Kinn INP 


Fra venstre : Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Lillian Bratholmen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 

Snart 69 år og pensjonist.

32 år i Bilfinger Industrier, som Isolatør. 10 år som klubbleder i SAFE Bilfinger.

Mamma til 3, og mormor/farmor til 6.

Opptatt av countrymusikk, gamle biler(min Chevy-van)
Drevet med musikk siden eg var 12 år, sunget, spilt i band, vært i kor, til for ca 10 år siden, da eg sluttet med det.

No gleder eg meg over jobb på Quality Hotell Florø, og alle gode kollegaer der, som eg setter stor pris på.

 

Hvorfor INP?
Programmet til INP passer meg heilt. Bla,; ut av EØS.

Vekk med vindkraft på land og sjø.

Vekk med underregulering av pensjon, og mye mye meir.

Navn

Nestleder

Telefon:

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

Nestleder

Telefon:  

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Elverum INP 


Fra venstre : Jan Aril Lindstad (leder), Jan Olav Hornmoen Brudevold, Kenneth Johnsen (nestleder), Torgrim Diseth

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jan Arild Lindstad

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 905 95 549

Min bakgrunn er:

Psykoterapeut, humanetiker, veileder og instruktør.

Tidligere yrkesaktiv lærer, arbeidsformidler, lensmannsbetjent, truckfører, maskinfører og hjelpemann.

Jeg er spesielt opptatt av energiforståelse, mental helse, kriseberedskaps-håndtering og EU/EØS-problematikk.

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi nødvendige endringer i Norge må skje gjennom nasjonale, politisk endringer.

Fornuft og respekt for folkeviljen må gjenskapes.

Kenneth Johnsen

STYREMEDLEM

Telefon:

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Torgrim Diseth

STYREMEDLEM

Telefon: 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Jan Olav Hornmoen Brudevold

STYREMEDLEM

Telefon:  

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Gjøvik INP 


Fra venstre : Hans Ole Rønning Buskum, Lasse Jordbru, Stig Halvard Onstein (leder), Bård Hjorth

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stig Halvard Onstein

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 980 08 842

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Bård Hjorth

STYREMEDLEM

Telefon: 408 58 261

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Hans Ole Rønning Buskum

STYREMEDLEM

Telefon: 900 11 190

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lasse Jordbru

STYREMEDLEM

Telefon:  915 40 124

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Vinje INP 


Fra venstre : Suhail Mushtaq, Vetle Frantzen, Knut Erik Jordstøyl, Bjørn Fetveit og Åshild Bringsvær-Sunde. 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Knut Erik Jordstøyl

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 79 157

Fødd og oppvaksen på Kingland, Våmartveit i Vinje.

49 år, gift med Aslaug, som har gjeve meg 3 bonusungar og 3 borneborn.

Eg har mitt daglege virkje som Undervannsingeniør i Nordsjøen.

Mine interesser er mange, men fjell og vidde er nok eit godt stikkord, trivast best over tregrensa – gjerne med rifla på ryggen. 

Folkemusikk og lokalhistore stiller også høgt.  Interessene mine har ført meg inn i lags og organisasjonsarbeid, og til 3 tidelegare periodar i lokalpolitikken.

Snikkering, er også ein av dei tinga eg fyller tida mi med. 


Kvifor Industri og Næringspartiet?  Nå ein les partiprogrammet er det enkelt og finne «hylla» si,  gode, solide verdiar som passar godt til det eg set pris på, slik eg bur og lever, og til mitt arbeid.  

Det handlar om å få kontroll over eigne ressursar, og få forutsigbarhet i kvardagen. 

Me må kontrollere våre eigne naturressursar – før me hjelper naboen.  Det gjeld både privat, i næring og som nasjon.

Styrk og bygg arbeidsplassar,  - ta kontrollen tilbake


Bjørn Fetveit

STYREMEDLEM

Sivil status; Gift med Runa, har 4 barn, og 2 bonus-barn

 

Utdanning; Bilmekaniker, med fagbrev.

Eg har ei kort arbeidstid som bilmekaniker,

og har arbeidt som mekaniker hjå Nestestog Mek. Verkstad, ( Nemek )

med produksjon av boreriggar, frå eg var ung. Etter ein del år blei eg med Vinje Brønnboring,

som borar, og var der ein del år.  Eg har og arbeidd som sjølvstendig med skogsdrift m.m.

Så blei eg spurd om å vera produksjonsleiar på Nemek, frå år 2000,

og takka ja til dette, men i 2006 begynte eg som sjølvstendig brønnborar, og driv med det enno.

 

Eg har ikkje vore politisk aktiv tidlegare.

Grunnen til mitt politiske engasjement, er frustrasjon over noverande politisk regjering,

 som ikkje følger opp det dei gjekk til valg på, og i staden for å sitte heime å klage,

fant eg det rett å ta initiativ til politisk handling.

Eg såg på Facebook kva INP stod for, og syns dette appelera til meg.

 

Eg tanker på alle arbeidsplassar som blir sett i fare med desse uforstålege/unødvendige straum, og drivstoff-prisane.

Eg tenker på alle med dårleg privatøkonomi, einslege, pensjonistar, m.fl.

som får det svært vanskeleg, og ein arogant statsminister, med sine kollegaer,

dette gjer at det er på høg tid med ny styring, og eg trur på ny styring av landet.

Då må det begynne med mange lokallag, som samla vil bli ein oposisjon til det etablerte.

Me må få sunn offentleg/statleg  kontroll med dei store oppgåvene i landet.

Skape arbeidsplassar så ungdomen har noko å gå til, ikkje kaupe alt frå omverda.

Vetle Frantzen

NESTLEDER

Telefon: 

Eg er 39 år og oppvaksen i Skafså, flytta til Øyfjell i 2003.

Eg er gift med Eirin og me har 4 ungar.  Utdanna yrkessjåfør og rørleggjar og arbeider i dag som rørleggjar. Me bur på Fonnebø i Øyfjell og har hestar, kattar, elghundar og Boer geitar.

 På fritida er eg aktiv medlem i Røde kors Hjelpekorps, Rauland snoskuterklubb og er ellers mykje med ungane på diverse aktivitetar.  Jakt og friluft er også viktig for meg.

Grunnen til at eg brenn for å få ei ny retning på politikken i Vinje: Eg  syns det er uheldig at innbyggerane i Vinje ikkje lenger kan nytte seg av krafta som blei gjeven som erstatning for ulempene som kom som konsekvens av vasskrafta. No sit det enker/enkemenn, aleineforsørgerar, småbarnsfamiliar og strevar med å få endane til og møtast kvar månad. Slik kan me ikkje ha det, og dette kan me gjere noko med! 

Lånegjelda i kommunen må ned, me kan ikkje fortsette å ta opp gjeld på fellesskapet slik som er gjort i Vinje lenge no.

Me må også videreutvikle tjenestene innen skule/barnehage og helse. Det er viktig at me har gode tjenestetilbud innafor desse områdene når befolkningssammensetningen endrast, også i Vinje.

Både sentralt og lokalt meiner eg at det er viktig at makta kjem nærmare innbyggerane, og at alle store og elementære spørsmål må avgjerast av me som bur i Vinje, til dømes gjennom lokale folkeavstemmingar. Me må rett og slett ta makta tilbake til folket fordi politikerane skal arbeide for folket og ikke omvendt slik situasjonen er no.

Eg melde meg inn i Vinje INP fordi dei reflekterar over desse verdiane og vil jobbe for å få ei trygg, forutsigbar, og ikkje minst levelige kvardagar for innbyggjerane i Vinje!    

Tove Bringsvær

STYREMEDLEM

Eg er fødd og oppvaksen på Bringsvær, ein passe stor gard lengst syd i Vinje.
Flytta vekk som 17-åring i 1983 for å gå på skule og har budd rundt forbi i landet til eg endeleg flytta heim att i 2015 for å overta garden.
Eg er 56 år, sambuar med Torgeir, har 3 eigne born, 2 bonusborn og 5 borneborn (eigne og bonus).
Er utdanna maskiningeniør - har jobba halve yrkeslivet i byggevarebransjen (XL-Bygg og Byggmakker). Resten av yrkeslivet har eg jobba med plan og byggesaker i 3 kommunar, dei siste 7 åra i Vinje kommune.
Det eg har av fritid etter å ha drive med nødvendig vedlikehald av gamle bygningar, blir bruka med familie og på tur med elgbikkja Pippi. Eg er også ein ivrig strikkar og lesehest.
Eg har vore politisk engasjert sidan 2019,  med styreleiarverv dei 2 siste åra.
Lokalt er eg oppteken av at me skal ha låge og føreseielege straumprisar for alle innbyggarar, næringsverksemder og hyttefolk - låg og føreseieleg straumpris er eitt av fundamenta for mest all næringsverksemd.
Eg håpar me skal få til ein lang tunnel over Haukelifjell for å styrke E134 som hovudferdselsåre - det er viktig for næringslivet i kommunen. Håpar også at me skal få til eit tilbod på det nye og fine lensmannskontoret vårt slik at me kan få ordna pass og våpenkort lokalt.

Sentralt er eg også oppteken av å gjere noko med straumpolitikken. Me skal fyrst og fremst syte for innbyggarane våre og bygge/utvikle Noreg som nasjon. Eg er imot at me brukar milliardar til klimaprosjekt som ikkje vil ha nokon som helst effekt, me må heller syte for at alle innbyggarane våre kan få dekt sine basale behov.
Eg vil offentleg sløsing og veksande byråkrati til livs og er ikkje det minste interessera i EU-medlemskap. EØS-avtala må reforhandlast.
Dette er ikkje saker dei etablerte partia ser ut til å ville jobbe med, men INP vil og difor melder eg meg inn i INP.

Det er veljarane som er fundamentet i demokratiet - men politikarane ser ikkje ut til å bry seg om veljarane sine lenger.
Tida er overmogen for å ta dei store samfunnsutfordringane på alvor -  det må styrast med sunn fornuft og avgjerslene er det politikarane som skal ta og ikkje byråkratane. Endring kjem ikkje til å skje med dei etablerte partia og deira politikarar ved roret - nye folk, nye krefter og nye tankar må på plass!

