Nordland


Johnny Ronesen 

FYLKESLEDER 

Født og oppvokst i Mo i Rana. Jeg er utdannet bedriftsøkonom og har jobbet med salg og markedsføring i hele min yrkeskarriere. De siste seks årene har jeg jobbet som daglig leder i Nordlandsmat AS, der har jeg ansvar for salg og distribusjon av matprodukter som er produsert i landsdelen og da hovedsakelig til dagligvarehandelen.


Hvorfor er jeg med på dette

INP er et fremoverlent parti som etter min mening passer perfekt i dagens politiske landskap. 


INP er tydelig på det som er viktig for Norge, nemlig industri og næring. 


INP er tydelig på at vi skal utvikle, ikke avvikle industrien, og dette gjelder selvsagt særdeles oljeindustrien. Det samme gjelder næringsutvikling.


INP er et parti som tør å utfordre internasjonal storpolitikk på flere områder, såsom bistand, EØS, energi, selvråderett og ikke minst klima.


INP jobber for å snu den sentraliseringspolitikken som blåser over landet og gjøre det både trygt og attraktivt også å bo i distrikts-Norge.


INP har en helhetlig politikk som jeg kan stå inne for, og som jeg har lyst å være med å utvikle.


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Lokallag i Nordland


Bodø INP: Alexander Rosvold

bodo.nordland@inpartiet.no


Rana INP: Johnny Ronesen

johnny.ronesen@inpartiet.no


Sortland INP: Tore Paul Nilsen

sortland.nordland@inpartiet.no


Fauske INP: Leif Bjarne Alpøy

fauske.nordland@inpartiet.no


Hadsel INP:

hadsel.nordland@inpartiet.no