Er du pensjonist?

/images/pensjonist.jpg
INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene.

God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge.

Industri- og Næringspartiet vil kjempe for at underreguleringen av pensjonistene skal ta slutt! Det var aldri intensjonen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten.

REGULERING

Pensjonsreformen i 2011

forutsatte regulering under lønn, men det vi har fått er regulering under pris. Det er i strid med Stortingets vedtak. INP vil fjerne underreguleringen.

Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen må rettes opp umiddelbart.

Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.

INP forventer at det skal være en automatisk regulering av pensjon etter hvert årlige lønnsoppgjør. Det skal reguleres opp i henhold til resultat, i form av den % lønnsvekst som samfunnet har fått.