Bjarte Hellan


Bjarte Helland har fem barn, ett barnebarn og X antall foster- og omsorgsbarn, som han selv uttrykker det. Ikke rart at den samfunnsengasjerte INP-representaten fra Kvam i Vestland har et brennende hjerte for barn og oppvekstsvilkår, skole og sosial rettferdighet. Så får han også oppslag om sakene sine i lokalmediene flere ganger i uken. Bjarte lar seg absolutt høre.

-Jeg har hatt gleden av å bidra til en god løsning for en fortvilet mor og hennes barn som slet med skolehverdagen. Det var svært givende og motiverende å se at mitt engasjement faktisk kunne hjelpe noen til et bedre liv.

For 53-åringen fra Kvam utenfor Bergen var det lokalvalget i høsten 2019 som fikk han opp fra sofaen. Når valget var unnagjort, gikk politikerne på bakrommet og kjøpslo om posisjoner og saker. Politikernes egne posisjoner ble viktigere enn å stå på politikken velgerne hadde valgt dem inn på, forteller Bjarte, som følge seg bedradd som velger. Det vakte et brennende engasjementet hos stuerten, som til da aldri hadde vært aktiv i politikken. Nå ble han det til gangs, og snart ble han lagt merke til og han invitert til Rjukan for å stifte INP. Trolig har han norgesrekord som fødselshjelp til partilag.

- Jeg sto for etablering av 9 fylkeslag og over 40 lokallag. Jeg reiste land og strand for å møte folk og bli kjent med dem, slik at vi fant gode folk til å stå i bresjen for INP, sier Bjarte.

Han mener nøkkelen til å skape tillit hos velgerne, er å satse på politikere som tenker «vi» og ikkje «jeg». Slik håper han alle sentrale INP-politikere tenker, sier han.

Av de store politiske spørsmålene Bjarte Helland er opptatt av, er EU og EØS-avtalen viktig. -Vi må ikke la oss bli dradd inn i EU-systemet. Vi må få kontroll på egne ressurser, og vi må bestemme selv hvordan de skal forvaltes.

Men aller mest er Bjarte Helland en særdeles aktiv og synlig lokalpolitiker i Vestland og i egen kommune. Han er opptatt av trivsel og miljø for den oppvoksende slekt. Spesielt har han jobbet mye med skolepolitikk, der det viktigste for han er å tilrettelegge med gode tiltak slik at alle elevene kan bli sett og få oppleve trivsel og gode læremiljø.

Trivsel, samhandling og kompromissløsninger er verdier Bjarte ser for seg som gode verdier i INP. Det er der nøkkelen ligger for om partiet lykkes fremover.

-Vi må ha stor takhøyde for ulike meninger og respektere flertallet. Det vil gå noen år til før alle voksesmerter er over, men hvis alle skal ha hånden på rattet, så bærer det utfor. Vi må velge våre kamper med omhu, tåle å ikke alltid vinne frem, men vi skal kjempe sammen om de store målene, sier han.

Bjarte har fått mye erfaring som politiker. Han har flere eksempel på at INP har fått gjennomslag for viktige saker, både i kommunen og i fylket. Blant annet fikk INP snudd innstillingen til flertallet når det gjaldt ambisjonsnivå utbygging av vindkraft. INP greide å fjerne alle ambisjoner om måltall for vindkraft i Vestland. Det handler om hardt arbeid, synlighet og diplomatisk og sympatisk framferd, mener han.

-Synlighet kommer ved å jobbe målrettet og bevist for å fremme gode løsninger. I politikken må vi lære å erkjenne at vi ikke alltid sitter på den rette løsningen, men med god i dialog med alle, finner vi den rette veien. Det er fornuft, og det skaper utvikling, sier fembarnsfaren fra Kvam. Han er en av lokalpolitikerne som får flest oppslag i lokalmediene i Vestland.