Åshild Bringsvær-Sunde

STYREMEDLEM

Telefon: 

Eg 30 år og bur i Ligrend, men er oppvaksen i Bø. I 2016 vart eg ferdig utdanna adjunkt og har sidan då fyrst arbeida som lærar i Vinje, men er no i  Tokke kommune.

Eg er trulova med Tor Anders og saman har me to morosame døtrer på 1 og 3 år. Dermed går det meste av fritida til familiesysler og oppussing/ vedlikehald av slektsgarden me er i ferd med å overta. Elles slappar eg godt av med både strikking og Play Station.

Eg kom over INP på Facebook-gruppa «Permisjonsopprøret» der partiet vart nemnt som eit av dei få partia som hadde fokus på barnet og ikkje likestilling knytt opp mot foreldrepermisjonen. Eg fann fram til partiprogrammet og såg mykje politikk eg lika. Nokre månader seinare kom sambuar, som ikkje er spesielt «interessert» i politikk, att frå arbeidet på sjøen og framsnakka det same partiet.

Eg valte lærarutdanninga for å kunne få gleda av å sjå barn og unge oppleve meistring og forhåpentlegvis vere ein av dei som kunne legge til rette for det. Dette må eg innrømme har vore vanskelegare enn forventa. Tida ein har til kvar enkelt elev vert mindre og mindre då arbeidsoppgåvene og forventingane til ein lærar, samt kravet til dokumentasjon berre aukar. Mitt inntrykk av partiprogrammet til INP er at skulepolitikken deira vil vere betre for både lærar og elev.

Akkurat på dette stadiet i livet med to småbarn, 100%  jobb som lærar og tilvære som grasenke, har eg eigentleg ikkje særleg tid til overs. Men den retninga samfunnet er i ferd med å utvikle seg i og nettopp på grunn av mine to barns framtid, kan eg ikkje stå på sidelinja å berre sjå på! Og då INP på stiftingsmøtet i Vinje la fram viktigheita av å lytte til fagfolk, samt sitt syn på medlemmanes medverknad, visste eg kva eg skulle – og slik vart eg styremedlem i Vinje INP.

Hans Martin Huse

STYREMEDLEM

Er 46 år og gift med Hilda,

Me har to sønner på 22 og 17 år

 

Me driv garden Nigard Vehus, med mjølke og ammekyr. 

I tillegg har me eggproduksjon med 7500 høner 

 

Eg er utdanna agronom, og har jobba som avløysar og på fabrikk,  før me overtok drifta på garden i år 2000

Garden har me bygd ut i fleire omgangar.  

 

Det vesle eg har av fritid går med til Røde Kors, både som medlem og aktiv i søk og redning.

Og eg er tillitsvalgt i fleire organisasjoner som Tine, Geno, Felleskjøpet, Bondelaget,  med fleire.

 

Som politikar ynskjer eg å gjera ein så ærlig og god jobb for alle i Vinje, både på kort og lang sikt 

 

Ynskjer så snart det er mogeleg å få til  "Tokke modellen" på straum.

 Eg har valgt Industri og Næringspartiet, for det er det som eg trur er det rette valget no .

Harstad INP 


Fra venstre : Foreløpig illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ragnar Skrindo Olsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 479 43 610

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Rolf Ludvigsen

NESTLEDER

Telefon: 900 18 792

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Eva Ellingsen Olsen

STYREMEDLEM

Telefon: 906 03 388

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Askøy INP 


Fra venstre : Kim Eirik Gullmark (Styremedlem), Vivian Lohmann Veum (Nestleder), Geir Atle Johannesen (Leder), Carina Iselin Bruland (Styremedlem)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Vivian Lohmann Veum

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 97 770

Yrke: Doktor i ernæring.

Jeg ønsker at dagens politikere skal tjene folket og legge til rette for et best mulig samfunn, basert på medmenneskelighet, verdighet og respekt.

Avstanden mellom folket og makten er blitt for stor og demokratiet er i fare.

Norske verdier og nasjonale ressurser skal forvaltes til det beste for landet, naturen og folket. 

Vi må stå sammen og kjempe for våre rettigheter og Norges lover.

Jeg har valgt INP fordi partiet har den mest fornuftige og helhetlige politikken.

Det er viktig å engasjere seg og si fra, det nytter ikke å bare klage.

Min klare oppfordring til alle som ikke er tilfreds med dagens systemer, EU-tilpasning med mer, er å melde seg inn i INP.

Geir Atle Johannesen

STYREMEDLEM

Telefon: 415 64 279

Yrke: Derrickman i Archer

Mine grunner til å være aktiv i INP.

 • Med dagens politiske styring føler jeg at vi mister grunnverdiene i Norge med politikere som er mer opptatt av å være best i verden og glemme at de er her for å fremme norske folks interesser.
 • Vi må ha en plan for hva Norge skal leve av etter oljen og ligge til rette for fremtidsrettet industri.
 • Fortsette med miljøvennlig olje drift.
 • Norge ut av EØS og få EU til å forstå at de trenger Norge.
 • Bistand og miljø bør samkjøres. Bruke norsk teknologi for å få redusert plast i havet og utvinne ørken til produktiv matjord.
 • Teknologi og miljø bør gå parallelt.

Andrè Vindheim Fjeldstad

STYREMEDLEM

Telefon: xxx xx xxx

Min bakgrunn er salgskonsulent,platearbeider og assisterende butikksjef.

Er 37 år gammel, gift med 2 barn.

Født og oppvokst i Fyllingsdalen flytta til Askøy i 2017 hvor vi trives veldig godt.

 

Jeg er spesielt opptatt av helse, eldreomsorg, skoler og barnehager.

Dette da grunnet at de siste 3 årene har jeg slitt med sykdom og opplevd helsevesenet på godt og vondt, hvor hardt de jobber med lite midler. Og de eldre trenger verdig omsorg på sin siste del av livet uten at det skal gå utover livskvaliteten.

 

Samme med barnehage og skole sliter med trang økonomi og trenger mer hjelp, sammen med trygge veier for de som går.

Ved å være med i FAU ved Kleppe skole har jeg merket økonomiens sparegrep og hvor hardt rektor jobber med de få midlene vedkommende har. Jeg er veldig imponert over arbeidet som er gjort med trang økonomi, men det skulle ikke vært nødvendig i vårt land.

Jeg håper virkelig å få til et bra valg lokalt så vi kan være med å bidra til å gjøre ting bedre.

 

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi jeg slet med å finne meg til rette med de andre partiers politikk. Har lenge følt at jeg kastet bort stemmen min på politikere som ikke lengre brydde seg om vanlige folk lengre og avstanden mellom folket og politikere bare ble større.

Og da jeg leste meg opp på partiprogrammet fant jeg ut at dette var for meg og her ville jeg bli med for å påvirke mest mulig lokalt men også nasjonalt.

Det beste med INP må være at de som er med i partiet gjør dette på fritiden mens de er i full jobb. Da får man også følelsen at dette er folk som bryr seg om landet og folket mer enn en politisk karriere.

Lillehammer INP 


Fra venstre : Arnt Orskaug (medlemsansvarlig), Inger Marie Hansen, Lars Sandbakken, Geir Thingvald (leder), Per Erik Volden (nestleder) ikke tilstede under fotograferingen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Thingvald

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 91 705

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Per Erik Volden

NESTLEDER

Telefon: 957 72 860

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Lars Sandbakken

Styremedlem

Telefon: 

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Arnt Orskaug

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 976 72 506

Min bakgrunn er;

Jeg er pensjonist bosatt i Høstmælingen i Søre Ål på Lillehammer siden 1986. Født (1952) i Tønsberg og oppvokst i Sem med far og hjemmeværende mor som seinere jobbet som renholdsarbeider. Far arbeidet i skogen, på hvalfangst, sagbruk og avsluttet i skipsbyggingsindustrien, hvor jeg også jobbet litt i ungdommen. Far hadde 40 års medlemskap i Fellesforbundet. På meg ble det befalsskole og jobb som troppsbefal på Jørstadmoen 1972-76, lærerutdanning, var leirskole- og ungdomsskolelærer i Valdres og lærer på Åretta ungdomsskole fra 1986 fram til pensjon i 2017. De to siste tiårene var jeg mest bare realfagslærer. Jeg har lang erfaring med barne-og ungdomsarbeid i nærmiljøet, er gift og vi har to barn og to barnebarn,

 

Jeg er spesielt opptatt av;

Fra jeg var barn har jeg vært levende opptatt av fiskene i vannet, blomstene på marken, fuglene i lufta og stjernene på himmelen. Seinere har jeg som lærer formidlet den rasjonelle naturvitenskaplige virkelighet. Min bakgrunn har vært sentralt for mitt aktive samfunnsengasjement som voksen. Ellers har jeg vært engasjert i lokale praktiske saker i nærmiljøet. Nå mer bare med leserinnlegg i lokalavisa.

 

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi;

Utover 2000-tallet synes jeg det har båret gradvis galt avsted pga det grønne skiftet og med naturforvaltningen i Norge. Dette har skjedd på tross av skiftende Storting og Regjering. Det har toppet seg de siste årene med kraftig økt og uforutsigbare strøm- og drivstoffprisene. Dette er farlig fordi, strøm og drivstoff er to bunnplanker for all vare- og tjenesteproduksjon. Dagens energipriser har gitt renteøkning og inflasjon med truende konsekvenser for både husstander og næringsliv. Kostnadene har nærmest blitt ulevelig særlig for de som har minst og er sårbare på andre måter. Derfor ble INPs «utvikling, ikke avvikling» valget for meg. Dette er første gang jeg har gått til det skritt å bli medlem i et politisk parti. De nasjonalt styrende partiene synes ikke å ha verken evne eller vilje til å legge om kursen. Det håper jeg INP vil og kan hjelpe til med etter Stortingsvalget 2025

Men da må INP bygges opp fra grunnen av med lokallag rundt om i landet. Det ønsker jeg å hjelpe til med her på Lillehammer. Kommunepolitikk er gjerne det muliges kunst ut fra trange budsjetter. Det er snakk om å prioritere gode løsninger for kommunens pålagte oppgaver. Gi barn og ungdom gode oppvekstvilkår på alle felter, gi eldre, syke og andre hjelpetrengende best mulig velferd. Ikke minst tilrettelegge for næring som kan gi arbeidsplasser og utvikling i Lillehammer kommune.

