Er du pensjonist? 

INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene.
God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge.

Industri- og Næringspartiet vil kjempe for at underreguleringen av pensjonistene skal ta slutt! Det var aldri intensjonen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten. 

REGULERING

Pensjonsreformen i 2011

forutsatte regulering under lønn, men det vi har fått er regulering under pris. Det er i strid med Stortingets vedtak. INP vil fjerne underreguleringen. 


Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen må rettes opp umiddelbart.

Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.


INP forventer at det skal være en automatisk regulering av pensjon etter hvert årlige lønnsoppgjør. Det skal reguleres opp i henhold til resultat, i form av den % lønnsvekst som samfunnet har fått.

Nestleder Bjarte Helland


INP vil at generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant.


Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode. En mye sterkere likestillingslov mot diskriminering pga. alder bør utredes. INP vil sikre et aldersvennlig samfunn. 


Dagens lov er alt for svak og har ingen reell effekt. Det er pinlig når bl.a. NRK rapporterer at de som rekrutterer til ledige stillinger automatisk legger bort søknader fra de over 50-55.


Denne dårlig skjulte, ulovlige praksisen medfører ingen sanksjoner for de som bryter loven. Vi må endre den kulturen for et godt og inkluderende arbeidsliv helt til pensjon. Norge trenger arbeidskraften. 

UTVALGET 


Pensjonsreformen fra 2011 blir nå sett på av et utvalgt under Solberg-regjeringa. Mandatet for gjennomgangen er omfattende og dyr. Tidligere NHO-sjef og nå konsernsjef for Schibsted, Kristin Skogen Lund, leder utvalget. 


Pensjonsutvalget skal beskrive pensjonssystemet og vurdere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Da målet for pensjonsreformen var å få mindre pensjonskostnader, vil vi tro utvalget ikke vil bedre betingelsene for pensjonistene.