Hjem > Fylkes-og-lokallag > Rogaland > Rogaland INP

Nyheter: Norge en energinasjon

/images/powerline.jpg

Industri- og Næringspartiet (INP) har spurt Sola kommune om å: «-be Lyse om å utrede muligheten for salg av strøm fra Lyse direkte til sluttkunder i Sola kommune. Det skal ved direktesalg settes et pristak på 40 øre per kWh.» Lyse har på generelt grunnlagt svart at de ikke vil eller kan sette pristak lokalt og har heller ikke kommet med en utredning så langt; det er beklagelig.
Det er av stor betydning at en slik utredning utarbeides da alle forhold omkring salg av strøm, strømpriser, utbytte og videreutvikling av Lyse som selskap kan vurderes på en ansvarlig måte. I dag blir strøm solgt via strømbørsen NordPool i Europa, til Europeiske priser i euro og deretter blir mesteparten skattet til Staten og i alle tilfeller kommer dette i forbrukernes disfavør i Norge. Saken vil bli fulgt opp av de øvrige eierkommuner av Lyse.
INP’s folkevalgte har tatt det demokratiske ansvaret og jobber for næringslivet og folket, dette skal vi ta med oss inn til Stortinget i 2025 hvor vi skal sikre vår suverenitet over elektrisk kraft på nasjonalt plan.


Våre nyheter

Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.

Lokallag

Gjesdal

Randaberg

Sandnes

Stavanger

Tysvær