Ringsaker INP 


Fra venstre : Kenneth Humborstad Johansen (medlemsansvarlig), Robert Bull Aakrann (nestleder), Jack Hatlen (leder),  Eirin M.H.Hatlen, Dagfinn Brendløkken(var ikke tilstede under fotografering) 

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Støtt oss i valgkampen  Vipps 801987

Jack Hatlen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 951 99 555

Yrke: Pensjonist, etter 40 år i ulike yrker i kommunal, interkommunal og privat virksomhet.

Siste 5 år før pensjon som leder for resultatområde plan, bygg og geodata i Vestby kommune.

På grunn av mer enn 20 år som leder av flere brannvesen, er jeg spesielt opptatt av sikkerhet og beredskap for befolkning og samfunn.

Jeg ble med i Industri- og næringspartiet fordi:

INP vil jobbe for å sikre Norge styringsrett over norske naturressurser, og kreve folkeavstemninger i saker som berører denne styringsretten.

INP ønsker løsninger for å øke Norges kraftproduksjon og kapasitet uten enorme naturinngrep, ved blant annet å utrede Thorium-basert energiproduksjon.

INP ønsker å styrke landets kriseberedskap, herunder å sikre etablering av beredskapslagre for essensielle matvarer for 3 måneders forbruk.

Robert Bull Aakrann

NESTLEDER

Telefon: 916 93 121

Kommer fra Trondheim og har utdannelse innen reklame.

Har hatt ett variert yrkesliv med alt fra anleggsarbeid til teknisk tegning og nå som tattovør pr.dags dato.


Lokalt er jeg opptatt av en forutsigbar politikk og verdiskapning i nærmiljøene.

Brenner også veldig for de svakere stilte.

INP meldte jeg meg inn i etter å ha lest partiprogrammet, enkelt og greit. 


Kenneth Humborstad Johansen

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 924 54 578

Født og oppvokst på Lillehammmer og bor i dag i Mesnali.

Utdannet innen betong og snekker yrke men jobber i dag på Nortura Rudshøgda som ekspedisjon og lager arbeider.

 

Jeg er spesielt opptatt av at vi skal fornye og oppgradere eksisterende vannkraft anlegg før vi eventuelt raserer norsk natur med hundrevis av vindmøller.

Og at tennene våre blir sett på som en del av kroppen og skal inngå i det vanlige helse tilbudet.

 

Jeg ble med i INP fordi jeg leste partiprogrammet og for meg er det INP som har flest saker som jeg er enig i. Det at partiet er startet og driftet av vanlig arbeidsfolk står også  høyt hos meg. 

Bjørnafjorden INP 


Fra venstre : (forløpig illustrasjonsfoto)


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Nils Ove Lauvik

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 957 68 997

Født i 1968, oppvokst på Sotra, Øygarden kommune, utenfor Bergen, har en datter og tre barnebarn. Mine største hobbyer er å fiske med garn og teiner og kjøre å skru gammel amerikansk bil.

 

Jeg startet min karriere som bilmekaniker, reiste så på fiske og tok etter hvert utdannelse som maskinist og maskinsjef. Jeg har nærmere 30 års erfaring på havet.

 

Hvorfor er jeg med på dette?

 

Det var spesielt til Stortingsvalget i 2017, der jeg ikke kunne finne noen partier som jeg ville stemme på, de var blitt for like alle sammen. Jeg har alltid vært EU motstander og har satt stabilitet og forutsigbarhet veldig høyt, ikke bare for meg selv og næringslivet, men, kanskje spesielt for de som har minst i samfunnet. Jeg klarer liksom ikke å forstå at et så rikt land som Norge, ikke kan klare å ta vare på de svakeste. Stabilitet og forutsigbarhet er svært viktig for meg.

 

Det ble etter hvert for tungt å svelge at politikerne, i valgår, kunne love å lyge, for så å fortsette i omtrent det samme sporet som før.

 

At det er arbeidsfolk som nå har bestemt seg for å gå inn i politikken, var en av de tingene som gjorde at jeg ville være med på dette. Folk med arbeidserfaring som har kjent på det å ha dårlig råd og har måtte jobbet for å få det man har lyst på, er egenskaper som jeg mener må inn i politikken, vi trenger folk med erfaring fra det vanlige liv, med sunn fornuft, som ser konsekvensene av det vi gjør. Avstanden mellom Storting og vanlige folk er blitt alt for stor i dag.

 

Jeg kan ikke stå inne for de enorme kostnadene våre politikere påfører det Norske samfunnet, med meningsløse tiltak som elektrifisering av sokkelen, vindkraft på land og hav, høye strøm, mat og drivstoffpriser. Det føres i dag en politikk som går ut over vanlige folks økonomi, naturen og det miljøet vi lever i.

 

Vi må ta vare på den jorden vi lever på, og vi må gi den videre til våre etterkommere uten en rasert økonomi eller rasert natur.

 

Vi trenger stabilitet og forutsigbarhet og vi trenger utvikling, ikke avvikling!

...

Navn

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Indre Fosen INP 


Fra venstre : Svein Bredesen, Styremedlem, Per Ove Aune, Leder, Kjell Tore Johansen, Styremedlem.


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Per Ove Aune

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ............... 

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Svein Bredesen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kjell Tore Johansemn

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Sør-Odal INP 

Styremedlemmene fra venstre :

Kristian Aleksander Fjeld, Gunvor Slipesæter, Guldbrand Thoner,Silje Anette Johansen og Børje Kenneth Johansen

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gulbrand Thoner

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 913 67 868

Nå blir det politikk på CV`n og grunnen er at demokratiet ikke fungerer i Norge! Det drives ikke politikk for folket man er valgt av, det drives ikke politikk i samsvar med partiprogrammet av de gamle styringspartiene. Landets ressurser og verdier er i hendene hos en selvutnevnt elite på nasjonalt plan som jobber for EU, WEF, WHO og FN karrierer.
Denne eliten av «oppdrettspolitikere» flasket opp i ungdomspartier og under partipisken utgjør mindre enn 1 % av landets stemmeberettigede. Denne eliten er utpekt av en partiledelse som velger sine støttespillere med ja-mennesker som lager partiprogrammer og vedtekter, som 99,5 % av oss andre kan stemme på. Er dette demokrati? Nei, dette har blitt demokratur og Nok er for lengst Nok!

INP dukket endelig opp for oss som vil styre landet og ressursene våre selv og som lytter til og følger medlemmene sine ønsker og behov.

Jeg er oppvokst med jord og skogbruk og natur var sentralt i hele oppveksten. Vekst, høsting fra naturen og dyrelivet ble som en selvfølge i livet.
Min bakgrunn og erfaring er også fra havets ressurser i form av drift av olje og gass produksjon og faglig bakgrunn innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Beredskap.
Jobbet også med trening av beredskapspersonell og førte tilsyn med beredskap i norsk industri. Dette har gitt allsidig innsikt i distrikts-Norge og vi har ressursene, kompetansen, økonomien og evnen til å utvikle det vi måtte ønske.

Mine interesser er også innen idrett og aktivitet for barn og unge der jeg selv har allsidig aktiv bakgrunn og senere som trener, anleggsansvarlig og styremedlem.

Politisk ønsker jeg å vektlegge at vi ikke skal ta i bruk teknologier som ødelegger mer enn de skaper og som ikke kan forsvares økonomisk eller driftes uten kunstig «åndedrett». Det dystre eksemplet er vind og solkraft. Vil støtte forskning og utbygging av 4. generasjon kjernekraft, utvikle distriktene samt bearbeide og foredle våre unike ressurser, si opp EØS avtalen, men forsterke eksisterende handelsavtaler.

Ingen skal leve under fattigdomsgrensen i Norge og byråkratiet må ivareta krav til verdig liv og tilpasses antall innbyggere. Bli hørt, sett og få gjennomslag ved å melde deg inn i INP.

Silje Anette Johansen

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Jeg er født og oppvokst i Sør-Odal kommune og bor i dag på et lite småbruk i Ullern hvor vi tidligere har drevet med egg- og kjøttproduksjon i småskala. Jeg er utdannet kokk og har drevet eget kafébakeri hvor vi solgte blant annet egg og kjøtt fra egen gård, samt brød og andre bakevarer laget fra bunnen av.

Jeg er spesielt opptatt av å ta vare på den norske naturen og landet våre forfedre har bygget opp. Vi nordmenn skal ikke måtte betale for at staten skal eksportere norske ressurser. Det er veldig viktig at vi ikke ødelegger den fantastiske naturen Norge har å by på.
Jeg brenner også for god skolepolitikk. Det er barna våre som er vår fremtid.

Jeg er med i INP for å gjøre en forskjell. Jeg har selv måtte gi opp egne drømmer pga høye strøm- og matvarepriser samt dårlig politikk. Jeg vil at små bedrifter skal få bedre vilkår. Det er de som er et lite stykke Norge. 

Kristian Aleksander Fjeld

Styremedlem

37år, Født og oppvokst i Sør-Odal kommune.

Bor på et lite småbruk i nærheten av Skarnes med både hund og katt.

 

Jeg har vært innenfor det meste hittil i arbeidslivet. 

5 år i bensinstasjon bransjen, snart 20 år i Bilbransjen, derav 1 år jeg prøvde meg som selvstendig. nå er jeg Teknisk Leder.

Har også 30 år i den lokale Svømmeklubben (Odal-Svømmeklubb) siste 15 år i styret der.

 

Har ikke vært noe spesielt politisk engasjert, men nå syns jeg det er på tide å være med å få litt kunnskaper her også. En gang må være den første for alt.

Det som skjer her i norge nå syns jeg ikke noe om.

vi ønsker jo at alle skal få ha det best mulig, da må ting endres på, den politikken som føres nå trengs sårt en annen retning.

 

INP har verdier som er utrolig bra, som folk sitter hjemme å prater om.

Dette vil jeg være med på veien videre for. 

Som det sies så trengs det et parti som arbeider for og ikke imot.

Børje Kenneth Johansson

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Mitt navn er Kenneth Johansson. Jeg er opprinnelig fra Sverige, men kom til Norge i 2003 og bosatte meg i Sør-Odal i 2004.

Jeg startet mitt arbeidsliv som glassmester og holdt på med dette i 12 år. Senere arbeidet jeg innen transport hvor Norge og Europa var mitt arbeidsfelt. Selv om jeg i dag er en glad pensjonist er det kanskje ikke så rart at min kjernesak i INP er samferdsel.

