften og forutsigbarheten som bor i folkemeiningen, og ikke minst bidra i fellesskapet for bedre rammer til innbyggerne.

Fra 1998 ble jeg med i min første bedrift og har solid erfaring fra styrearbeid i diverse bedriftsstyrer.

Har reist utenlands med olje og gass prosjekter stort sett sammenhengende fra 2013 til 2021 da jeg kom til prosjekt i Stavanger som sysselsetter meg i dag.

På reisen har jeg lært en del om kulturer og verdien av å tilpasse seg for å oppnå målene.

Politisk har jeg nok et utviklingspotensial, men er tilpasningsdyktig av natur.
Stiller til sentralt verv da jeg mener å ha noe å tilføre organisasjonen.