INP sin løsning på strømpriskrisen


Vi blir stadig krevet for svar om hvordan vi i INP vil løse strømpriskrisen vi nå opplever i Norge.


Her er svaret, langt og ikke så tabloid kanskje, men svaret er sammensatt og krever et aldri så lite tilbakeblikk.

-INP ville ikke brukt 10 måneder med å innta en vente og se holdning.

Det er riktig av AP/SP regjeringen med bred støtte fra SV, Rødt og MDG å ikke hoppe på en løsning skutt fra hofta.

Men der stopper vår "forståelse", beklager.


Strømpriskrisen er ikke noe som plutselig dukket opp som troll av esken dagen etter valget 13.september 2021.

Den er er en konsekvens av at man ikke har sett konsekvensene av tidligere vedtak.

Den er varslet av blant annet INP lenge før den inntrådte.


Det hele startet med at energiloven ble endret som følge av tilrettelegging for en EØS avtale med EU i 1991.

Allerede da var "plan B" dersom Norges befolkning sa nei til EU (1992) i gang.

EØS avtalen kom på plass på rekordtid og implementering allerede 1.1.1994.

Norsk strøm ble omdefinert til en vare på lik linje med epler og pærer.

Man la til rette for fri flyt via EØS avtalen, en vare EU trengte, vannkraft fra vakre Norge.


Deretter har vi stadig lagt kabler til våre naboland, Sverige og Danmark.

Dette har vært, ifølge EU partiene som har styrt Norge med fast hånd AP og Høyre, nødvendig for å sikre utveksling når vi har lite selv.

En i utgangspunktet god og fornuftig tanke, forutsatt at vi har noenlunde samme priser i dette nordiske kraftmarkedet, noe vi stort sett har hatt.


Deretter har vi fått et stadig større press omtrent i hvert eneste møte med våre EU kollegaer om å få sendt billig norsk vannkraft nedover. De har alle i EU hørt om nordmenna som ikke gidder å slå av lyset på dass når de legger seg.

Et press det nok har vært vanskelig å stå i mot.

Tilslutt har vi AP, SV, SP, H, FrP, KrF og venstre regjeringer som villig ser det samme som EU og inngår intensjonsavtale om levering av kraft til kontinentet.

Vi godkjenner å bli en del av EUs energibyrå ACER inklusive RME og dermed gir vi fra oss det meste av vår råderett over eget internt kraftmarked og det vi selv kunne bestemme over mot det europeiske kraftmarkedet.


Neste trinn ble avtalen om å legge kabler fra Norge til Tyskland, Nederland og England.

Det våre fremste tillitsvalgte ikke tenkte på var at de ikke bare laget et større press på eget kraftmarked , men vi importerer prisen fra et enormt marked der det norske bidraget er som musepiss i Mjøsa å regne.

Vi laget sågar en egen børs der kraften skulle selges, NordPool. Til alt overmål klarte H regjeringen å selge den ut. Og børsen tar likegodt å lager en referanse opp til kull, gass og CO2 avgiftene.


Så er det riktig at vi får en krig i Ukraina som straks handlet om sanksjoner og motsanksjoner.

Krigen startet ikke plutselig, opptrappingen var lang og flere eksperter varslet krigen i over et år i forkant.

Russland svarer med å begrense sin gasseksport og EU på sin side ønsket å begrense sin import av samme gass.


Midt oppi og i forkant av alt dette fortsetter EU sin klimaplan og stenger ned en rekke kullkraftverk og atomkraftverk, noe vi i Norge jublet for og så vårt snitt til å selge både gass som erstatning for kull og atomkraft.

Som om ikke det er nok melder vi inn Norge fra om at vi vil igangsette en storstilt utbygging av vindkraft på land og på havet. Europa skulle bare fortsette sin avvikling av energikraftverk, vi vil bli deres grønne batteri.


Hva er løsningen til INP?

Jo den er sammensatt og like enkel som den er mulig dersom vi tar dette i rett rekkefølge.


Først ut er energiloven.