Gunvor Slipesæter

Politisk nestleder

Trøndersk odøling. Kommunalt administrativt ansatt, og har også lang arbeidserfaring fra privat virksomhet.


Jeg er spesielt opptatt av utvikling, bærekraftige lokalsamfunn med forutsigbarhet og trygghet for innbyggere, likeverd og inkludering for alle, gode og tilgjengelige helsetilbud i hele livsløpet og trygge og utviklende skole- og barnehagemiljø. Ikke minst må vi stoppe utbygging av vindkraft med rasering av folks rekreasjonsområder og nærområder, og med støy og helseproblemer dette kan medføre. Det må heller satses på utbygging og fornyelse av allerede eksisterende vannkraftverk som gir oss stabil kraftforsyning.

Fornuft og respekt for innbyggernes beste må gjenopprettes i politikken, som ikke skal domineres av personlig maktkamp, intriger og styrt gjenvalg.

 

Jeg ble med i INP fordi jeg her fant fotfeste for mange synspunkter etter flere års politisk vingling. Samtidig er det mitt forsøk på å kunne påvirke, ikke bare mene, for å kunne være med å snu den politiske utviklingen vi i dag er vitne til.

Leder: Ann Jorun Hillersøy 

Mail: bergen.vestland@inpartiet.no 

Tlf. 46669199

 Nestleder: Ronny Domaas

Mail: nestleder.bergen@inpartiet.no

Tlf. 92626550

 Nestleder: Didrik Lexau

Mail: medlem.bergen@inpartiet.no

Tlf. 93084194

 Styremedlem: Øivind Husebø

Mail: ohuseboe@gmail.com

Tlf. 47700805

 Styremedlem: Sæbjørn Sæbjørnsen 

Mail: ssaebjornsen@gmail.com

Tlf. 97621450

 Styremedlem: Willy Kårevik

Mail: wkarevik@gmail.com

Tlf. 93824523

 Styremedlem Thor Are Herøy Knudsen 

Mail: thorahk@gmail.com

Tlf. 99316821

 Varamedlem: Ove Breilid

Mail: ovbre@equinor.com

Tlf. 95893874

Bergen INP 

Styremedlemmene fra venstre:

Sæbjørn Sæbjørnsen, Ann Jorun Hillersøy, Willy Kårevik, Didrik Lexau, Ronny Domaas,

Thor Are Herøy Knudsen og Øivind Husebø


Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Ann Jorun Hillersøy

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 466 69 199

Jeg er 50 år ogbosatt på Tertnes i Åsane.

Jeg erkulturarbeider - musikklærer, dirigent og musiker, og trives veldig godt meddet.

 Lenge gikk jegrundt og trodde at alt var på stell i Norge. Jeg stolte på at politikerne tokgode valg og styrte landet godt.

De hadde jotross alt dedikert seg til dette.

I 2019 bråvåknetjeg da jeg oppdaget hvordan det EGENTLIG stod til.

Jeg ble nemligobs på vindkraftsaken, og jeg engasjerte meg i dette og meldte meg inn iMotvind Norge og Norges Miljøvernforbund.

Jeg ble bl. a.vitne til at hele lokalsamfunn ble overkjørt og at internasjonale konvensjonersom omhandlet samene ikke ble tatt hensyn til, og leste meg opp påkonsekvensene for mennesker, flora og fauna.

Jeg meldtemeg også inn i Nei til EU og sitter i styret i Bergen.

Likevel føltejeg at det var noe som manglet. 

Det var rett ogslett vanskelig å trenge gjennom muren og nå inn til politikerne. 

Jeg varengasjert på Facebook, men kom til et punkt da det ikke føltestilfredsstillende lenger.

Jeg begynte åforstå at jeg måtte ta engasjementet mitt videre.

Jeg varpartiløs, for jeg hadde ikke funnet noe parti som jeg var såpass enig med atjeg ønsket å stå som medlem.

Men så leste jegprogrammet til INP, og da var det gjort. Jeg meldte meg inn sporenstreks, ogmeldte min interesse for å engasjere meg i styre og stell i Bergen.

Og slik ble det.Jeg er nå leder for det største lokallaget i Norge, og jeg vil gjøre mittytterste for at lokallaget og partiet skal vokse mer og få innflytelse i politikkenbåde lokalt og nasjonalt.

For Norgetrenger rett og slett en ny kurs, og politikere som ikke kun har gåttpolitikerskolen og fjerner seg mer og mer fra folket. 

INP bestårnemlig av folk med yrkespraksis i tillegg til et ønske om å utgjøre en forskjellog å jobbe for saken og ikke fremme seg selv og sin egen karriere.

Og jeg tror atINP kan vokse seg store og få en reell innflytelse på norsk politikk.

Av kjernesakenemine som INP har programfestet, vil jeg trekke frem at partiet er imot vindkraftbåde på land og til havs.

Jeg er også veldig opptatt av energipolitikken.

Vi må få kraftenav børs og ikke la den være en vanlig handelsvare på linje med melk og brød.

Videre må vi utav ACER og vi må få nasjonal kontroll på krafta (jeg vil legge til at jeg erFOR samarbeid og FOR eksport av et eventuelt overskudd).

INP ønsker ogsåå erstatte EØS-avtalen med en vanlig handelsavtale, som også er noe jeg brennerfor.

Jeg ånder ogsåfor levende distrikter og for folkestyre, og jeg liker også veldig godt måten åtenke på i INP - at man tenker konsekvenser fremfor ideologi.

Sist, men ikkeminst, så banker hjertet mitt ekstra for de svake og sårbare gruppene, som barnog unge som faller utenfor, fattige, eldre og dyr, og jeg ønsker å være med påå stake ut veien for en bedre politikk for disse gruppene, som bl. a. innebærerå øke satsene for pensjoner og trygdeytelser.

Didrik Lexau

NESTLEDER

Telefon:  930 84 194

 

Yrke: Medarbeider Vinmonopolet

Mine 3 hovedgrunner for å melde meg inn i INP er:

 

1.Vi må få tilbake kontrollen over vannkraften vår, ut av EØS og ACER.

 

2.Vi må slutte med symbolpolitikk, elektrifiseringen av sokkelen må stoppes.

 

3. Vi få på plass et bedre system for de svakeste i samfunnet, ingen skal måtte stå i matkøer i Norge!

Ove Breilid

STYREMEDLEM

958 93 874

Eg gifta meg i oktober 2022, og har to gutar på 8 og 12 år. Eg er utflyttar frå Sogn, og har vore busatt i Bergen i 16 år på grunn av jobb.

 

Yrke: Industrimekanikar

 

Eg har jobba heile livet i industrien. 

I kraftbransjen, med bil og tunge køyretøy, diverse produksjonsbedriftar, og eg har lang erfaring frå industrien innan olje og gass.

 

No jobbar eg innan petroleumsverksemda, som mekanisk vedlikehaldsoperatør for Equinor ASA.

 

Mine 6 hovedgrunnar for å melde meg inn i industri og Næringspartiet (INP) er:

 

 1. INP er parti som vil utvikle, ikkje avvikle Norge.

 

 1. Vi må få tilbake kontrollen over vasskrafta vår, og melde oss ut av EØS og ACER.

 

 1. Vi må slutte med symbolpolitikk og få inn folk som set norske interesser først.

 

 1. Vi må få på plass eit betre system for dei svakaste i samfunnet, ingen skal måtte stå i matkøer i Norge!

 

 1. Vi må styrke landbruket, fiskerinæringen og oljeindustrien. 

Ein stor del av Noreg sine inntekter kjem fra oljenæringen.

Norge bør styrke nødvendigheita av å være mer sjølvforsynt. 

Vi må legge til rette for beredskapslagre og økt produksjon av korn, melk og kjøtt.

 

 1. Vi må jobbe for å stanse all vidare utbygging av vindkraft på land og i havet.

Ronny Domaas

2. NESTLEDER

Telefon: 926 25 550

Jeg er 43 år, gift, far til to små gutter og er utflyttet Sunnfjording nå bosatt i Bergen.

 

Har hatt litt diverse jobber i livet, som butikkmedarbeider, lakseslakter, renholdsmedarbeider, o.l. før jeg kom inn i IKT-bransjen, hvor jeg har vært siste 18-19 årene.

 

Jeg brenner for samferdsel, både bynært og landevei, kollektivt og krøtterstien til naboen i gokk. Fra Bybanen til gul midtstripe som en minimum veistandard.

 

Jeg er også veldig opptatt av en verdig alderdom og en god start i livet, blant annet da gratis skolemat til alle i grunnskolen og varm mat fra lokalt kjøkken til de eldre som eksempler.

 

Første gang jeg hørte og leste om INP, så følte jeg bare at alle brikkene falt på plass. 

Et nytt, fornuftig, fløyfritt parti med sunne holdninger, som kan være med å igjen gi folket makt over politikken. 

 

En politiker skal tross alt jobbe for folket, noe de fleste mener ikke er realiteten i dag, med alt fra innføringen av Acer på feil beslutningsgrunnlag, til pendlerboligskandaler som gjentar seg og gjentar seg. 

 

Folket har fått nok og systemet må gjenoppbygge tilliten innenfra.

Thor Are Herøy Knudsen

STYREMEDLEM

Tlf. 99316821

 

29år, opprinneleg frå Knarvik, men busatt på Hylkje.

 

Eg har prøvd litt forskjellige jobbar på heiltid og deltid som selgar, butikkmedarbeidar, vektar og trafikkdirigent, men no har eg jobba som tømrar i snart 10 år og trivs godt med det.

 

Eg er særs oppttatt trygge av vegar og ein god infrastruktur. Altså det motsette av slik E39 mellom Klauvaneset og Vågsbotn ser ut i dag. 

 

Hovudgrunnane til at valgte INP er at eg ynskjer eit samfunn med plass til alle der det er fritidstilbod til dei unge og arbeid for dei vaksne.

 

INP ynskjer å ta dra samfunnet i riktig retning utan symbolpolitikk og fortsette å bygge vidare på dei grunnsteinane Noreg står på med kontroll på vassverk og utvikling framfor avvikling blant anna i olja. 

 

Om vi ynskjer ei endring må vi stemme nytt.

