Elektrifisering av sokkelen


Industri- og Næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe

14 januar 2022

Dagens regjering ser ut til å fortsette i samme spor

Vi har, foreløpig, ikke en strømkrise, men en strømpriskrise.

Å bruke 10% av kraften til elektrifisering av sokkelen vil imidlertid kunne gi oss en strømkrise i tillegg.

Vindkraft er som kjent en svært ustabil leverandør og er ikke et alternativ som kraftleverandør offshore eller på landanlegg.


At dagens regjering fortsetter i samme sporet som forrige regjering viser bare behovet for en radikal endring av Stortingsammensetningen.

En stemme til de gamle, slitne, uforanderlige tradisjonelle styringspartiene er en bortkastet stemme dersom du ønsker endring.


Industri- og næringspartiet (INP) er partiet med beina godt plantet på jorda har tillitsvalgte med lang arbeidslivserfaring. Det betyr at vi ser konsekvensene av slike vedtak, vi føler konsekvensene hver dag på kroppen og deler industri- og næringsliv sine høyst begrunnede bekymringer for fremtiden. INP står for stabilitet og forutsigbarhet.