Lønninger og godtgjørelser i det offentlige

INP vil ha en gjennomgang av alle former for lønn og godtgjørelser innen stat, fylker og kommuner, samt foretak med betydelig offentlig eierandel.

Minstepensjon for en enslig er rundt 182.000 kroner.
Kravet til Inntekt for familiegjenforening er ca. 270.000 kroner som da logisk sett skal dekke utgifter til minst 2-3 mennesker, ofte flere.
Median inntekt Norge er ca. 500.000 kroner. Dette omfatter alle sysselsatte i offentlig og privat sektor.
En lærer med masterutdanning har en startlønn rundt dette.
En sykepleier med 10 års erfaring har og rundt det samme.
En typisk fagarbeider ligger noe under medianen, mens eksempelvis ingeniører og økonomer ligger noe over med 600.000-800.000 kroner.

En «junior» minister i Regjeringen har derimot en årslønn på 1.4 millioner kroner, nesten tre ganger medianen.
Stortingsrepresentanter har rundt to ganger medianen, ca. 1 million kroner.
Vi har også inntrykk av at flere og flere ledere innen etater, kommuner og fylker har oppnådd dette nivået.

INP har ikke et endelig forslag, men mener at et system hvor median inntekt blir grunnkompensasjon for alle politikere og ledere innen det offentlige.
I tillegg utarbeides et system for tillegg ut fra den funksjonen man utfører. Grunnkompensasjonen vil bli basis for pensjonsberegning og lønn ved fravær, som ferie eller sykdom.
 
Alle politikere og ledere i offentlig sektor skal ha samme pensjonsordning, reise- og andre vederlagsordninger som alle andre ansatte som er finansiert av fellesskapet.