INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIET (INP)

vil jobbe for stabilitet og forutsigbarhet.Det politiske landskapet er i ferd med å "jage" flere og flere norske eiere ut av landet.

De fleste eierne på Oslo Børs er faktisk utenlandske eiere.


19.03.23 Owe Ingemann Waltherzøe


Les gjerne Jan Petter Sissener sitt treffende innlegg i debatten her

Små og mellomstore bedrifter står for det meste av innovasjon, teknologisk utvikling og grunder virksomhet i Norge.

Vi har en overordnet plikt til å legge til rette rammevilkårene slik at dette ikke stopper opp.

Selskapsskatten for norske eiere har økt urimelig mye, mens utenlandske selskaper stort sett betaler svært lite.

INP ønsker å legge til rette for å bevare og forbedre spleisesamfunnet.

Det politiske landskapet må erkjenne at vi faktisk er avhengig av en måte å finansiere velferdsstaten Norge.

INP  vil reversere denne regjeringens feilslåtte selskapsbeskattning og sette ned selskapsskatten til et nivå som er "levelig" også for eierne.

De aller fleste eierne ønsker selv å bidra, men når utenlandske selskaper får et fortrinn som gjør det nærmest umulig å drive i Norge, må vi ta ansvar og gjøre rammevilkårene likeverdige med utlendingen som investerer i Norge.

Å "jage" dem bort vil bare føre til at risikokapital forsvinner og eiere blir selv utlendinger uten å føle seg forpliktet til å delta i spleisesamfunnet.