Kompetanse og arbeidserfaring

Industri- og Næringspartiet hevder at Stortinget består av alt for mange representanter uten relevant erfaring og kompetanse.


AS Norge har et årlig statsbudsjett på 1.500 milliarder kroner.

Det er et statsbudsjett større enn land med langt flere innbyggere.

Et budsjett som består av mange tunge prioriteringer som strekker seg over mange tunge fagfelt.

Det er en demokratisk utfordring når svært unge, gjerne i tenårene, tar plass blant de 169 med et slikt ansvar.

Alt for ofte ser vi politikere i 30-40 og 50 årsalderen som aldri har hatt annet arbeid enn i organisasjonslivet, i egen partiorganisasjon eller rett og slett ble valgt inn på Stortinget i svært ung alder og blitt gjenvalgt siden den gang da.

Vi ser også politikere som har vært ansatt i "bakgrunnen" i eget parti i en årrekke som plutselig blir nominert opp på førsteplassen fra et tilfeldig distrikt.

INP mener at dette er en så stor utfordring at det bør innføres strengere krav til kompetanse og erfaring enn dagens regelverk foreskriver.

Antagelig har Norge tatt en del avgjørelser, blant annet i energipolitikken, som ikke ville blitt tatt dersom man hadde konsekvenspolitikk under huden.

INP mener flere partier, helst alle, bør gjøre som oss å vedtektsfeste minimum 5 års arbeidslivserfaring før de kan nomineres til verv på Stortinget. Dette er inkludert rådgivere og statssekretær.