"INP skal videreutvikle Norge, være garantist for stabilitet og forutsigbarhet og sikre velferdstaten"


Bilde_%2Fimages%2Finpvalg2%2Ejpg

INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april
Med 134 delegater til stede ble landsmøtet særdeles vellykket og har nå skaffet seg et solid fotfeste både organisatorisk og politisk til tjeneste for det norske folk!
28/04/2024 kl: 23:53
Bilde_%2Fimages%2Fhurdalsjoen%2Ejpg

Pressemelding
Industri- og næringspartiet (INP) gjennomfører landsmøte på Hurdalsjøen hotell 26. - 28. april.
17/04/2024 kl: 00:00
Bilde_%2Fimages%2Fpensjonist2%2Ejpg

Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
27/02/2024 kl: 00:00
Bilde_%2Fimages%2Fberedskap2%2Ejpg

Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
27/02/2024 kl: 00:00

Bli medlem, send epost til:
medlem@inp-partiet.no
Støtt vår sak: Vipps: 606906 
 Kontonummer: 2610.38.54201


Politikk

Kampen mot vindkraftverk
En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

Les mer her
Miljøvern
INP er tydelige på at vi tar miljø og klima på alvor. INP er et miljøparti som vil forsvare miljøet mot forringelse av meningsløse klimatiltak

Les mer her
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.

Les mer her
Er du pensjonist?
INP vil jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene. God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge

Les mer her


VÅRE KJERNESAKER

Bilde_Pensjonsl%F8ftet%A0

Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Bilde_Beredskap+og+selvforsyning

Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Bilde_Sikkerhet+og+forsvar

Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Bilde_Distriktvennlig+politikk

Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.


Videoer

INP - Teambuilding
INP - Utdanning, Helse og Sikkerhet
INP - Videregående skole
Stem INP på valgdagen