Hvor langt er du villig til å la dette gå?


Vi ser nå en rekke avviklinger og konkurser.

Det er hoteller, lavpris butikkkjeder og matprodusenter som ikke har råd til å skru på  kjølerommet. Det er små og mellomstore bedrifter, kraftkrevende industri og ikke minst husholdningene som virkelig strever.

06.10.22

Strømpriskrisen er ikke over selv om prisene sør i Norge i skrivende stund har "normale" men ustabile priser.

 

Vi ser nå en rekke avviklinger og konkurser.

Det er hoteller, lavpris butikkkjeder, matprodusenter som ikke har råd til å igangsette kjølerommet, små og mellomstore kraftkrevende industri og ikke minst husholdningene som virkelig strever. De vet ennå ikke hva det vil si å streve, vinteren er her hvert øyeblikk med sine ufølsomme kuldegrader høytrykk og lengre vindstille perioder.

 

Hvor er AP og ikke minst LO/ NHO?

AP vet vi hvor er, de sitter på gjerdet og observerer, venter litt, observerer litt mer og avventer situasjonen litt mer enn det igjen.  Det er lenge siden vi arbeidsfolk følte at vi hadde AP i ryggen i forhold til å sikre arbeidsplassene våre og en viss velstandsutvikling.

Men LO/ NHO? Hvor i svarte erre blitt av det laget vi ihvertfall forventet ha i ryggen for å bevare arbeidsplasser.

Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har gått hånd i hånd i mange år, ikke ulikt AP/H.

 

Det er smått surrealistisk å se Norges største kapitalist og spekulant, Spetalen, be regjeringen ved Terje Aasland om å ta statlig kontroll på energimarkedet med grei beskjed om at kapitalismen i dette tilfellet ikke fungerer.

For bare å få svar fra sosialdemokratiet ved Terje Aasland, at markedskreftene skal ha frihet til fullt spillerom.

 

At befolkningen nå er på en historisk politisk vandring i det politiske landskapet er kanskje ikke så veldig rart.

Befolkningen savner det partiet som har evnen til å samle sunn fornuft mellom to permer, partiprogrammet.

Et parti som ikke er på ytre venstre side eller ytre høyre side, men bare handler om realpolitikk.

 

Industri- og næringspartiet (INP) er blitt et fenomen, en "marsj" der 2-3% av Norges befolkning samler seg i ett parti for å gå i takt retning Løvebakken 2 i Oslo. ETA 13. september 2025.

"Marsjen" er igangsatt av et samlet Stortings manglende evne til å lytte, men også deres evne til å la seg elitisere.

At så mange på Stortinget mangler arbeidslivserfaring utenfor egen organisasjon blir sett på som en svakhet ved lederskapet.

 

Hvor langt dette skal gå er opp til velgerne, ikke det politiske landskapet

De har en nærmest religiøs tilnærming til klimaendringer og katastrofeteorier.  

Det grønne skiftet har gått helt av skaftet og virker nå mot sin hensikt.

Det er ingen som lenger snakker om miljøet, det blir hevdet at vi må ofre mer av natur og miljøet for klimaet.

Da skjønner de fleste hvor langt dette har gått.

Det er en god gjeng vi INP vil sette av penger i statsbudsjettet til, den gjengen som må få tilbake skolepengene sine.

Vi har helt klart sluppet "noen" ut av skolen med helt grunnleggende feil informasjon om hvordan kloden fungerer i samspill med naturen og miljø.

 

Vi har en politisk elite som ikke løfter et øyelokk når det står 500 demonstranter utenfor Stortinget og krever handling og politisk kontroll på kraftmarkedet, vi blir kalla aksjonister når vi demonstrerer mot vindkraftutbygging.

Og vi blir totalt oversett når sosiale medier overstrømmes av saklige, sinte, usaklige og etterrettelige komentarer.

 

Det eneste som nytter er å gå politisk.

Vi må samles i ETT politisk parti som får gjengen på Stortinget fra ytre høyre side til ytre venstre side å kjenne pusten i nakken. Pusten i nakken er lyden av marsjen som nærmer seg Løvebakken 2. Det eneste språket denne eliten forstår er lyden av at de nå blir skiftet ut. At deres tid blant eliten, adelen, kjendis tilværelsen...det  nærmer seg slutten. Først da vil vi se en vilje til å handle ikke bare ord.

 

Industri- og næringspartiet (INP) er nå større enn to av partiene på Stortinget i antall medlemmer.

SP lå under sperregrensen 3,9% på siste måling. Vi hadde 2,2%...en forskjell på 1,7%.

 

Vi har delt ut medlemsnummer 6683 i skrivende stund.

Vi opplever stadig flere ønsker å delta i marsjen og gå i takt mot stortingsvalget i 2025.

Det kan se ut som at vi ikke ønsker at dette skal gå lenger. Hit men ikke lenger. Det er nok nå kjære Storting, mer enn nok.

 

Det koster 300 for vanlig medlemskap i 12 måneder fra innmeldingsdato. Halvparten for arbeidsløse, pensjonister, uføre og studenter 👍

Vi må vise at vi er mange...