Øygarden INP

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Robert Krondorfer

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 464 24 587

Eg slutta meg til INP fordi eg er lei av tankelaus politikk som ikkje har lengre sikt enn ein stortingsperiode.
Eg ønsker meg ein langsiktig politikk kor innbyggerene sine ve og vel blir prioritert, og kor vår forsyningssikkerhet står fremst.
Der er me ikkje idag.
Stem INP til ALLE valg.
Me treng ein forandring, og den begynner med deg.

Ørjan Gjøen

NESTLEDER

Telefon: 928 17 648

-Oppvokst på Kårtveit

-Busatt på Knappskog

-Gift med Merethe

-1 Tenåring og 2 Vaksne bonus barn.

 

25 år i arbedslivet fordelt på 2 bedrfter.

9 år som platearbeider/sveise on- og offshore.

På nåverende arbeisted har jeg hatt 2 stillinger, først mekanikker i 6 år, så kvalitets inspektør i 6 år, og nå jobber jeg som mekanikker.

 

Jeg er motstander av Vindkraft og hodeløs satsing i prosjekter uten økonomisk bærekraft, som feks. Hydrogen.

 

Ble med i INP fordi vi har et programm jeg kan stå inne for, og at de etablerte partiene ser ut til å ha glemt helt hvem de jobber for.

Da jeg ble spurt om å være med å etablere INP i Øygarden så jeg på det med en selvfølge.

 

Trond Ågotnes

STYREMEDLEM

Telefon: 484 85 363

«Trond er fødd og oppvaksen på Ågotnes i det som den gong var Fjell Kommune. Han har budd nokre år på Fedje og var aktiv politikar der i to periodar. Etter 10 år flytta han tilbake til Øygarden og har busett seg på Foldnes. Han er gift med Hege og har to vaksne ungar.

 

Han har bak seg eit allsidig arbeidsliv men har i hovudsak jobba i fiskeri og olje. På havgåande fiskefartøy i mange år og offshore i nokre år. Han jobbar no som serviceteknikar innan vann og avløp på land og trivast godt med det.

Trond er oppteken av at distrikta får leva, han vil ha levande grender men den infrastrukturen og næringsliv dei treng!

 

Ellers er han oppteken av kraftpolitikk og har markert seg som sterk motstandar av naturøydeleggjande vindkraftutbygging over heile landet.

Trond er også sterk motstandar av EU og EØS avtalen, vi må kunna eksistera som sjølvstendig land med gode handelsavtalar. Både EU og resten av våre handelspartnarar veit så inderleg godt at vi leverer varer dei MÅ ha!

Trond vil ha politikarar som tar styring med kraftpolitikken og som set Norske interesser FØRST!

Sidan dei etablerte partia ser ut til å ha mista kontakten hos velgjarane var vegen kort til eit trygt og solid INP, eit INP Trond fann seg fort til rette i»

Fitjar INP 

Styremedlemmene fra venstre: Geir Arne Isdahl (leder), Thomas Bøe Slettemark, Ole Morten Helland, Johan Ove Sørfonn (nestleder)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Geir Arne Isdahl 

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 974 38 797

Yrke:

Salgssjef service, Fitjar Mekaniske Verksted As

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Norges mest distriktsvennlige parti, vil spre departementene utover.

All veiutbygging over statsbudsjett, slutt på bompenger/veiprising

INP vil tilrettelegga for eit aktivt og bærekraftig landbruk

Thomas Bøe Slettemark

STYREMEDLEM

Yrke: Driftsleiar Sunnhordland og Haugaland i Norva24 Birkeland

Tre hovudgrunnar for å bli med i INP:

 

 1. INP vil tilrettelegga for eit aktivt og bærekraftig landbruk.
 2. INP vil verne om, og utvikle Noreg som energinasjon.
 3. INP er Noregs mest distriktsvennlege parti, med dagens teknologi kan offentlege organ desentraliserast. Slik kan me sysselsetja i heile landet.

Johan Ove Sørfonn

NESTLEDER

Telefon: 918 09 759

Yrke:

Fagansvarlig Prosess, Equinor

Mine 3 hovedgrunnar for å bli med i Fitjar INP:

Nasjonal og politisk kontroll av vårt eige kraftmarked, ha forutsigbare kraftpriser både private og næring

Videre utvikling av olje og gass næringen, ikkje avvikle den

Stoppe elektrifisering av sokkelen.

INP skal vere eit distriktsvennlig parti. Her er det viktig at me får med oss folk som har praktisk erfaring frå mange ulike bransjer.

Ole Morten Helland

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrke:

Mekaniker/Tillitsvalgt i ConocoPhillips

Mine 3 hovedgrunner for å bli med i Fitjar INP:

Utvikling, ikke avvikling av oljeindustri og produksjon av olje og gass.

Distriktsvennlig politikk, nei til sentralisering av verdifulle kunnskapsarbeidsplasser.

Fjerning av eiendomsskatt på private boliger.

Alver INP 

Styremedlemmene fra venstre (foreløpig illustrasjonsfoto)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Irene Stendal Østerbø

LOKALLAGSLEDER

Telefon:  950 30 229

Min yrkesbakrunn er prosessoperatør i Aluminiumsindustrien, Norsk Hydro, erfaring som tillitsvalgt og verneombud, ufør siden 2019.

Skole: Kjemi og prossessfag

Fagskole HMS

 

Jeg er spesielt opptatt av politisk kontroll over vårt eget kraftmarked, rettferdighet, distriktspolitikk og verdig omsorg.

Jeg er opptatt av ett mer sosialt og rettferdig skattesystem for de lavtlønnede.

 

Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg føler INP har en helhetlig politikk som er tuftet på sunn fornuft, og som setter selvråderetten høyt. Jeg håper min erfaring, både i tidligere yrkesliv og som privatperson kan bidra til en mer rettferdig politikk.

 

For å fortsatt ha ett velferdssamfunn trenger vi utvikling, ikke avvikling!

Frank Arthur Krüger

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Har vært til sjøs hele livet i på masse forskjellige skipstyper, også vært innom flyterigg noen år.

Har siden 2017 kjørt losbåt, for tiden i Ålesund. 

Har i perioder vært politisk aktiv tidligere i forskjellige partier men har i mange år ikke kunne idenifiserere meg med noe parti.

Da INP dukket opp fant jeg partiet som absolutt passer for meg.

Vi trenger forandring i politikken i Norge og det er det INP som kan gi.  

Wilfre Wessel Berthelsen

.STYREMDLEM

 

Født og oppvokst på Gaustad på Holsnøy i Alver kommune.

 

Jobber som senior boresjef i COSL drilling Europe, har vært i denne jobben siden 2011.

Tidligere jobbet i Odfjell drilling i ca 13 år på Deepsea Bergen. Senere 7 år som Boreleder for Hydro og dengang Statoil.

Har jobbet som leder de siste 25 årene.

Har aldri vært politisk engasjert før no.

Men når INP kom på banen og da jeg leste partiprogrammet og la merke til at veldig mange som hadde meldt seg inn i partiet, var arbeidere med lang arbeidserfaring og mange fra offshore relaterte yrker, meldte jeg meg inn.

Jeg ønsker å være med å utvikle mitt nærområde, ikke legge ned skoler og lokale butikker. Jobbe for at bygdene våre igjen vil være et alternativ å kunne bo i. Forbedre veier i distriktene, infrastruktur lokalt. Få lov og mulighet til å kunne bygge seg bolig i bygden der du er oppvokst i.

Det må ikke slik at det bare blir de gamle og "bygdeoriginalene" som blir igjen!

Vi kan ikke alle bo i et byggefelt.

Jeg er og veldig interessert i at vi tar vare på vår lokale kultur og fortsetter å jobbe for dette.

Andreas Husa

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Yrkesbakrunn: Tidligere matros for Buksér og Berging, hovedsakelig stasjonert på taubåtene på raffineriet til Equinor Mongstad. August 2021 gikk jeg over til ITF ( international transport workers ferderation) og jobber her som inspektør ombord på utenlandske skip som anløper havner på Vestlandet. 

 

Politisk er jeg veldig opptatt av eu/EØS. Her bør Norge finne andre og bedre løsninger som kommer bedre ut for Norge som land. Fyllingsgraden i vannmagasinene bør reguleres strengere. Kraften vi eier skal ikke selges ut av landet på innbyggerne i Norge sin bekostning. Maritim politikk, Norske lønns og arbeidsvilkår skal være en selvfølge for alle skip som seiler og opererer i norsk farvann og sokkel.

 

Lokalt: jeg er veldig opptatt av at folk som bor ute i distriktene skal ha gode tilbud og gode ordninger for kollektivtransport. Veiene må holdes i vedlike og ny bro over Alversundet bør startes på snarlig.

 

Jeg meldte meg inn i SP for en del år siden, nå er jeg rett og slett lei av å bli holdt for narr og tiden var da moden for å gå inn i ett parti som tar folk på alvor, som er for arbeidsfolk og av ekte arbeidsfolk. INP er den beste plassen for meg å kunne være med på å sikre Norge som land og dets viktige ressurser i fremtiden

Kvinnherad INP 

Styremedlemmene fra venstre Eirik Kvåle, Heidi Bolette Jakobsen, Thomas Eide, Gunnar Helleland, Åge Aakre, Jostein Rødland

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Gunnar Helleland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 484 01 285

Min bakgrunn er som elverksmontør i 9 år hjå Kvinnherad Kraftverk og 34 års erfaring  i oljebransjen.

Dei siste 31 åra med ROV rundt omkring i havet, mest på borerigg, men også på båt for forskjellige oljeselskap.

Er spesielt opptatt av kraftbransjen og den måten vi har stelt oss på i Noreg, vi som hadde ein godt fungerande kraftmarknad.

Som innbyggjar i ei av dei største jordbruksbygdene på Vestlandet, så støttar eg sjølvsagt opp om den Norske bonden og maten dei lagar. Vidareforedling av Norske råvarer er også veldig viktig.

EU og vindkraftmotstandar, og vil at vi skal sei opp EØS avtalen for å ta tilbake kontrollen over landet vårt.

Grunnen til at eg vart med i INP er at eg syns dei etablerte partia har mista kontakten med vanleg folk.

For meg ser det ut for at dei jobbar for seg sjølve, EU og andre internasjonale føretak.

