Oppsiktsvekkende tall for Industri- og næringspartiet (INP). 


Når alle partier på Stortinget opplever massiv medlemsflukt, opplever INP det stikk motsatte.

Mange tusen nordmenn opplever INP som det partiet de har savnet de siste tre - fire tiårene.


INP er forfriskende fri fra religiøse overbevisninger, konservative tankesett, sosialistiske dogmer, kommunistiske og totalitære ideologier.

Vi ønsker rett og slett å være det partiet med dønn ærlige hensikter med visjoner om et land tuftet på sunnfornuft.På mange måter kan vi kalle INP for "kjærringa mot strømmen".


Når alle partier på Stortinget opplever massiv medlemsflukt, opplever INP det stikk motsatte.

Mange tusen nordmenn opplever INP som det partiet de har savnet de siste tre-fire tiårene.

De opplever INP som et forsøk på å ta tilbake den sunne fornuften idet politiske landskapet.

De fleste oppgir at de ikke lenger bekjenner sitt politiske ståsted langs en tradisjonell Høyre venstre akse.

De fleste har sansen for mye av det Rødt har programfestet, mye av APs standpunkter, mye av Høyre, av FrP, av KrF og SP.  Folk opplever ikke at løsningen er svart hvit, men at den har flere innfallsvinkler.


INP ble startet i en tid der ingen skulle tru at noe kunne startes.

29. februar 2020, en uke før landet opplever total lock down, så møtes en fra hver del av landet i den gamle turbinhallen på Rjukan i Telemark, Vemork vannkraftverk fra 1904 for å signere stiftelsesdokumenter.


Det ligger imidlertid mye arbeid og planlegging i forkant av stiftelsen.

Partiprogrammet var ikke 100% ferdig og fortsatt var det livlige debatter på partiets FB gruppe som den gang var 15-18.000 medlemmer. (I skrivende stundpasserer FB gruppen 38.000 medlemmer).

INP er det første partiet som kan si at de er bygget digitalt.

INP hadde ikke eksistert i den størrelsen vi er uten det digitale springbrettet.

Sosiale medier, jungeltelegrafen og ikke minst jungeltelegrafister har vært avgjørende for utbredelsen av partiet.


Industri- og næringspartiet (INP) opplever det motsatte av alle andre partier.

For ikke mange år siden var det ca 300.000 i Norge som var medlemmer av et politisk parti.  I dag er det "bare" 130.000. Av disse har nærmere 7.000 meldt seg inn i dette nye friske partiet med guts nok til å si at deres ambisjoner er å bli Norges neste store styringsparti.


I Europeisk sammenhenger det ikke overraskende at det vokser frem et realpolitisk alternativ.

Vi ser i hele den vestlige verden at de gamle styringspartiene blir utskiftet i de aller fleste land.

Gamle styringspartier som har betydd mye for utviklingen og byggingen av landet, forvitrer og blir en skygge av seg selv.  De klarer rett og slett ikke å henge med i utviklingen og blir hengende igjen i gammel utdatert ideologi.


INP er forfriskende fri fra religiøse overbevisninger, konservative tankesett, sosialistiske dogmer, kommunistiske og totalitære ideologier. Vi ønsker rett og slett å være det partiet med dønn ærlige hensikter og med visjoner om et land tuftet på sunn fornuft.

At vi får 2,2% på siste måling, har fått 2700 nye medlemmer bare i år og delt ut medlemsnummer 6700 i disse dager, er fantastiske tall for et helt nytt parti.


Det ser ut til at vi skal klare å samle nok medlemmer i INP til å sende sjokkbølger inn i det politiske landskapet.

Det er antagelig det eneste språket våre fremstepolitikere skjønner. Når deres egne verv og posisjoner blir "truet"og de ser seg selv i vanlige jobber, må de gjøre som sine forgjengere, lytte.

Lytte til folk er noe vi i INP har fått inn med morsmelken i det 15-18000 var aktivit med å lage partiprogrammet via sosiale medier.

Det er derfor viktig og riktig å samles i ett parti, som har et partiprogram som de fleste kan stille seg bak.

Ikke alle kan eller skal stille seg bak INP. Vi trenger et mangfoldig politisk landskap, men noen av oss må bli store nok til å kunne regjere med sunn fornuft som styringskriterie.


Suksessen til INP er uten tvil at vi har tillitsvalgte med arbeidslivserfaring.

En erfaring som er en mangelvare i det politiske landskapet.