Drømmen som gikk i oppfyllelse


Det var ingen parti i Norge som hadde den politikken jeg ønsket. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å få bli med å forme et nytt parti helt etter min smak. Partiprogrammet til INP er fortsatt som musikk i mine ører, og det passer for alle.

Ole Faldahl var en av dem som ble invitert til stiftelsesmøtet på Rjukan for fire år siden. Da hadde han, som mange andre, gang på gang blitt skuffet over partiene og politikerne han hadde stemt på tidligere.

- Jeg har jo stemt litt forskjellig gjennom åra, men hver gang har jeg kjent på at politikerne som skulle representere oss, fjernet seg fra grasrota. Jeg var faktisk medlem i FrP i ett år da dem kom i regjering, og hadde stor tro på endring i tråd med deres løfter. Men jeg meldte meg snart ut da jeg så hvordan det gikk. Den ambisiøse FrP-politikken visnet bort så fort de kom inn i regjeringslokalene, sier Ole Faldahl.

For Ole var det EØS og energipolitikken som trigget hans politiske hjerte.

- EØS-saken er meget viktig. Vi må melde oss ut og våge å stå på egne bein. Den tette koplingen til EU via EØS-avtalen, gjør at vi mister kontrollen over naturressursene våre, samtidig som vi blir presset til å ødelegge norsk natur med gigantiske og ustabile vindturbiner, sier Faldahl.

Ole mener verdigrunnlaget til INP er så enkelt og sympatisk som det kan bli. Hele partiprogrammet bygger på å ta folket på alvor og tilrettelegge for at alle skal få det bedre, uansett hvem man er og hvor man bor.

- Nå går ting i feil retning. Vi er så opptatt av å tekkes EU og retter fokuset ut av landet, mens nordmenns økende utfordringer blir oversett. Vi har mange eksempel som viser dette, blant annet stigende renter, skyhøye strømpriser og dyrere mat og tjenester. EU har gjort Norge til en råvarenasjon, og det er en skummel utvikling som tvinger oss til en stadig sterkere avhengighet av EU. Vi er ikke engang selvforsynt med mat. Slik kan det ikke fortsette. Utviklingen må snu, og INP skal kjempe med nebb og klør for en endring, sier Ole Faldahl. Han gir velgerne garanti for at INP ikke kommer til å kompromisse seg bort fra sine valgløfter.

Ole synes det er en stor svakhet med norsk politikk at det er altfor få yrkespolitikere med erfaring fra arbeidslivet. Han peker på at Thorbjørn Berntsen var det siste stortingspolitikeren som hadde erfaring fra industrien.

- Når landet styres av politikere uten erfaring fra arbeidslivet, og i mange tilfeller også har begrenset med livserfaring, mister de lett kontakt med grasrota. Da er det ikke så lett å sette seg inn i problemene vanlig folk sliter med.

Han synes det er et sunnhetstrekk av INP å stille krav om minimum fem års erfaring fra et vanlig yrke, før man får tillitsverv i INP.

Ole Faldahl ser lyst på INPs framtid. Ved lokalvalget i 2023 fikk partiet inn mellom 1 og 4 representanter i 14 Trøndelagskommuner. Det er ingen grunn til å tro at oppslutningen ikke vil fortsette å øke når enda flere får lest partiprogrammet, mener han.

-Det er bare en ting som kan ødelegge for oss, og det er vi medlemmer selv. Vi må bli enda flinkere til å jobbe sammen og bære tap og seire i fellesskap. De som ikke greier å akseptere et nederlag og jobber mot partiet med negative uttalelser, må vite at de skader partiet, men de skyter også seg selv i foten, advarer Faldahl.

Han er sikker på at INP vil oppleve en videre suksess. For et parti som bygger på sunn fornuft og kjemper for en bedre hverdag for folk flest, så kan det bare gå en vei: Oppover!