For mange «oppdrettspolitikere» på Stortinget


Det er altfor mange politiske broilere som styrer norsk politikk. Karrierepolitikere som aldri har hatt et skikkelig arbeid eller har erfart å gå tom på konto ei uke før neste lønning. Jeg kaller dem «oppdrettspolitikere». Ved neste valg er målet 10 INP-representanter på Stortinget. Samtlige skal rekrutteres fra grasrota.

Finn Arne Follestad kombinerer nestledervervet i INP med jobben som forpleiningssjef på et subseaskip i Nordsjøen. 61-åringen fra Hurum, som har gjort sunnmøring av seg, har også 18 år som yrkesoffiser i marinen bak seg. Han deltok på det aller første møtet i Stavanger, som la grunnlaget for stiftelsesmøtet på Rjukan. Det var EØS-avtalen som virkelig tente hans politiske engasjement.

-Vi er i ferd med å gi fra oss råderetten over egne ressurser og norsk lov. EØS avtalen må avvikles og vi må ta tilbake selvråderetten og kontrollen over vannkraft og strømpriser. Og vi må stoppe å ødelegge norsk natur med vindturbiner under dekke av EUs tredje energipakke.

Han mener det økende energibehovet bør løses ved å ta i bruk kjernekraft som supplerende kraftkilde. Først av alt må skatte- og avgiftssystemet legges om og tilpasses kraftprodusenter og verdiskapende aktører, og formueskatten må bort. Norsk næringslivspolitikk må få en stø og stabil kurs, og det skal INP bidra med å få til, mener Follestad.

-Ola og Kari Nordmann er kjernen i INPs verdigrunnlag og i all vår politikk. Det handler om å gjøre livet enkelt, trygt og godt å leve for alle som bor i hele Norge. Derfor må politikken være basert på sunn fornuft og rettferdighet. Vi må ha politikere som har kontakt med befolkningen og vet hvor skoen trykker. Og de finner vi iallfall ikke i Brüssel, sier Follestad.

Han mener et av hovedproblemene med norske politikere i rikspolitikken, er at veldig få har en skikkelig yrkeserfaring. En stor del av dem har ikke et yrke å trekke seg tilbake til når de mister stortingsstolen sin. Det er fint med høye universitetsgrader og en lang karriere i ungdomspartiene, men det er vesentlig at de som bestemmer også har erfaring med hverdagslivet til vanlige folk med vanlige yrker. Heving av pensjonsalderen er eksempel på at de som bestemmer ikke har erfaring med et vanlig yrkesliv, mener Finn Arne.

- Om man kun har jobbet i hvit skjorte på en kontorstol, kan det være vanskelig å forstå at man kan bli utslitt av å arbeide. Det er derfor vi i INP har krav om minimum fem års yrkeserfaring før man kan få sentrale posisjoner i partiet. Det er en sunn og god ordning, sier nestlederen, som mener INP er det eneste reindyrka arbeiderpartiet i Norge.

Finn Arne Follestad har stor tro på INP-prosjektet. Siste helga i april er det landsmøte, og da skal partiet få på plass en solid grunnmur i organisasjonen, gode vedtekter og gode folk i de sentrale posisjonene.

-Dersom medlemmene viser tillit og respekt for sentralorganisasjonen og alt som blir bestemt på demokratisk vis, er jeg sikker på at INP blir en suksess. Men det krever at alle respekterer flertallsvedtakene og greier å legge eventuelle tap bak seg. Vi må evne å samles om de store målene og bite i oss de små uenighetene på veien, sier Finn Arne Follestad.