Roger Larsen Nestleder kandidat INP


Roger Larsen
Heltidspolitiker, Trafikklærer og instruktør
Er 63 år, Gift, 3 barn, et bonusbarn og 6 barnebarn

Politisk arbeid:
4 år i kommunestyret
4 år som leder av hoveutvalg for miljø og areal
Fylkesleder Buskerud INP
Ringerike kommune
Kommunestyret
Formannskap/strategi og plan
Valgkomiteen
Buskerud fylke
Fylkestinget
Fylkesutvalget
Leder av hovedutvalg Næring og Innovasjon
Valgt inn i IPR Ringeriksregionen
Valgt inn i TKØ Tannledehelsetjenesten
Valgt inn i Viltnemda
Valgkomiteen