Vi må få tilbake politikarar som setter Noreg fyrst, tenkjer konsekvenspolitikk og som forstår kva som skjer rundt i landet vårt.

Eirik Kvåle

STYREMEDLEM

Industrimekaniker og offshorearbeider.
Jeg har vært i arbeidslivet i vèl 40 år; i dagligvarehandelen, bilbransjen, næringsmiddelindustrien og stålindustrien.
Norge er et rikt land, og da burde det være en selvfølge at innbyggerne har det bra.

Jeg har hatt en stadig økende mistillit til de politiske maktutøverne i Norge, og mener det er viktig å være med i et parti som går for å styrke og beholde våre ressurser og arbeidsplasser til fordel for den norske befolkningen.

 Jeg opplever at INP har et oppriktig ønske om å ivareta og utvikle det norske landbruket, industriarbeidsplassene våre, å ta vare på den unike norske naturen, og reversere det jeg opplever som en distansering fra medmenneskelighet innen helsesektoren.For meg er INP det eneste partiet jeg opplever som ærlig og oppriktig når det gjelder å ivareta og utvikle de menneskelige og industrielle verdiene dette landet har bygd opp.

Jeg meldte meg inn i INP fordi jeg opplever dette partiet som jordnært, og for at det består av arbeidsfolk som vet hvor skoen trykker og staker ut en kurs som er til det beste for oss alle.

Jostein Rødland

NESTLEDER

Telefon:  900 42 236

Yrkesbakgrunn kjøpmann

Ble med i INP fordi de har ein god distriktspolitikk og at de er for å utvikle og ikke avvikle samfunnet. Har også en sunn skeptisk til det grøne skiftet, og tenker konsekvenspolitikk når det kjem til investeringer både i klimapolitikken og ellers i samfunnet.

Positivt at alle som har verv i partiet har minst 5 år i andre yrker enn politikken

Heidi Bolette Jakobsen

STYREMEDLEM

Snart 50 år og busett på Halsnøy også kalla «Perlo».

Kjem opprinnelig frå Sunde, men har budd mange år i Uskedalen, før eg busette meg i Høylandsbygd.

 

Eg arbeider i dag som spesialpedagog på Øyatun Ungdomskule, men har variert og allsidig arbeids og livserfaring. Har jobba både i barnehage, butikk, barnevern og som Utekontakt og SLT koordinator i Kvinnherad kommune.

 

Eg er spesielt opptatt av barn og unge, landbruk, Nei til vindkraft og ein distriktsvennlig politikk. Det er viktig å ta vare på landet vårt, bygge det og ikkje avvikle det.

 

Det vart for meg i haust viktig å engasjere seg. Då synes eg at nok var nok.

Eg ser det vart vanskligare for dei som allereie har hatt lite, det vart vansklegare for dei unge å etablere seg, straumkrisa talar for seg sjølv, matkøane vart lengre og eg kjente at eg ikkje berre kunne sitte heime og ikkje gjere noko. Eg las partiprogrammet til INP og fann meg til rette i dette sentrumspartiet som dei er.

Eg trur tida er klar for eit nytt parti.

Åge Aakre

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Utdannet industrimekaniker og maskinist. Jobber nå som mekaniker offshore for Equinor. Har jobbet siste året med oppstart av siste oljerigg på Johan Sverdrup feltet. 

- Eg er spesielt opptatt av samferdsel, tilrettelegging for verdiskaping, levende bygder, forvaltning av fellesskapets midler til det beste for innbyggere. evaluere drift og forenkle søknadsprosesser i det offentlige. Jobbe for at Kvinnherad kommune skal jobbe som en JA kommune og støtte opp og hjelpe innbyggere til å finne løsninger på muligheter.

- Eg ble med i INP pga eg er veldig uenig med dagens politisk kurs i Norge. INP ønsker å jobbe for Norge og dens innbyggere. Det er på høg tid at vi får en ny kurs på hvordan vi forvalter Norges ressurser.

Thomas Eide

STYREMEDLEM

Er blitt 47 år, kjem fra den flotte fjellbygda Uskedalen og bur på eit småbruk ilag med 3 flotte ungdommer.

Har hatt eit ganske allsidigt yrkesliv sålangt som industriarbeider, vvs røyrleggjar, maskinførar, hytte selgjar og jobber no som rov pilot offshore med etterkvart 5 års erfaring.

 

Mitt intrykk av dagens politiske situasjon er at vi er på heilt feil kurs, at vi trenger nye folk og eit nytt parti for å gjer dei endringane som trengs. Etter å ha lest partiprogrammet til Inp traff det meg på alle punkt og tenkjer at partiet har det som skal til for å gjer endringa.

 

Mitt syn på ein politiker og eit politisk parti er at dette skal jobbe for å fremme landet vårt, folka våre og våre interesser, noko eg meinar mange i dagens politiske parti ser ut til å ha gløymt, dessverre...

 

Er særs opptatt av politisk kontroll og råderett av kraftmarkedet vårt og meinar at eldre kraftanlegg skal oppgraderes, meir utbygging av større og mindre kraftanlegg samt bedre tilrettelegging av dette i form av bl a raskere saksbehandlings tid, endring i dagens skatteregler m m.

Vi har hatt eit konkurransefortrinn iform lav kraftpris, noko som har komt både det norske folk og næringsliv til gode. Dette må vi hente inn igjen, ta kontroll over for å sikre bl a arbeidsplasser.

 

Åpne opp for meir oljeleting samt legge til rette for å utvikle dagens olje/gass og industrinæring.

 

Vi skal ver sjøl forsynt med mat og ha eige kornlager. Utvikle og bygge oppunder ein bra landbruks og distrikts politikk i Norge.

 

Meinar Kvinnherad skal ver ein Ja kommune og legge tilrette for tilflytting. Meir attraktive boligtomter, støtte til ungdommer i etableringsfasen, ikkje legge ned skuler utan at bygdfolket ønsker det, trygg skuleveg, bedre kollektiv transport m m. 

Vi må få ungdommen til å ville busetja seg her!!

 

Kvinnherad er ein langstrakt kommune. Vi har eit svært uheldig etterslep på veg standard og kommunen vår har blitt nedprioritert altfor lenge, dette må presses fram eit skikkelig løft på for å forhindre ulykker.

Færder INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Irene Nordgaard

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 928 14 405


Jeg er ei dame på 52 år, som i de siste 14-15 har jobbet innen helse, da med døve utviklingshemmede og de siste årene med mer pleietrengende utviklingshemmede. Har også tatt skrittet og tatt busslappen og litt på vei til lastebil også, så det ligger an til et karrierebytte.

 

Jeg ble kjent med INP helt i starten i 2020, fant ut etter kort tid at dette var et parti jeg med hånden på hjertet kunne si at jeg kan stå inne for partiprogrammet. Jeg bestemte meg for at jeg ønsket å vise min støtte til partiet ved å bli et betalende medlem. Dette så jeg på som vel anvende penger, og grunnen til det var at jeg så og fortsatt ser, at Norge trenger en ny kurs. Fra å være "bare" et betalende medlem, begynte jeg å jobbe aktivt for partiet og er i dag leder for Færder INP og nestleder for Vestfold INP. Hadde en periode hvor jeg fylkesleder, men da jeg hadde en stor arbeidsmengde i arbeidslivet, var det riktig å få noen andre til å ta den rollen.

 

Mine mål for partiet, er å jobbe for å fremme partiet, få så mange som mulig til å vite at vi er et parti som er kommet for å bli. Og sammen skal vi bygge partiet stein for stein. Og med mottoet "utvikle, og ikke avvikle", vet jeg at vi kommer til å nå posisjoner som vil ha en stemme i det norske politiske landskapet som høres og respekteres.

 

Så hvis du er en av de som også tenker at Norge trenger en ny kurs, så ikke nøl med å melde deg inn hvis du ikke allerede har gjort det. Ønsker du å være et aktivt medlem så ta gjerne kontakt, vi trenger mer mannskap på dekk.

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Navn

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Tønsberg INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Jarle Lebergh Ditlevsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 984 01 177

Yrke og verv: Kvalitets- og HMS koordinator og NITO Hovedtillitsvalgt ved Pure Salmon Kaldnes AS.

Etter en kortere tid til sjøs i unge år, ble det ingeniørutdannelse og karriere innen fagfeltet mekanikk med erfaring fra både onshore- og offshore-prosjekter – til sammen mer enn 37 år.

 

Jeg er opptatt av at vi skal ha utbygging og ikke nedbygging av byen vår. Det skal tas hensyn til den kulturelle og historiske arven Tønsberg har, som Norges eldste by.

Høyhus eller «signalbygg» på flere etasjer passer ikke inn i bybildet.

 

Mine grunner for å bli med i Tønsberg INP er flere.

 Tre av de mest aktuelle er:


·         Energi og vannkraft

Fornuftige og stabile kraftpriser som ikke fører til avvikling av norsk industri og presser deler av egen befolkning ned i fattigdom. Politisk styring og kontroll over egne ressurser.

Vindturbiner bør på ingen måte verken erstatte, stilles på lik linje med eller ses som et supplement til den unike og rene vannkraften. Sokkelen skal ikke elektrifiseres.

Revidere særreglene for beskatning knyttet til produksjon av elektrisk kraft, som stimulerer til investering, modernisering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.


           Veiprosjekter

Veiprosjektene bør som hovedprinsipp finansieres over statsbudsjettet.


·         Norges forsvar

Ytterligere bygge opp og modernisere Norges forsvar, slik at det fremstår komplett og kapabelt til å forsvare landet, med utgangspunkt i fagmilitære vurderinger. Vi skal ha et troverdig mobiliseringsforsvar og en profesjonell spesialstyrke som skal kunne bistå ved NATO operasjoner. Obligatorisk verneplikt effektiviseres, for å få flere gjennom på kortere tid, med bedre kvalitet for hver enkelt.

 

Bente Mysen

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Jeg har arbeidet et langt liv i håndverk og industri.

Er pensjonist og endelig blitt voksen, og først da meldte jeg meg inn i et politisk parti.

Fordi det gikk opp for meg at det kun er som medlem du kan være med å rette opp det som du synes er galt i samfunnet vårt.

 

Da jeg leste INP sitt partiprogram, så gikk alt rett til mitt hjerte.

