Jan Inge Selvik


FYLKESLEDER 

Jeg heter Jan Inge Selvik, er 1961-årgand og er født og oppvokst i Stavanger.

Jeg er forsyningsansvarlig med over 30 års erfaring, og da innen petroleumsvirksomheten. Gift og har to barn (Voksne nå).

 

Hvorfor er jeg med på dette?

Jeg er motstander av elektrifiseringen av Nordsjøen, som er gigantisk sløseri av fellesskapets midler og som har nesten ingen klima effekt, da gassen som før gav kraft til plattformene, nå blir sendt til kontinentet og brent der.

Sist jeg sjekket hadde ikke atmosfæren landegrenser.

 

Satsning på fornybar kraft bør først og fremst skje ved oppgradering av den allerede eksisterende vannkraft vi har her i landet. Vindkraft gir nye langvarige inngrep i naturen, og ubotelig skade, og kan neppe drives uten subsidier, samt at våre fiskere vil havne i konflikt med havvind, mht fiskefelt.

 

EØS avtalen har over tid ført oss inn i et papirløst ekteskap med EU, hvor vi gjennom å akseptere stadig flere direktiver og forordninger, gradvis overfører mer myndighet til Brussel.

Ved at vi har knyttet oss til energibyrået Acer og det felles Europeiske strømmarked, har vi nå fått en tilnærmet lik pris som resten av Europa, samt at vi har mistet vår nasjonale kontroll over vår egen vannkraft. Jeg mener at dette må snus og av vi går ut av avtalen med Acer.

 

Bompenger kan jeg til en viss grad være med på, hvis dette bidrar til at vi får bedre veier, samt at disse blir bygget raskere. Bompengene skal bort den dagen strekningen er nedbetalt.

Jeg mener at all veibygging skal gå via statsbudsjettet alla den svenske modellen. I et land som Norge er det særdeles viktig å ha godt utbygd infrastruktur, slik at varer og tjenester kommer fort frem.

 

Kunnskap og kompetanse heving er en viktig sak for meg, her mener jeg at trepartssamarbeidet (NHO/Fagforeninger/Staten) kan bidra med nyttig kunnskap og samarbeid, slik at bedriftene kan legge frem sine behov, hvor derpå Staten kan tilrettelegge for den utdanning som måtte trenges.

Jeg vil lytte til bedriftene, hvilke morgendagens medarbeidere er det de ønsker?

Jeg vil også lytte til fagforeningene, som innehar en bred kompetanse på omstilling, en kunnskap som vet å sette søkelys på medarbeideren og hjelpe bedrifter slik at omstillingene blir mest mulig smertefrie.

 

Jeg mener vi kan ikke legge ned eller sette en sluttdato for oljenæringen, vi har simpelthen ikke råd.

Hvis vi skal ha nyskapning i dette landet må olje næringen være med. Vi skal ta vare på det fundamentet vi har greid å skaffe oss, det er her videreutvikling ligger.

Petroleum skal vi utvinne så lenge det er etterspørsel og økonomisk forsvarlig. Inntektene skal vi bruke til det nye som ligger foran oss, slik som robotisering, digitalisering, effektive veier og baner, som kommende generasjoner vil ha nytte av.

 

Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på e-post: jan.inge.selvik@inpartiet.no

 
 
 
 

Fylkesleder: Jan Inge Selvik jan.inge.selvik@inpartiet.no

975 79 751


Fylkesstyre - link


Lokallag i Rogaland (link blå kursiv):


Haugesund INP:

Rune Christiansen 977 14 833 haugesund.rogaland@inpartiet.no


Sola INP:

Pål Overland 454 25 016

sola.rogaland@inpartiet.no


Stavanger INP:

Hans Viggo Hansen 926 50 860 stavanger.rogaland@inpartiet.noKarmøy INP:

Kristian Ronny Kristiansen 923 42 272

karmoy.rogaland@inpartiet.no

Program og valgliste finner du her


Tysvær INP:

Stig Hop 930 46 271

tysver.rogaland@inpartiet.no


Klepp INP:

Elisabeth S. Thomassen 959 93 987

klepp.rogaland@inpartiet.no


Sandnes INP:

Sigurd Sjursen 913 56 898

sandnes.rogaland@inpartiet.no


Hå INP:

Ove Unhammer 412 17 905

haa.rogaland@inpartiet.no

Flyer finner du her


Randaberg INP:

Atle Løkling 959 01 138

randaberg.rogaland@inpartiet.no

Partiprogram finner du her


Time INP:

Kjell Høgemark 408 83 308

time.rogaland@inpartiet.no


Eigersund INP:

Arnt Olav Sivertsen 455 12 182

eigersund.rogaland@inpartiet.no


Strand INP:

Tony Veland 906 13 927

strand.rogaland@inpartiet.no


Gjesdal INP:

Hege Vatland 996 43 295

gjesdal.rogaland@inpartiet.no