Finn Arne Follestad 

FYLKESLEDER 

930 64 859

Født og oppvokst på Hurum, nærmere bestemt Holmsbu, og er bosatt i Volda. Gift og vi har til sammen 5 barn, og det har blitt 2 barnebarn.
Begynte min yrkeskarriere i Marinen som 17-åring og ble der som yrkesoffiser i nesten 18 år før jeg hoppet av. Jobbet i forskjellige bedrifter, men har mer eller mindre pløyd hav i 43 år. Jeg er utdannet Kostøkonom, og har mitt daglige virke i Island Offshore som Forpleiningssjef.

Har gjennom disse årene,i alle mine jobber, hatt personellansvar og vært sterkt opptatt av mine kollegaers ve og vel.

Jeg er oppriktig engasjert, dønn ærlig og opptatt av at folk skal ha det bra.

Jeg var med på det historiske møte på Rjukan den 29.02.2020 da vi stiftet INP og har vært involvert hele veien. 

 

Hvorfor jeg er med på dette?

Gjennom 16 år var jeg klubbleder i en fagforening, fordi jeg tror at dette er noe som kan forandre hverdagen for medlemmene.

Av samme grunn ble jeg engasjert i INP. Jeg tror Norge trenger ett reelt alternativ til de etablerte partiene i Norge. INP er det beste initiativet jeg har sett!

Vi opplever i dag en politikerforakt som etter mitt syn bunner ut i en politisk elite i Norge som i stor grad slåss om posisjoner. Vi har ikke lenger politikere som drives av engasjement, vi har yrkespolitikere. Politikere som er utdannet til det, som har valgt dette som en karrierevei. Det som dessverre blir realiteten for disse er at de overhodet ikke har kontakt med de som velger dem. De hever seg dessverre over oss.  Derfor er jeg en sterk forkjemper for det punktet i vedtektene våre - at det skal være krav om yrkeserfaring for å ha sentrale verv i INP.

Noe som kanskje påvirker den nye valgloven som kommer. 

 

Norge er inne i en periode der de forskjellige partier sloss om å rasere norsk natur, man sloss om å være de som utarmer landet og befolkningen. Det kan virke som man gjør et iherdig forsøk på å snike oss inn i EU bakveien. Det er noe vi må stoppe.

 

Uten distriktene så stopper Norge. Hvorfor? - fordi det er i distriktene at mye av verdiskapningen skjer. Derfor må vi ha en sterk distriktspolitikk og vi må legge til rette for vekst i distriktene.  Vi må snu den sentraliseringspolitikken som er ført de seneste årene.

Skal vi ha befolkning i distriktene må vi også slutte å rasere naturen med disse vindturbinene.  Naturinngrep som ikke er reversible, og som påfører lokalsamfunn både støyplager og økt forurensing.  Når vi i tillegg vet at vi ikke trenger disse turbinene så er valget enkelt - å si nei til vindkraft.

 

Vi må sikre industrien slik at de har langsiktige, stabile rammevilkår, slik at vi stimulerer til videreutvikling og nyetableringer.

 

Vi må utvikle, ikke avvikle olje og gass industrien.  Med det mener jeg at vi snarest må lyse ut den 26. konsesjonsrunden. Vi må tilstrebe å kartlegge de verdiene vi rår over på kontinentalsokkelen, og også på landjorda.  Så får vi konsekvens-utrede hvorvidt det er forsvarlig å nyttiggjøre seg av disse verdiene.  Noe annet vil etter min mening være et svik mot kommende generasjoner. Så får heller kommende generasjoner velge om de vil hente det opp eller la det ligge.

 

Vi må styrke forsvaret, vi må konsentrere oss om trusselbildet i vårt nærområde og NATO. Enklere kan det vel ikke sies.  Jeg sitter med et inntrykk av at dagens Storting har glemt mellomkrigstiden og de historiske realitetene.  Under den kalde krigen så hadde vi et forsvarsbudsjett som utgjorde opp mot 4,5% av BNP i dag er det under 2%. Vi må evne å kunne oppfylle NATO sitt krav om at medlemslandene bruker 2% av BNP på forsvar.

Vi har i dag en strømpriskrise, som er et resultat av Stortingets higen etter å tekkes EU sitt grønne skifte. Vi må ta tilbake norsk råderett over egne ressurser og samfunn. Med andre ord: vi må ut av EØS. Dette er et punkt det er skrevet mye om, men skal vi få tilbake politisk kontroll på strømprisene så må vi endre energiloven.  Med den suverenitetsavgivelsen Stortinget har vedtatt så må vi si opp EØS avtalen for å få dette til.  Nei til EU/EØS er ikke et nei til Europa, de vil fortsatt være vår viktigste handelspartner. Vi må bare bruke de handelsavtaler som allerede er der som er gyldige og som vil være upåvirket av en oppsigelse av EØS.  Så vil sikkert EU komme med noen mottrekk, men det er et gjensidig behov for handel slik at dette vil det garantert være mulig å finne løsninger på.

Fylkesleder : Finn Arne Follestad

Finn@inpartiet.no


Lokallag i Møre og Romsdal:


Ålesund INP: Andrew Øystein Taylor leder aalesund.mr@inpartiet.no


Molde INP: Bjørn Inderhaug leder molde.mr@inpartiet.no


Herøy INP: Tom Christian Nygard

heroy.mr@inpartiet.no


Kristiansund INP: Atle Kvammen leder

kristiansund.mr@inpartiet.no


Ulstein INP: Per Lotentz Kopperstad

ulstein.mr@inpartiet.no


Volda INP: Dagfinn Kristiansen

volda.mr@inpartiet.no


Hustadvika INP: Pål Jørgen Løvik

hustadvika.mr@inpartiet.no


Vestnes INP: Harald Johnny Tomren

vestnes.mr@inpartiet.no


Rauma INP: Arne Hoem

rauma.mr@inpartiet.no


Haram INP: Vidar Risnes

haram.mr@inpartiet.no


Vanylven INP: Nils Olav Moen

vanylven.mr@inpartiet.no


Hareid INP: Øyvind Grimstad

hareid.mr@inpartiet.no


Giske INP: Torunn Lied Giske

giske.mr@inpartiet.no