Vestfold 

Eva Vold

FYLKESLEDER 


970 83 503

Litt om meg selv

Jeg er oppvokst i Horten kommune.

Er gift og har 7 barn, 5 egenfødte,1 fosterbarn og 1 bonus barn. Jeg har i tillegg 8 barnebarn.

Jeg er utdannet adjunkt og jobber på Sentrum skole i Horten.

Jeg har også jobbet innen helsevesenet, gatekjøkken, renholdsbransjen og drevet for meg selv i noen år.

 

Hvorfor jeg er med på dette;

 

Jeg må innrømme at jeg aldri har engasjert meg i politikken tidligere, men i de siste årene har jeg fått øynene opp for det vanstyre som skjer fra våre folkevalgte nå, der vi mister mer og mer av vår suverenitet, uten å tenke på konsekvensene.

 

Jeg er i mot vindturbiner både til lands og til havs da jeg mener det er feilslått i det grønne skifte. Vi har vannkraft, og ved å bygge ut disse  vil vi ha en grønn og ren ressurs som holder oss selvforsynte, og vi kan sågar dele med oss av overskuddet.

 

Jeg mener også at politikere i dag har for liten kunnskap om "mannen i gata". Derfor liker jeg tankegangen til Inp om at de som skal sitte på Stortinget må ha minst 5 års arbeidserfaring.

  

Jeg er også opptatt av at vi skal være mest mulig selvforsynte, og at bonden skal få en lønn som han/hun kan leve av. Jeg er opptatt av at vi skal bruke hele Norge, fra nord til sør.

Der nordnorge er like viktig som sørnorge.

 

Jeg er opptatt av miljøet og at vi må drive konsekvenspolitikk der også. Vi må slutte å dumpe plast i havet  og vi må være mer nøktern på vårt forbruk.

 

Og i all utvikling vi skal ha, må det ha vært igjennom en  konsekvensanalyse før det ser dagens lys.Det skal jo være en utvikling som er bra for Norge.

 

Vi skal jobbe for folket, og ikke av folket!


 
 
 
 

Færder INP

Leder: Irene Nordgaard ferder.vestfold@inpartiet.no


Horten INP

Leder: Rolf Bendiksen

horten.vestfold@inpartiet.no

Nestleder: Tore Charles Dyrseth

tor-cdyre@online.no


Sandefjord INP

Leder: Trond Moskvil

sandefjord.vestfold@inpartiet.no


Tønsberg INP

Leder: Bente Mysen

tonsberg.vestfold@inpartiet.no 

Nestleder: Tor Anders Sulutvedt Fevang

torfev@gmail.com


Holmestrand INP

Leder: Raymond Velde

holmestrand.vestfold@inpartiet.no


Larvik INP

Leder: Bjørnar Elstad

larvik.vestfold@inpartiet.no


Tønsberg INP Ung

Leder: David Elia Lidsheim Murphy

tonsberg.ung.vestfold@inpartiet.no