Fylkesstyret Møre og Romsdal


Leder: Finn Arne Follestad

1.nestleder: Atle Kvammen

2.nestleder: Nils Dalehamn

Styremedlem: Per Lorentz Kopperstad

Styremedlem: Andrew Øystein Taylor