"INP skal videreutvikle Norge, være garantist for stabilitet og forutsigbarhet og sikre velferdstaten"


VÅRE NYHETER

Bilde_%2Fimages%2Fprofilbilder%2FJoar2%2Ejpg

Inkompetente politikere truer velferden
Det er mye inkompetanse blant politikerne, på grunn av manglende arbeidslivserfaring. Det kan ødelegge velferden vi har bygget gjennom mange år. Når den forrige regjering begynte å rote med arbeidsmiljøloven i 2014, skjønte jeg at Norge må ha sentrale politikere som vet hvor skoen trykker. Politikken må gjenspeile befolkningen. Arbeidslivserfaring og politisk erfaring må sitte som hånd i hanske.
Bilde_%2Fimages%2Fprofilbilder%2Ffollestad%2D4532+%28002%29%2Ejpg

For mange «oppdrettspolitikere» på Stortinget
Det er altfor mange politiske broilere som styrer norsk politikk. Karrierepolitikere som aldri har hatt et skikkelig arbeid eller har erfart å gå tom på konto ei uke før neste lønning. Jeg kaller dem «oppdrettspolitikere». Ved neste valg er målet 10 INP-representanter på Stortinget. Samtlige skal rekrutteres fra grasrota.
Bilde_%2Fimages%2Fprofilbilder%2FTomNoreng%2Ejpg

Den første dagen
Vi skulle fikse det meste. Ta tilbake fornuften i norsk politikk, og da måtte vi endre politisk retning på mange områder. Vi var kamplystne og ambisiøse. Det var god stemning.
Bilde_%2Fimages%2Fprofilbilder%2FBjarteHelland%2Ejpg

Bjarte Hellan
Bjarte Helland har fem barn, ett barnebarn og X antall foster- og omsorgsbarn, som han selv uttrykker det. Ikke rart at den samfunnsengasjerte INP-representaten fra Kvam i Vestland har et brennende hjerte for barn og oppvekstsvilkår, skole og sosial rettferdighet. Så får han også oppslag om sakene sine i lokalmediene flere ganger i uken. Bjarte lar seg absolutt høre.
Bilde_%2Fimages%2Fprofilbilder%2FoleFaldahl%2Ejpg

Drømmen som gikk i oppfyllelse
Det var ingen parti i Norge som hadde den politikken jeg ønsket. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å få bli med å forme et nytt parti helt etter min smak. Partiprogrammet til INP er fortsatt som musikk i mine ører, og det passer for alle.

Bli medlem, send epost til:
medlem@inp-partiet.no
Støtt vår sak: Vipps: 606906 
 Kontonummer: 2610.38.54201


Politikk

Kampen mot vindkraftverk
En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

Les mer her
Miljøvern
INP er tydelige på at vi tar miljø og klima på alvor. INP er et miljøparti som vil forsvare miljøet mot forringelse av meningsløse klimatiltak

Les mer her
Er du pensjonist?
INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene. God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge

Les mer her
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.

Les mer her


VÅRE KJERNESAKER

Bilde_Pensjonsl%F8ftet%A0

Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Bilde_Beredskap+og+selvforsyning

Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Bilde_Sikkerhet+og+forsvar

Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Bilde_Distriktvennlig+politikk

Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.


Videoer

INP - Teambuilding
INP - Utdanning, Helse og Sikkerhet
INP - Videregående skole
Stem INP på valgdagen

404 error