Innlandet


Tom Noreng

FYLKESLEDER 

Tom@inpartiet.no

Født og oppvokst i Gausdal og har jobbet i forskjellige områder innen byggfaget som ingeniør, både i privat og offentlig sektor. I dag bor jeg i Brumunddal og jobber i privat treindustri.


Hvorfor jeg er med på dette?

INP har et omfattende partiprogrammet med noe for alle.

Offentlig sektor er også en del av næringene og industrien, som er satt  til å forvalte verdiskapningen, lage trygge rammer, ta vare på syke og pleietrengende, forvalte naturressursene, sørge for infrastruktur, ivareta sikkerheten, støtte opp om landbruksnæringen og skape engasjement innen kultur i by og bygd. INP ønsker å optimalisere denne sektoren.

Begynner det å bli i overkant mange til å forvalte i overkant stort regelverk og med i overkant kronglete kommandolinjer ? 


Forenkling og effektivisering


  • Trygghet er et nøkkelord som skaper glede og pågangsmot.
  • Forutsigbarhet er avgjørende for fremgang og investeringer i verdiskapende sektor.


Jeg registrerer at demokratiet har mistet en del av sin kraft, og vi trenger et parti som kommuniserer nedenfra og oppover.


INP vil befinne seg på bakkeplan med hodet hevet. 

INP vil være et parti som tør å utfordre internasjonal storpolitikk på flere områder, så som bistand, EØS, energi, selvråderett og ikke minst klima.


INP skal drive konsekvenspolitikk, det vil si en kost-/ nyttevurdering av alle tiltak, subsidier og bruk av skattekroner innen ovennevnte områder vil bli avkrevet regnskap.


Vi kan ikke kaste den norske velferden ut av vinduet, basert på antagelser, følelser og symbolpolitikk.

Vindturbiner, elektrifisering av norsk sokkel og en energipolitikk i hendene på internasjonal storpolitikk, setter vår selvråderett og verdiskaping i fare.  


Min frykt er at strømintegrering med det europeisk markedet, der vår felles ressusj blir en handelsvare, med priser som er avhengig av de europeiske tilgangssvingningene og konskvensene av et hysterisk grønt skifte. Strøm må ikke være en spekulativ handelsvare. 


Jeg er med i INP for å kunne snu utviklingen her til lands, fra avvikling til utvikling.


(27.11.2020)


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 904 73 641

Lokallag i Innlandet

Gran INP

Iver Bergset Frydenlund

gran.innlandet@inpartiet.no

Dovre INP

Ole Kristian Bø

dovre.innlandet@inpartiet.no

Hamar INP

Under etablering

hamar.innlandet@inpartiet.no

Nordre Land INP

Under etablering (Valdresregionen)

nordreland.innlandet@inpartiet.no