Møre og Romsdal


Finn Arne Follestad 


FYLKESLEDER 

Født og oppvokst på Hurum, nærmere bestemt Holmsbu. Gift og vi har 5 barn og bosatt i Volda.
Begynte min yrkeskarriere i Marinen som 17-åring og ble der som yrkesoffiser i nesten 18 år før jeg hoppet av. Jobbet i forskjellige bedrifter, men har mer eller mindre pløyet hav i 40 år. Jeg er utdannet Kostøkonom, og har mitt daglige virke i Island Offshore som Forpleiningssjef. Jeg er i tillegg klubbleder for Industri Energi i rederiet.


Hvorfor jeg er med på dette

Jeg tror Norge trenger ett reelt alternativ til de etablerte partiene i Norge. INP er det beste initiativet jeg har sett!
Jeg opplever at de etablerte partier i Norge i stor grad slåss om posisjoner, i denne kampen har de mistet kontakten med befolkningen. Vi ser at de fleste partier skal legge ned oljenæringen, de vil med andre ord legge ned inntektsgrunnlaget vårt og rasere velferdssamfunnet slik vi er blitt vant med at det er. 


Av politiske saker som er viktige for meg er norske lønns- og arbeidsvilkår innen norsk økonomisk sone.


Vi må slutte å rasere norsk natur, for at vi skal være batteri for Europa. Med andre ord vi må stoppe den vanvittige utbyggingen av vindkraft som vi gjør. 


Vi må sikre industrien slik at de har langsiktige, stabile rammevilkår, slik at vi stimulerer til videreutvikling og nyetableringer.


Vi må snu den sentraliseringspolitikken som blåser over landet og gjøre det både trygt å attraktivt også å bo i distrikts-Norge.


Vi må styrke forsvaret, vi må konsentrere oss om trusselbildet i vårt nærområde og NATO.


Vi må ta tilbake norsk råderett over egne ressurser og samfunn. Med andre ord: vi må ut av EØS.


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 930 64 859

Fylkesleder : Finn Arne Follestad

Finn@inpartiet.no


Lokallag i Møre og Romsdal:


Ålesund INP: Andrew Øystein Taylor leder aalesund.mr@inpartiet.no


Molde INP: Bjørn Inderhaug leder molde.mr@inpartiet.no


Herøy INP: 

heroy.mr@inpartiet.no


Kristiansund INP: Atle Kvammen leder

kristiansund.mr@inpartiet.no


Ulstein INP: Per Lotentz Kopperstad

ulstein.mr@inpartiet.no


Volda INP: Dagfinn Kristiansen

volda.mr@inpartiet.no


Hustadvika INP: Pål Jørgen Løvik

hustadvika.mr@inpartiet.no


Vestnes INP: Terje Finnøy leder

vestnes.mr@inpartiet.no