Rogaland


Kåre Vagle


FYLKESLEDER 

Jeg heter Kåre Vagle, er 1959-årgang og født i Sandnes, men fikk ødelagt dialekten etter å ha tilbragt skole- og studieårene på Østlandet. Jeg er geolog med over 30 års fartstid i petroleumsvirksomheten og godt gift.


Hvorfor er jeg med på dette

Mitt engasjement er knyttet til et brennende ønske om å stoppe elektrifiseringen av sokkelen, som er et gigantisk sløseri av fellesskapets midler og som i praksis har null klimaeffekt, siden gassen som før gav kraft til plattformene, nå blir sendt til kontinentet og brent der. Atmosfæren har ingen landegrenser.


Vi bør slutte å bruke biodiesel som fremstilles av palmeolje og har bidratt til rasering av regnskogen. I en verden hvor mange fremdeles sulter bør vi heller ikke bruke matjord for dyrking av raps, soya og mais til fremstilling av drivstoff.


Satsingen på fornybar kraft bør først og fremst skje ved oppgradering av vannkraften, fremfor vindkraft som gir nye varige inngrep i naturen og neppe kan drives uten subsidier og som til havs vil kunne komme i arealkonflikt med fiskeriene.


EØS avtalen har over tid ført oss inn i det papirløse ekteskapet med EU, hvor vi gjennom å akseptere stadig flere direktiver gradvis overfører mer myndighet til Brussel.  Å knytte oss til EUs energibyrå Acer og det felles Europeiske strømmarkedet, vil sannsynligvis bety høyere priser og mindre nasjonal kontroll over vannkraften.


Bompenger har jeg for så vidt kunnet akseptere når det var små beløp og jeg visste at det bidro til at veien jeg kjører på kunne bygges fortere og bedre, samt at bommene forsvant når veien var nedbetalt. Nok er nok for meg når bilistene også skal betale for utbygging av bussterminaler og egne bussveier.


Jeg ønsker å prioritere kunnskap og kompetanseheving gjennom å styrke samarbeidet mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene. Ha aktive samarbeidsforum der industri og næringsliv kan møte med forskermiljøene for å utvikle ny teknologi som raskt kan tas i bruk.


I dag er eksempelvis verdiskapningen per ansatt i petroleumsvirksomheten 10 ganger større enn det meste av annen virksomhet, og det blir en stor utfordring å erstatte denne lukrative næringen i fremtiden. Digitalisering og robotisering som kan øke verdiskapningen per ansatt i landbasert industri er nøkkelen til suksess. Dette kan best oppnås ved å ta vare på og videreutvikle det fundamentet som er skapt av olje- og gassnæringen. Petroleum skal vi utvinne så lenge det er etterspørsel og økonomisk forsvarlig. Inntektene må vi blant annet bruke til å bygge effektive veier og baner, som også de kommende generasjoner vil ha nytte av.


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 48069561

Lokallag i Rogaland

Fylkesleder: Kåre Vagle leder Kaare.vagle@inpartiet.no


Haugesund INP : Tor-Andre Skogland haugesund@rogalandinp.no


Sola INP: Pål Overland Sola@rogalandinp.no


Stavanger INP : Jan Inge Selvik Stavanger@rogalandinp.no


Karmøy INP: Johannes Sivertsen

karmoy@rogalandinp.no


Tysvær INP :Jan Øivind Andreassen

Tysvaer@rogalandinp.no