INP vil ha en gjennomgang av konsulentbruken.
Vi mener at mange av oppdragene som gis til konsulenter i stedet kan utføres av siste års studenter ved universiteter og høyskoler innen ulike fag.
Disse er allerede finansiert av fellesskapet.
Professorer, forskere og forlesere kan ha rollen med å kvalitetssikre oppdragene.
Studentene kan gis studiepoeng for slikt arbeid.