 

Mitt engasjement i INP er et ønske om å bidra for vanlige mennesker, de unge, de svake, de fattige og pensjonistene. Jeg ønsker å være med på å øke satsene for pensjoner og trygdeytelser.

 

Jeg er vindkraft motstander og motstander av EØS avtalen i sin nåværende form.

Norge må være et selvstendig land med full kontroll i eget hus og da må vi ta tilbake selvråderetten.

 

INP vil ha en distrikts vennlig politikk, fjerne eiendomsskatt på private boliger, bygge veier over statsbudsjettet osv.

 

Utvikling og ikke avvikling.

INP har et helhetlig program som jeg gjerne vil være med å utvikle.

     

 

Erling Samnøen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Ramnes, Tønsberg

68 år, gift

Pensjonist/musiker

Medlem av Industri og næringspartiet fra 2020.

Innehar styreverv i Vestfold INP’s fylkesstyre som seniorkontakt og materiellforvalter.


Prioriterte saksområder:

-          Distriktspolitikk med vekt på råvarers videreforedling innenlands.

-          Vern av natur og miljø med vekt på at utbygging av vindturbiner i Norge stanses/ jordvern/ lokal, økologisk matproduksjon.

-          Skoler og utdannelse hvor samarbeid skole/næringsliv utvikles.

-          Frie og uavhengige nyhetsredaksjoner.

David Elia Lidsheim Murphy

INP Ung Tønsberg

Den fremste i Vestfold Industri og Næringsparti Ung Tønsberg.

Jeg studerer musikk og er veldig opptatt av å være musiker. Grunnen til at jeg ble involvert i politikken er stortsett pågrunn av globaliseringen vi ser den dagen i dag. Den samme som ødelegger for Norges energi, den samme som visker ut alle landegrenser og setter stopp for lands egne interesser som er nødvendig for at befolkning får sine behov (og da mener jeg behov, og ikke begjær). Etter jeg ble politiker har jeg blitt mer opptatt av vanlig politikk om både organisering av institusjoner og landets økonomivekst. Jeg leser masse bøker for å forberede meg på å stå til politisk tjeneste til folket.

Larvik INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Bjørnar Elstad

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 971 47 139

Jeg er oppvokst i Narvik, men har de siste tolv årene bodd i Larvik. utdannet barnevernspedagog og jobber til daglig i Fossumkollektivet. På fritiden blir det litt turer i skog og mark. Trening og motorsykkelkjøring

Har tidligere ikke engasjert meg særlig i politikk, men de senere årene har jeg ergret meg mer og mer over politikere som ikke lenger jobber for det folket som valgte dem inn. Større og større forskjeller i samfunnet vårt og ingen virker interessert

 i å gjøre noe med dette.

Norsk vannkraft som i mange år har vært vårt største fortrinn innen industri og næringsliv er i dag satt på en europeisk børs og vi har ikke lenger styring over vårt eget land gjennom utallige direktiver fra en  EØS avtale som ikke gagner vårt land. Jeg mener vi må ut av både EØS og Acer og ta tilbake nasjonal styring. 

Vi må styrke norsk landbruk og bedre vår selvforsyningsevne. Styrke forsvaret vårt, det siste året har ganske tydelig vist oss hvor sårbare vi er med grenser til en ekspansiv og aggressiv nabo i øst.

Jeg mener vi ikke er tjent med politikere som aldri har gjort et ærlig arbeidstak, de har ingen anelse om hvor skoen trykker for "folk flest" 

 

Oddgeir Ranvik

STYREMEDLEM

Telefon:  930 77 190

1964 modell

Har 4 barn hvorav 2 er bonusbarn. Vokst opp på Vestlandet i Hustadvika Kommune.

Har bakgrunn fra salg og markedsføring, selvstendig næringsdrivende i Byggebransjen. 

Er opptatt av at vi skal få inn realisme inn i politikken istedenfor symbolpolitikk. 

Ønsker at vi ruster opp skolene, helsevesen og alt som har med sikkerhetspolitikk.  

     

 

Per Widar Hvaal

MEDLEMSANSVARLIG

Kirsten Erlandsen

STYREMEDLEM

Telefon: 111 22 xxx

Jeg heter Kirsten Erlandsen og har blitt 60 år. Er opprinnelig fra Oslo men flyttet til Stavern i 1985. Har 2 voksne gutter. Jeg har aldri vært med i politikken eller med i noe parti før. Følte det var på tide og INP har mye av det jeg er opptatt av. Er imot vindkraft og veldig for å ta vare på nærmiljøet. Vern av matjord er viktig.     

Horten INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Rolf B. Bendiksen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

54 år, smiler med egne tenner, og har tidligere ikke vært politisk engasjert i større grad.

Ingeniør av yrke, utdanning og legning, to voksne barn.

Driver med seiling, kjører motorsykkel og har en gammel Chevrolet som jeg skulle ønske jeg hadde bedre tid til å stelle med.

Ferierer på hytta i Rollag eller i båten, og har vært tillitsvalgt i NITO i noen år.

Født og oppvokst i Horten/Borre, og ser på meg selv som engasjert i kommunens beste.

Jeg er meget optimistisk med tanke på hvilke muligheter som finnes i kommunen vår.

Det er med stor glede vi konstaterer en vekst i INP, og

tilslutningen stiger uke for uke.

En av de viktigste grunnene til at flere og flere oppdager INP og slutter seg til er at det enkelte medlem fremsnakker politikken og løsningene INP fremmer for å «få fart i kjærra» igjen.

Vi er flinke til å være synlige i sosiale media, og er flinke til å ikke nappe på muligheter til å snakke andre ned.

Akkurat det siste ser jeg for min egen del som et absolutt krav for at jeg vil engasjere meg politisk. Det er nok mobbing i samfunnet vårt, og jeg vil ikke være med i en organisasjon som legitimerer mobbing av meningsmotstandere. Siden dette er nedfelt i vår filosofi, vil vi derfor fremstå som «voksne folk» både i riks- og kommunepolitikken.

 Som organisasjon har vi en del saker som skal gjennomføres i kommende år for å bli store nok til å påvirke styre og stell i byen vår. Det klarer vi!

Altfor mange av våre medborgere i kommunen har ennå ikke kommet til et klart og bevisst standpunkt om hvordan kommunen skal ledes og styres, og beslutningsprosesser og arbeidsmetodikk kan synes noe ugjennomsiktig.

Dette skal vi gjøre noe med, og her er et skritt i denne retningen.

 

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Austevoll INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Even Anders Haugland

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

35 år og arbeider som Navigatør/DPO på flyterigg i Nordsjøen og eg er far til ein herlig gut på 4 år.

Eg har alltid tenkt at Norge er eit stabilt og forutsigbart land å bu i, kor eg har hatt stor tillit til våre folkevalgte. Dei seinaste åra har eg dog vorte meir og meir frustrert over kva retning landet går i ved politikken dagens etablerte parti styrer etter.

Lovnader som ikkje vert heldt, eit stadig aukande byråkrati, restriktive retningslinjer beslutta av EU, offentlig pengebruk utan verifikasjoner og disiplin - kor sløsing av fellesskapets finansar ikkje får konsekvenser - og ikkje minst stortingspolitikarar som i stadig aukande grad er vorte ykrespolitikarar som står fram med ei haldning kor dei hev seg over resten av befolkninga er noko av det som har fått meg til å vakna og engasjere meg.

 

Eg har aldri funne noko parti som samspelar heilt med mine verdiar og tankesett, men eg fann fort ut at INP vår det partiet som ligg nærast mine synspunkt. Vektlegging av yrkeserfaring i politikken, næringsutvikling, utvikle og realisere klimatiltak som faktisk nyttar, sørge for fortsatt utvikling av landets viktigste næringer - olje & gass og havbruk, distriktsvennlig politikk som innbefatter desentralisering av utvalde departementet, samt samferdselspolitikk som skapar langsiktig perspektiv og effektive hovedfartsårer i landet er saker som engasjerer meg.

 

 

Hans Erling Sandtorv

Styremedlem

40 år har og jobber med Salg og Prosjekt hos Sandtorv Maskin AS. Etter ein periode i kommunestyret, så har eg hatt eit par år fri frå politikken. Mitt lokale engasjementet har aldri avtatt og når INP vart skipa så falt fanesakene deira godt saman med eigne haldningar. Då vart det fristande å verta med i politikken igjen og påverka det eg kan.

Eg brenn for skule, helse, samferdsle, idrett og næringsliv. Ynskjet er at Austevoll kjem tydelegare fram i fylkes/nasjonal samanheng og at me får det me har rett på i forhold til det me bidreg.

Morten Lysvold Nilsen

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

31 år og jobbar som skippar på havbruksfartøy. Eg valgte å engasjere meg i INP for å kunne være ein bidragsyter til eit parti som har eit stort potensiale til å utfordre den politikken som i dag vert ført blant dei meir etablerte partia.

INP sin politikk samspel godt med mine verdiar, kor det å lytte til folket og føre politikken deretter må være hovudfokuset.

Å verne om Norsk næring og norske arbeidsplassar er noko som må være første prioritet framover.

Eg føler INP sitt engasjement og politikk treff mange og eg ser det på som særs spennande å følgje utviklinga vår.

 

Cathrine Nøttveit

Styremedlem

3 kandidat på valgliste i Austevoll 

Jobber som styrmann på offshorefartøy og er tobarnsmor. Jeg gikk inn i politikken fordi jeg ønsker å være en bidragsyter og pådriver for lokalsamfunnet her i Austevoll.

INP er det partiet som jeg har ventet på, det står mer for det jeg brenner for i hverdagen lokalt og landsdekkende og var derfor et naturlig valg for meg.

Leif Rune Drønen

2. NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Stabilitetssjef i Odfjell Drilling og har aldri vore politisk aktiv, men klarte ikkje lenger å sitte stille i båten, då var INP det einaste alternativet for meg.

Eg er spesielt opptatt av kraftmarkedet og ikkje vidare imponert over korleis me har havna i dette uføre i Norge. Her må det tenkast (stemmast) nytt.

Henning Vågen Duesund

Styremedlem

2 kandidat på valgliste i Austevoll

Født og oppvekst i Vik. Gift med Priscila og har to barn i barneskule alder.

Utdanna maskinsjef og har reist til sjøs i fleire fartsområde - alt frå ringnot til tankbåt - gjekk i land i Mai 2021 for å bli teknisk sjef for eit leverandørselskap innan maritim industri.

