Industri- og Næringspartiet (INP)

PARTILEDER 

Owe Ingemann Waltherzøe


Kontakt informasjon:
Partileder Owe Ingemann Waltherzøe tlf: 95208027
owe@inpartiet.no 

Organisasjonen INP


Partileder og grunnlegger av Industri- og næringspartiet er Owe Ingemann Waltherzøe.Oljearbeider på Gudrunn plattformen og tidligere konserntillitsvalgt for de ansatte i Equinor ASA. INP er et sentrumsorientert, distriktvennlig parti med et fornuftig breddepolitisk partiprogram for hele Norge. Partiprogrammet er antagelig et resultat av verden mest demokratiske partiprogram prosess. Mens andre partier lukker seg inne med en engere krets og har lite transparente debattprosesser, har vi i INP lagt ut punkt for punkt i partiprogrammet til høring på vår egen facebook gruppe med 23 000 medlemmer. Her lyttet vi, fulgte de meget saklige og engasjerte debattene nøye, noterte og endret i takt med at den sunne fornuften tok form og preget punkt for punkt. Vi er utrolig stolte av at vi ennå ikke har fått en eneste sur kommentar på partiprogrammets innhold. "Alle" som gidder å lese noen punkter i partiprogrammet, gjerne et tema de selv er mest opptatte av, sier at dette er det beste de har lest noen gang. Ofte ender det med innmelding i partiet.


Industri- og næringspartiet med forkortelsen INP har rett til å stille valglister i alle landets 19 valgdistrikt ved kommende valg i 2021. Det er samlet inn godt over 5 000 (8 453) støtteerklæringer, slik loven krever.  INP samlet de nødvendige støtterklæringene på bare litt over fire måneder, noe som viser et stort engasjement i distriktnorge og frykt for avvikling av viktige næringer as Norge er helt avhengig av for å fungere som et velferdsamfunn. Det var særlig i oljeindustrien og verftsnæringen mange av støtteerklæringene kom fra.


Vi ble av en politisk kommentator beskrevet slik:

"INP er tilsynelatende en moderne utgave av AP med fokus på arbeidsfolk og et anstendig arbeidsliv, uten en gammeldags sosialistisk ideologi. Partiet tiltrekkes av mange frustrerte Høyre-velgere på grunn av sitt engasjement for industri- og næringsliv. Skuffede Frp velgere som er lei valgløftebruddene i eget parti, går i flokk og følge inn i INP."


Norge trenger et sentrumsorientert, moderat parti som vil prioritere Norge, det norske næringsliv og norske arbeidsplasser. Det er mange på en søken etter nytt parti i det politiske landskapet. INP er det nye.


INP har oppegående, aktive fylkespartier i samtlige av landets 11 fylker. Vi stiller valglister i alle 19 valgdistrikt før valget i 2021. Samtlige av våre fremste kandidater på listene har lang arbeidslivserfaring og relativ liten politisk ballast, noe som kan tyde på at den sunne fornuften og bondevettet er på vei inn i stortingssalen på Løvebakken reprensentert ved INP.


Industri- og næringspartiet (INP) ble stiftet i ærverdige industrihistoriske omgivelser på Vemork Industrimuseum på Rjukan 29.02.2020. Bedre ramme rundt stiftelsen av et kommende styringsparti for Norgen skal man lete lenge etter. Selve signeringen av stiftelsesdokumententet foregikk på et tilordnet bord med stoler og et stort bord midt i den gamle turbinhallen fra 1906. Rjukan regnes  som industriens vugge for norges del, og vannkraftens mor i Europa. 


6. mai 2020 registrerte partiregisteret i Brønnøysund Industri- og næringspartiet med forkortelsen INP, i sitt register over nasjonale partier, samtidig lanserte vi partiprogrammet på vår hjemmeside og åpnet for medlemsinnmeldinger.

VÅRT FOKUS 


1. ENERGINASJONEN NORGE 


2. INDUSTRI- OG NÆRINGSUTVIKLING


3 UTVIKLENDE DISTRIKTSPOLITIKK 


4. NORSK BEREDSKAP OG SIKKERHET 


5. PENSJONISTLØFT


6. KOMPETANSEUTVIKLING


7. BÆREKRAFTIG VELFERDSTAT 


SENTRUMSPOLITIKK 

Det er viktig for INP og nordmenn at landet forblir et land der velferd, distriktspolitikk og utvikling står høyt i kurs.


Familie og nærmiljø, en offensiv miljø- og ressurspolitikk og en aktiv distriktspolitikk.

INP vil møte folk der de er med fokus på forenkling og utvikling i distrikts-Norge.


INP vil jobbe for å reversere dreneringen av kunnskapsarbeidsplasser fra distriktene til store tungrodde byråkratiske organisasjoner i sentrale strøk. 


INP ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.


Forvaret skal gjenreises etter flere tiår med en avviklingspolitikk som vi vil ta et oppgjør med.


INP vil ta kampen for én mer balansert miljø og klimadebatt, som i dag er fraværende. INP vil være over gjennomsnittet klar til å gå i kamp med avviklingspartiene som står for nedbygging av Norges forsvarsevne, avvikling av olje og gassnæringen, eller har en politikk som fører til en utarming av distriktene.


INP vil jobbe for å bevare og forbedre trepartsamarbeidet som vi mener er selve nøkkelen bak Norges suksess.

SENTRALSTYRET

Owe Ingemann Waltherzøe

Leder INP

Owe@inpartiet.no

mob: 952 08 027

Line Kjos

Nestleder

Line.Kjos@inpartiet.no

mob : 40543541

Finn Arne Follestad

Økonomiansvarlig

Medlemsavsvarlig

Finn@inpartiet.no

mob 93064859

Kjell Erik Sandvik

Styremedlem

Henning Karlsen

Styremedlem INP Senior

"Don" Henning Karlsen

post@arkitektkarlsen.no

mob. 91881043


Ole Faldahl

Styremedlem

Ole@inpartiet.no

mob: 90134633

Joar Nesse

Styremedlem

Utvalgsansvarlig

joar@inpartiet.no

mob: 95908258

Torvald Håvardstun

Styremedlem

Jan Inge Selvik

Styremedlem

Inger Thorbjørnsen

Styremedlem

Tom Noreng

Styremedlem

tom@inpartiet.no

mob:90473641

Tommy Andersen

Styremedlem

Eva Vold

Styremedlem

eva.vold@inpartiet.no

mob: 970 83 503

Bjørn Haug

Styremedlem

Jørn Wad

Generalsekretær

wad@inpartiet.no

mob: 913 67 667