Beredskap og selvforsyning

Beredskap


 • INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler.
 • Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet.
 • Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
 • Sentralisering og etablering av store, kompakte helseforetak øker risikoen og sårbarheten ved kriser.
 • INP har som mål å redusere responstiden til våre nødetater. Sentraliseringsspøkelset truer tilgjengeligheten og utrykningstiden til våre nødetater.
 • Norges topografiske, geografiske og infrastrukturelle utfordringer medfører at vi har behov for små og spredde akuttbehandlingsplasser. Vi registrerer spesielt at fylker med utstrakte regioner, får lengre responstid.
 • INP ønsker å styrke akuttbehandlingskapasitet og fødestuer rundt om i landet, spesielt i våre nordlige regioner hvor avstand og vær kan skape store utfordringer innen god logistikk.

INPs partiprogram inneholder mange punkter som handler om å sikre at Norge er godt forberedt for ulike kriser.


 • Matsikkerhet: 
 • Norge skal ha beredskapslagre for essensielle matvarer tilsvarende tre måneders normalt forbruk. Dette skal finansieres og koordineres av offentlig sektor i tett samarbeid med landbruket samt produsenter og grossister innen dagligvarebransjen.
 • INP vil utvikle innenlandsk produksjon helt fram til ferdige produkter.
 • Norge skal bli mindre avhengig av utenlandsk produksjon.
 • Dette vil inkludere viktige medisiner, medisinsk utstyr og smittvernsutstyr.