Folket går til aksjon, og vi med dem.

Nå er det nok!


Industri- og Næringspartiet

20 januar 2022

INP - Industri- og næringspartiet vil ha ny politisk kurs!


Det er en dypere politisk kamp om den retningen Norge bedriver som pågår nå.

I dag var det en tverrpolitisk kamp om bedre demokratisk kontroll på vannkrafta.

Det var mange spennende appeller i dag som gir oss tro og kampvilje på at vi samlet kan legge betydningsfullt press på Stortingspartiene for å sikre bedre politisk kontroll over norske kraftpriser.


Vi må behandle årsak, ikke bare symptomene.

Alle Stortingspartiene ser ut til å enes om politisk kontroll på vannkrafta.

Hvordan har vi så havnet i dette uføret?

Hvorfor har Norge i dag mangelfull politisk kontroll på norske kraftpriser?

Hvorfor har det vært svikt i å innføre et rammeverk som sikrer husholdninger, industri og næring når vi ble koblet opp mot det europeiske strømsystemet med nye kabler?


For flere av de politiske partier har dette dessverre vært en villet politikk.

Når konsekvensene kommer, så ser og hører vi massive unnskyldinger og bortforklaringer.

Det er det vi som må betale prisen for.


Industri- og Næringspartiet vil ha kjøpekraften og verdiskapningen ute i samfunnet med norsk vannkraft, ikke hos staten.

Dagens førende uansvarlig kraftpolitikken, skviser både verdiskapning og kjøpekraften ut av folk og samfunn. Det kan ikke fortsette!

De avtaler som er inngått på våre vegne må endres.

Det gjøres ikke uten et nytt Stortingsflertall som kan avvise de pågående EU-direktiver.

Da må nye politiske partier inn i Stortinget for å sikre det flertallet!


Strøm skal ikke være en luksusvare for de med god råd, men en del av vårt felles gode.

Det blir vår kamp, en kamp vi ikke burde hatt, da det i alle år har vært samfunnskontrakten, til nå!