Miljøvern

/images/hav.jpg
INP er tydelige på at vi tar miljø og klima på alvor.

INP er et miljøparti som vil forsvare miljøet mot forringelse av meningsløse klimatiltak. Miljøvern er tiltak som har som mål å bevare natur og økosystemer og å begrense endringer på natur eller rense eller rydde opp skader i ettertid.

INP er et parti for industri og næringsutvikling som vi vil satse på fronter der det kan dokumenteres effekt og gjerne genererer utvikling og verdiskapning. INP er opptatt av å skille miljøvern og klima.

Vi følger den svært polariserte debatten med stor interesse.

Vi har stor respekt for politisk innsats og økonomisk vilje i beste mening og i den tro at kloden skal bli et trygt og sikkert sted å leve. Samtidig registrerer vi en klimakrisepreget kommunikasjonsform som strider både mot IPCC sine egne reservasjoner og faktiske reelle observasjoner over tid. INP vil fokusere mer menneskeskapte miljøendringer, på miljøvern og økosystemer.

INP vil øke fokuset på holdningsskapende miljøarbeid nasjonalt og særlig internasjonalt. Plast i havet skyldes i all hovedsak (98%) søppel fra 10 store elver i Asia og Afrika. Det blir veldig viktig å bistå disse landene med tekniske løsninger og holdningsskapende reformer. Å opprette mottaksanlegg for plast og gjenvinnbart søppel med en økonomisk gulrot,er et eksempel på noe som kan få stor effekt på kort sikt.