Kristin Karlsen


Kristin Karlsen
-Lokallagsleder Tromsø INP
-sitter i diverse utvalg i Tromsø kommune og som vara i hovedutvalg i Troms fylkeskommune

Født og oppvokst i Tromsø. Har bodd 16 år på sør-og østlandet men er nå tilbake i nordens Paris.

Samboer med Trygve. Jeg har en sønn og to voksne bonusdøtre og en liten hund.


Jeg har et stort engasjement og jobber strukturert.
Er utdannet apotektekniker i 1998. Som apotektekniker har jeg blant annet fungert som tillitsvalgt og salgsteamleder.

Har brukt mange av mine arbeidsår på veterinærklinikker både i nord og i sør.
Har blitt godt kurset innenfor laboratoriearbeid, gassanestesi og røntgen, så der har jeg hatt store ansvarsområder som jeg er stolt av.
Har også jobbet som radiovert, i hotellbransjen og i bolig for trafikkskadde.

Etter mange år i arbeidslivet ble jeg syk og etter hvert ufør. En stor påkjenning i seg selv var å kjenne på en sorg men samtidig en stabilitet man må finne i dagliglivet. Her måtte jeg på nytt finne meningen i hverdagen.

Og melde meg inn i politikken og jobbe frem viktige saker, er min måte å kunne gi noe tilbake til samfunnet på.

Jeg kan styre tempoet litt selv og kan ta de nødvendige forholdsregler jeg trenger. Slik kan jeg gjøre min hverdag nyttig.

Valget falt selvfølgelig på Industri-og Næringspartiet.

Jeg mener at vi som er folkevalgt er valgt for en grunn, vi skal lytte til våre velgere og være deres stemme videre.
Det er også viktig at vi lytter til fagfolk om gode råd og som kan komme med riktige konsekvensutredninger.

-Først og fremst må vi si opp EØS avtalen
-Vi må ut av ACER avtalen slik at vi blant annet får kontroll over vår egen vannkraft. Vi trenger ingen form for vindkraft. Vindkraft forstyrrer balansekraften, er dyr i drift og vedlikehold, produserer og forsøpler med mikroplast og skader dyrelivet. Dette er noen av argumentene
-Eiendomsskatten må senkes og på sikt fjernes helt. Dette en urettferdig skatt som rammer skeivt
-Vi bør klare å oppbemanne med stillinger på alle helseinstitusjoner. På denne måten vil man spare penger ved å unngå sykefravær og å styrke tjenesten og kutte ventelister
-Bompenger er jeg sterkt i mot. Staten betaler for veiene våre. Og vi bidrar til vedlikehold av veinettet gjennom blant annet trafikkforsikringsavgiften
-jeg vil si at vi nå er inne i en tid der det virkelig er viktig at vi ruster opp forsvaret vårt. Vi må klare å oppfylle kravene til NATO om å bruke 2% av BNP på forsvar. Jeg mener at dette kreves med det trusselbildet vi har per nå
-De eldre skal ha det godt og våre barn skal være trygge.
Industri- og næringspartiet ser jeg på som en brobygger for at våre barn skal ha en trygg og god framtid

Jeg gleder meg til det gode arbeidet vi kan få til sammen