Eg valgte INP fordi eg meiner at dei etablerte politiske partia i dag lever i ein realitet som ingen andre kan kjenne seg igjen att. Det politiske Norge treng ein oppvekker og ein meir direkte innflytelse frå folket som dei i utgangspunktet skal tjene.

Eg brenn for at industribygging langs kysten i alle formar skal vere levelig, skape arbeidsplassar og gå med overskudd. Våre bedrifter skal kunne investere pengar i ny innovasjon og teknologi for å utvikle seg i retninga som me må med tanke på bærekraft og miljø. Eg brenn for grønare løysingar som er gjennomtenkt og som faktisk fungerer. Eg brenn også for at helsetenesta og dei som jobber i denne skal byggast opp og få betalt det dei fortjener.

Høyanger INP 

Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Karstein Larsen

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Jan Erik Dregelid

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

MEDLEMSANSVARLIG

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Voss INP

Styret: Illustrasjonsfoto

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Kenneth Myhre

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 922 16 438

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Lars Øye

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Kongsvinger INP

Styret: Stine Gulli (leder) Åsmund Kjartan Høiby (nestleder) Bente Halvorsen

Thomas Hofoss og Erik Rudi Kaspersen (var ikke tilstede når bildet ble tatt)

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stine Gulli

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Åsmund Kjartan Høiby

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Bente Halvorsen

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Ullensvang INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Navn

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Navn

NESTLEDER

Telefon:  111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Per K Måkastad

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Styremedlem og Førstekandidat på Ullensvang INP si liste til kommunevalget 2023.

Eg melde meg inn i INP, for programmet til partiet gjekk rett inn. Eg er heilt ueinig i dagens politikk, og eg meiner me mister meir og meir makt til EU. No er det på høg tid folk vaknar, ut av EØS.
Me skal utvikle og ikkje avvikle.
Få bedre sjølv forsyning av mat, styrka landbruk, fiskeri, sjømat, bedre vilkår for industrien. Me må investere meir i eige land, og bygga veier der det er behov.  Eg meiner Vestlandet bør få meir til samferdsel, og ser dei pressar sjukehusene  økonomisk, det er heilt uhørt i dette rike landet. Forsvaret trenger stor oppmerksomhet, og store investeringer, kommuneøkonomien må og styrkes, og skal ikkje straffes fordi dei får større inntekter på grunn av høg strømpris.
Røldal/Suldal kraftverk ranet bør ordnes opp i, me må få kontroll over våres eigne ressursar, strømmen er alfa omega for alle i Norge. Dei som driv næring og industri, må ha forsigbare prisar.
Når det gjelder saker i kommunen, så har me eige program for kommune valget.

Stad INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Stian Alexander Hoddevik

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 473 11 080

Mitt navn er Stian Alexander Hoddevik. Eg er 41 år, fødd, oppvokst og no busett i heimbygda Selje i Stad Kommune i lag med min sambuar Jenny og vår sønn Sebastian som er 3 år. Eg er sjømann og har seilt i 22 år, dei siste 12 åra i utanriks fart. Eg har seilt innafor dei aller fleste segment som fiskeri, passasjer og offshore. Eg jobbar no som DPO på flyterigg og som skipsførar for Fjordguiding Selje / Klosterbåten. Fritida mi brukar eg i lag med familie og vennar og ute i friluft.

Eg vel INP fordi eg som veldig mange andre meinar at vi treng ein utfordrar, eit nytt politisk skifte her i landet. Eg har sterk tru på at ideen som INP er tufta på nemlig å bygge på folk flest med arbeidserfaring og sunn fornuft er det som må til framover i politikken. Skal vi forandre ting, må vi være med å bidra.

Vi ser no ut til å komt inn i ei tid der landet vårt i større og større grad ikkje er sjølvstendige i eigne politiske beslutningar, men stadig meir tilknytta EU og deira regelverk. Vi er ikkje herrer i vårt eige hus lenger og det må vi snarlig få gjort noko med.

Vi kan ikkje lenger sitte stille i båten og sjå på at vi gir vekk våre ressursar til EU og det frie marked med at vi sjølve skal betale i dyre dommer for å  import for eige forbruk. Eg er sterkt imot Acer avtala og dagens EØS avtale. Ikkje minst er eg sterkt kritisk til vindkraft både til lands og til havs. Elektrifisering av sokkelen må stoppas, dette er overhodet ikkje bærekraftig!

Vi har store utfordringer innan dei store embeta som helsevesen, utdanning, beredskap og forsvar og samferdsel. Sist men ikkje minst so treng vi ein råsterk og framtidsretta distriktspolitikk, då det er ute i distrikta dei store verdiskapingane skjer. Vi må byggje opp distrikta våre og tilbuda våre her, vi må stoppe sentraliseringa, og vi treng å sikre dei som er mest utsatt og sårbare, mellom anna små og mellomstore bedrifter i utkants-Norge.

Vi treng også ein sterk politikk som forankrar sjøfart og næring innafor offshore or maritim industri, samt landbruksnæring og jorbruk i Norge.

Eg har takka ja til å være Lokallagsleiar i Stad INP, og eg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som INP representant i kommuna vår. Stad og Norfjord er i flott kommune med monge vakre stadar og uttallige muligheter! Vi skal gjere vårt beste for å vidareutvikle og ikkje avvikle i Stad Kommune!

Vi treng utvikling, ikkje avvikling av landet vårt.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.

 

Olav Scott Fanøy Nord

NESTLEDER

Telefon:  482 27 510

Eg er 32 år. Gift i 2022 med Sofie, som eg har vert saman med sidan 2010.

Eg er oppvaksen på slektsgarden på far min si side, på Nordfjordeid.

 Eg tok mekanisk vg1 og maritime fag vg2, deretter 2 år læretid som matroslærling.

Sida eg var 17 år, har eg stortsett jobba på ankerhandteringsfartøy og konstruksjonsskip, men også supply, som matros og seinare kranfører for Olympic Shipping. I 2019, etter 11 år til sjøs, fekk eg meg jobb på plattform som kranfører hjå Odfjell.

I 2018 tok eg over garden etter foreldra mine, å bygde ny fjøs til 50 storfe( ammekyr) og 100 sau.

I jobbane eg har hatt, både på båt, plattform og i landbruket, har eg fått kjenne på kroppen mange av dei utfordringane næringane står over for, spesielt i konkurranse med tilbydarar frå lavkostland.

Noko av det som engasjerar meg mest,er at vi skal kunne drive næringsvirksomhet i Norge. Det er nok ein av grunnane til at eg la merke til INP. Då må vi ha ei anna retning i politikken enn dagens.

Vi skal strebe for å beholde den velferdsstaten som vi har bygd opp gjennom mange år.

Vi må utvikle dei ressursane vi har. Oljen må vi sjå på som ei løysing i overskuelig framtid, ikkje eit problem. Klart vi skal utvikle ny teknologi, men vi må ikkje gløyme kva som har gjeve oss den velstanden vi har.

Vasskrafta er bærbjelken i industrien som blei etablert i nesten kvar ein fjord, under bratte fjellskrentar. Dette er eit av få konkuranse fortrinn vi har her oppe i fjellheimen i utkanten av europa.

Norsk vasskraft må reknast som viktig infrastruktur FOR det norske folk og bedrifter, ikkje ei handelsvare.

Full stans i vindkraftutbygging både til lands og til havs. Eigarskap i eksisterande vindkraftannlegg burde granskast. Acer må vekk,å EØS avtalen må vi enten reforhandle eller komme oss ut av.

Norge var ein svært dominerande sjøfartsnasjon i mange år. Dette MÅ styrkast. Vi må utnytte den enorme kompentansen og dei teknologiske fortrinna i Norge, både offshore og onshore.

Vi har verdens reinaste og tryggaste landbruk. La oss holde det slik. Vi er avhengige av eit velfungerande importvern, ein brei politisk einighet om matproduksjon i heile landet, og ein kanaliseringspolitikk som utjevnar dei store forskjellane i dette landet.

Distrikta må få seg eit løft. Det er her ute verdiane blir skapt.

 

Marita Aarvik

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Eg er gift, har fire voksne barn og bor ytterst i Stad kommune 

Eg er utdanna helsefagarbeidar og medisinsk sekretær. Har også litt reiseliv og prosjektledelse frå høgskulen. Har god arbeidserfaring innan utdanningsfelta i tillegg til fiskeindustrien.

For tida er eg kyrkjetenar i Ervik kyrkje, vikar på eit legekontor, driv som førstehjelpsinstruktør og er i tillegg leiar i Felles brukarutval i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Har vore 16 år i kommunestyre og fylkespolitikken

Eg har 4 år som vara i kommunestyret og fast medlem i helse og omsorgsutvalet. Deretter 12 år i kommunestyret for FRP. Eg var i første periode vara i fylkestinget og i opplæringsutvalet. Siste perioden sat eg fast i fylkestinget og i Næring og kulturutvalet. Fekk der gleda av å lede fullføringa av Kystpilegrimsleia, eit samarbeid mellom 5 fylker, riksantikvaren og Bispedøma.

Grunnen til at eg har valt å bytte parti til INP er at dei er i mot vindturbinar som øydelegg naturen både til vanns og til lands. Etter å ha kjempa mot vindkraft i mange år også mot eige parti. Eg ser at dei ønsker å utbetre og sikre vår eiga vasskraft og det støttar eg fult ut. Eg ønsker meg kjernekraft av thorium.

 

Eg støtter at det skal gjennomførast folkeavstemming på saker som er viktige for nasjonen, ein desentraliserande politikk som satsar på at Norge skal kunne produsere mest mogeleg sunn og antibiotikafri mat

Sunnfjord INP

Styret: Illustrasjonsbilde

Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Følg oss på vår lokale Facebookgruppe  Vi ønsker flere medlemmer som kan være med oss å gjøre en forskjell. meld deg inn her

Bjarte Butterdal

LOKALLAGSLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Sander Alstad

NESTLEDER

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

 

Hans Petter Haugland

Styremedlem

Telefon: 111 22 xxx

Min bakgrunn er ...............

Jeg er spesielt opptatt av..................

Jeg ble med i Industri- og Næringspartiet fordi...........

Terje Styve

Styremedlem