Agder


Henning Bendixen- Berge

FYLKESLEDER 


Født og oppvokst i Stavanger, bosatt i Lillesand. Jeg er gift, har 3 barn og 3 bonusbarn og samlet 8 barnebarn.

Jeg har jobbet til sjøs i flere år utenriksfart / innenriks.

Videre jobbet som dykker i flere år offshorerettet og anleggsrettet.

Ellers består min arbeidserfaring fra offshorerettet industri innen vedlikehold av bore- og produksjonsutstyr, produksjon av utstyr. Blant oppgaver har det vært som sveisekontrollør NDT, testing å som tredjeparts inspektør. 


Hvorfor er jeg aktiv politisk i INP?

Gjennom måten INP har bragt tema opp knyttet til tanker rundt utformingen av  partiprogram. I den prosessen har det har vært stor takhøyde for innspill, samtidig som partiledelsen var sterkt til stede, det har motivert meg til å bli med.

INP ser verdien og viktigheten av en helhetlig politikk og ser folket.

Demokratiet og friheten er det viktigst for meg og måten dette ble gjort på, speiler de holdningen og verdier som ligger i partiet. Dette har motivert meg til å bli med.

Jeg mener politikere har som alle andre et personlig ansvar for den tilliten de er blitt vist, ved at folk har stemt dem frem til den posisjonen de innehar. Noe som dessverre ikke oppfattes slik i dag og noe jeg tror skyldes den mistroen som i dag finnes mot politikere.


Målet må være å få ført makten tilbake til velgeren og føre en politikk som velgerne kjenner seg igjen i.

Jeg er opptatt av de fleste felt innen politikken, da vi som oftest ikke kan gjøre et valg uten at det får følger på andre punkter. Derfor et det viktig at saker som blir vedtatt er nøye gjennomtenkt.

Vi må slutte å drive brannsloknings- og populistisk politikk som ofte rammer de mest sårbare. 

  • Styrke og ivareta norske interesser og sikre eierskap til norske naturressurser.
  • Forutsigbarhet for norsk industri og næring, og skape arbeidsplasser og jobbmuligheter til flest mulig.
  • Få styrket eksportindustrien uten det skal gå ut over folks kjøpekraft gjennom samarbeid med industrien og arbeidstakerorganisasjonene.
  • Styrking av distriktene, utbygging av infrastruktur.
  • EU / EØS er et sentralt spørsmål som vedrører vekst og investering i Norge.
  • Når det gjelder helse og miljø, er det kanskje på tide å tenke i nye baner etter årevis med feilslått politikk. Vi må nok tenke mer forebyggende enn å gjøre livet verre for dem som er mest trengende. Jeg mener at å drive forbyggende arbeide til slutt vil gi færre på uføretrygd blant annet.
  • Psykisk helse, spesielt blant unge, er et viktig felt for å hindre at de faller utenfor arbeidsmarkedet. Det må vektlegges mer ressurser i dette arbeidet for å forebygge den betydelige veksten av antall uføre. Her har vi et ansvar. Dette er et arbeide som må følges opp fra barn og ut i arbeidslivet. Her har alle et ansvar.
  • Omorganisering av NAV hvor det blir et NAV arbeidskontor, NAV trygdekontor etc., forenkle byråkratiet, slik at det vil være rom for personlig kontakt der det er formålstjenlig.
  • Rollen bemanningsbyråene har bør overtas av NAV, slik at vi kan får flere inn i permanent arbeid.
  • Styrking av Forsvar og beredskap


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 46445150

Lokallag i Agder

Arendal:Kjell Erik Sandvik

Arendal@agderinp.no


Lillesand: Frank Henriksen

Lillesand@agderinp.no


Birkenes:Olav Vehusheia

Birkenes@agderinp.no


Kristiansand:Claudio Allen Cubillos

Kristiansand@agderinp.no