Den vil vi endre slik at kraft produsert i norske vannkraftverk omdefineres til sikkerhetskritisk infrastruktur og ikke en vare som kan selges på Børs. Norsk vannkraft blir dermed tatt av børsen NordPool og vi får Norsk politisk kontroll på kraftmarkedet vårt.


Deretter vil vi utøve statlig eierskap i våre kraftproduserende bedrifter.

Her vil vi gi klare føringer på fyllingsgraden og fortjeneste, men også en dialog om hvilken maksimal pris som kan være fornuftig.

I dag er kostnadene på produksjon av en kilowatt ca 10-12 øre i snitt.

Skal vi tillate å bruke to gangen eller kanskje tregangen?

Dette må vi ha en seriøs alvorsprat om.


Norske strømforbrukere skal sikres billig strøm og ha et maksimalt tak de ikke skal gå gjennom.

Dette er en innlysende faktor for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for industri, landbruket, arbeidsplasser og husholdningene.

Målet er å sikre det norske desentraliserte tradisjonelle bosettingsmønsteret med spredt bosetting og industri i nærmiljøet og gjerne nær kraftproduksjonen.


Som et parti for Industri- og næringer, landbruk og bosetning her i kalde nord, vil vi kjempe for at det å produsere i Norge skal være et konkurransefortrinn vs lavkostland som har andre fordeler som for eksempel lavere lønnskostnader og indirekte subsidier via sine fordelaktige skatteregler. I Norge har valgt bort dette med spleisesamfunnsideologien.


For å hindre at vi kommer i tilsvarende situasjon igjen, må vi desverre ta en fot i bakken og vurdere nøye konsekvenseme av alle nye kraftkrevende "industri eventyr" som feks elektrifisering av sokkelen, batterifabrikker, hydrogen produksjon, CCS lagring, datalagring/ kryptomining osv.

Vi MÅ sikre eksisterende husholdninger og industri stabilitet og forutsigbarhet.

Vi vil vurdere alle nye industrieventyr som kan påvirke miljøet og kraftpriser, herunder vindkraftverk, som hittil kun har vist seg som en miljøversting og har satt ytterligere press på kraftprisen med sine dyre produksjonskostnader og press på nettet ( les nettleie om du vil)


Videre vil vi i INP gjøre noe for fremtiden.

Selv om vi har mer enn nok kraft til våre egne behov i overskuelig fremtid, vil tiden ta oss igjen og vi vil trenge mer kraft.

Etter å ha oppgradert eksisterende vannkraftverk og realisert flere gode prosjekter som ikke har behov for store synlige inngrep i naturen, ønsker vi en utredning om muligheten for atomkraftverk GEN4, med saltsmeltereaktorer.

Kanskje små lokale enheter.

Samtidig vil vi bruke nødvendige midler på forskning og utvikling på thorium og geotermisk energi produksjon.

Dette ser vi INP på som fremtiden og ønsker å berede grunnen for fremtidens generasjoner.


Samtidig er det et tema å ikke sløse med energi, selv her til lands.

Nettselskapene må få muskler og tid til å oppdatere leveringsveiene inn i fremtiden. Vi skal utvikle oss, og det meste krever energi.

Vi vil revitalisere ENØK / energiøkonomisering med en sunn støtteordning, der dette skal være drevet av brukernes ønske om å investere i fremtidens behov, om det er på privat eller bedriftsmessig basis.

Våre naboland har stor suksess med å gi støtte til etterisolering, vindusbytte av "gamle" trekkfulle hus, varmepumper, solceller der sola skinner, brønnvarme osv. 


Så....midt oppi alt dette er det slik at Norge har gjort noen avtaler og klipping av snorer vi andre så på som galskap, mens våre fremste tillitsvalgte så på som lurt.

Uansett må vi opptre korrekt og stå i det.

Det betyr at vi må legge oss flate, beklage naiviteten ovenfor Tyskland og England især.

Vi må si klart ifra at vi akkurat som de, må sikre eget marked først og fremst.

Det kan også bety å kjøpe ut investorer i noen av utenlands kablene for å ha fullstendig politisk kontroll over eksport/ import.


INP vil ikke eksportere en eneste kw før vi i Norge er sikret billig norsk kraft.