Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Buskerud INP

Født i Oslo, vokst opp og bosatt i Hønefoss. Gift og har 3 barn og 1 bonusbarn. Gleden er stor med 6 barnebarn så langt.

Utdannet trafikklærer og faglig leder alle førerkortklasser.

I tillegg er jeg undervisningsansvarlig YSK yrkessjåføropplæring for storbilsjåfører.

Hvorfor jeg ble med på dette?
Har i alle år vært politisk engasjert og har sett på mye av det som skjer med stor frustrasjon. Mye av dagens politikk
vil jeg definere som symbolpolitikk uten at noen har satt seg ned for å se på konsekvensene av politikken.
Eksempler som elektrifisering av sokkelen, vindturbiner og batterifabrikker er bare store kostnadssluk uten de store gevinstene for landet
og befolkningen. Acer og EØS sin energipolitikk har fått det Norske folk til å kjenne på kroppen de høye nye kostnadene på kraft, og vi med
vår rene kraft og billig kraftproduksjon må kunne levere dette til en fornuftig pris. Derfor mener jeg vi må ut av EØS avtalen.
For meg er ærlighet viktig og når jeg leste INP sitt program første gangen ble jeg fort sikker på at dette var noe jeg kunne stå inne for, dette er politikk laget av arbeidsfolk med gode verdier som å være unike, ha relevans og være troverdige.
Personlig er jeg engasjert i samferdsel, helse, omsorg og skolepolitikk og ser at utformingen av politikk er mer enn kun saken som behandles.
Vi må se konsekvensene av politikken. Skal vi bygge ut et boligfelt må vi se på alt fra barnehage, skole, helse og ikke minst samferdselsdelen.
Hva vil den økte trafikken bety for kryss osv.
Utvikling, ikke avvikling er INP sitt slagord og det er et godt slagord.
All utvikling i kommuner, fylker og land bygger på inntekter skapt av arbeidsfolk.
Gode næringsområder med solide bedrifter sikrer gode skatteinntekter, inntekter kommunene trenger for å skape gode kommunale tjenester.  
I tillegg er jeg imot bompenger og eiendomsskatt.

Lokallag

Kongsberg INP

Lier INP

Ringerike INP