Vestland


Joar Nesse


FYLKESLEDER 

Født og oppvokst i Bømlo kommune, 3 barn og 1 bonusbarn, har jobbet innen fiskeri, skipsverfts-industrien, vært sjømann og på rigg offshore som skipselektriker. Er utdannet skipselektriker, og er i dag ansatt i riggselskap offshore. Har verv som Hovedtillitsvalgt i bedriften og sitter nå i en fulltidsstilling på land for den lokale SAFE klubben, og har innehatt dette vervet siden 2014.


Hvorfor jeg er med på dette

Engasjementet mitt for INP er at det er engasjerte og hardtarbeidende som skal være med å stake ut en retning som ivaretar og forvalter norske ressurser på best mulig måte. INP har en god politisk retning med å styrke 3 parts samarbeidet, ivareta distriktene, legge til rette for gode økonomiske betingelser for næringslivet som skal ivareta god sysselsetting, og en god innen- og utenrikspolitikk som gagner det norske samfunnet til det beste. INP har ett stort engasjement for oppvekst, livskår, miljø, helse og eldreomsorg som jeg mener er viktig for dagens samfunn, og summen av dette gjør at jeg mener INP har en helhetlig politikk som jeg kan stå inne for, og som jeg har lyst å være med å utvikle.


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 959 08 258

Lokallag i Vestland

Stad INP : Arnstein Hammerseth leder stad@vestlandinp.no


Kvinnherad INP: Ragnhild Tvedt  leder kvinnherad@vestlandinp.no


Bømlo INP: Bjarte Berthelsen leder Bomlo@vestlandinp.no


Bergen INP : Ove Steinestø

bergen@vestlandinp.no


Vestland INP: Tormod Surland Våge nestleder Vestland INP vestland@vestlandinp.no


Kvam inp : under oppbygging

Kvam@vestlandinp.no


Bjørnafjorden INP: Nils Ove Lauvik leder bjørnafjorden@vestlandinp.no


Høyanger INP: Jan Erik Dregeli Hoyanger@vestlandinp.no


Øygarden INP: kommer snart

Oygarden@vestlandinp.no


Sunnfjord INP: Bjarte Buttedal

Sunnfjord@vestlandinp.no


Etne INP: Kurt B Hagen

Etne@vestlandinp.no


Lokallag vi skal etablere i nær fremtid

Alver INP: under etablering

Ullensvang INP: under etablering


Askøy INP: under etablering

Kinn INP : under etablering

Kvam INP: under etablering