Beredskap og krisesituasjoner i Norge

INPs partiprogram inneholder mange punkter som handler om å sikre at Norge er godt forberedt for ulike kriser.
Vi opplever nå en krise som er så omfattende og dyptgående at den sammenlignes med 30-årenes depresjon. Noen sier koronapandemien var en varslet krise, men varslene ble ikke omsatt i handling og beredskap.
Selv om det var rapporter fremlagt bl.a. som et resultat av et WHO- prosjekt ledet av landsmoder Gro Harlem Brundtland, var det ingen som ropte høyt nok.
Det var ingen som sultestreiket eller lenket seg sammen foran Stortinget.
Det var ingen skolestreiker eller kraftfulle demonstrasjoner til støtte for pandemi- eller generell kriseberedskap.
Her er noen av punktene INP vil peke ut i forhold til kriseberedskap:

  • Matsikkerhet: Norge skal ha beredskapslagre for essensielle matvarer tilsvarende 3 måneders normalt forbruk. Dette skal finansieres og koordineres av offentlig sektor i tett samarbeid med landbruket samt produsenter og grossister innen dagligvarebransjen.
  • Videreforedling: INP vil utvikle innenlands produksjon helt fram til ferdige produkter. Norge skal bli mindre avhengig av utenlandsk produksjon, selv om man må akseptere noe dyrere anskaffelser. Dette vil inkludere viktige medisiner, medisinsk utstyr og smittvernsutstyr.
  • Verneplikt og samfunnstjeneste: INP vil gjeninnføre obligatorisk verneplikt for all ungdom og unge voksne. I tillegg til forsvarsstyrking vil dette omfatte annen viktig kunnskap, som førstehjelpstrening.