Irene Stendal Østerbø 


Irene Stendal Østerbø
Jeg er 50 år og mamma til 2 fantastiske barn.

Jeg bor i Alver kommune utenfor Bergen. Ved valget i 23 stilte jeg som ordførarkandidat, resultatet ble at jeg sammen med 3 andre flotte personer ble valgt inn for INP. Der sitter jeg i formannskapet, og som gruppeleder, samt vara for flere utvalg.
Min yrkesbakrunn er i hovedsak som prosessoperatør i Aluminiumsindustrien, Norsk Hydro, har og erfaring som tillitsvalgt og verneombud, i 2018, etter 2 årig fagskole kunne jeg titulere meg som HMS rådgiver.

Jeg er spesielt opptatt av politisk kontroll over vårt eget kraftmarked, ut av EØS, rettferdighet, distriktspolitikk og verdig omsorg.

Jeg falt tilfeldig over programmet til INP, og meldte meg inn spontant, endelig ett parti jeg følte meg hjemme i. Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg føler INP har en helhetlig politikk som er tuftet på sunn fornuft, og som setter selvråderetten høyt.
Jeg håper min erfaring, både i tidligere yrkesliv og som privatperson kan bidra til en mer rettferdig politikk.
For å fortsatt ha ett velferdssamfunn trenger vi utvikling, ikke avvikling!

Jeg er stort sett positiv, tolmodig og lyttende, det mener jeg er en viktig egenskap for et evt lederverv.
Jeg er ærlig, og ganske rett frem, og bruker ett lettfattelig språk, både skriftlig og muntlig, noe jeg tror vil appellere til både medlemmer og potensielle velgere.
Jeg er nok ingen standard politiker, og har heller ikke noe mål om å bli det, jeg ønsker å være meg selv. En som velgerne kan kjenne seg igjen i.
Jeg er ingen dybdeekspert på alle kampsakene våre, men jeg vet vi har utrolig mange dyktige mennesker som vil bidra, så det bekymrer meg ikke, her må det uansett samarbeid og teamwork til. Sammen blir vi sterke.
Siden jeg startet engasjere meg for vel halvannet år siden, har lærekurven til tider vert ganske så bratt, men det har gått bra likevel, så nå jeg klar for å fortsette kurv, veien blir til mens man går. Sammen skal vi ta INP til nye høyder.

Ønsker alle andre kandidater lykke til på Landsmøte 26-28 april ??

Og til delegatene - Godt valg.