Line Kjos


FYLKESLEDER 

Tlf.: 405 43 541

Jeg er født i Oslo, oppvokst på Lørenskog. I voksen alder bosatte jeg meg på Skedsmo, i dag bor jeg i Nittedal. Jeg har en sønn.

Er utdannet markedsøkonom og har bakgrunn innen salg og markedsføring. Jeg har lang arbeidserfaring som Key Account manager og konsulent. Jeg er svært politisk engasjert og har vært aktiv i kampen mot EU-medlemskap og dagens EØS-avtale. Dette er mitt kjerneområde.

 

Som politisk kandidat er jeg iherdig opptatt av kampen for et sterkere demokrati og én mer «fokusert» industri- og næringsutvikling. Industri- og Næringspartiet (INP) er en del av den kampen. Balanse i politikk, og samfunn tilhører sentrum. INP er et sentrumsparti som klart tar standpunkt for norsk suverenitet, fellesskap og utvikling. Som igjen sikrer god balanse og er helt avgjørende for mitt politiske engasjement i INP. Vi er garantisten mot EU-medlemskap og har programfestet oppsigelse av dagens EØS-avtale.

 

Det er nettopp den norske modellen og vårt demokrati som har sikret norske interesser, oljefond og videre vannkraften. Den kampen vil jeg ta videre i vervet for Industri- og Næringspartiet som fylkesleder i Viken og som Stortingskandidat. 

 

«Vi vil bygge Norge» er ikke bare et slagord, men kjerneverdien av partiet INP. Utvikling, ikke avvikling. Konsekvenspolitikk, ikke symbolpolitikk. Dette er gode verdier å arbeide etter. Norge trenger nye visjoner som bygger på håp, innovasjon og utvikling, ikke skremselspropaganda, restriksjoner eller mer avgifter. Som Stortingsrepresentant vil jeg gjøre alt jeg kan for å hindre mer bomring og være garantisten mot veiprising.

 

Vi må nå bygge Norge. Det er vår tur.

Det er ingenting i veien for at ikke Norge kan bli best i verden på forskning, beredskap, entreprenørskap, cyber-sikkerhet og IT. Vi må bare våge å satse mer konkret på kompetanseutvikling, samt sette oss mål som fokuserer på norsk arbeidskraft og felles utvikling, fremfor å leve under EUs ideologiske ramme.

Kampen for desentralisering av makt og midler er med i denne kampen. De avgjørelser som blir tatt, skal bli tatt av de som blir påvirket av dem. Dette er essensen av demokratiet og er en del av kampen mot fattigdom, avmakt og utenforskap. Kampen for et godt miljø og sikre norsk natur inngår i dette.

 

Som Stortingskandidat vil jeg sikre at norske naturressurser og verdiskapning kommer det norske samfunnet til gode. Avgjørelsen om å underlegge Norge i EUs energibyrå har svekket det norske konkurransefortrinn. Flere utenlandskabler vil videre være med på en slik svekkelse. Som Stortingsrepresentant vil jeg være en klar stemme imot. Kampen for norsk suverenitet, norske naturressurser og demokrati er evigvarende. Vi må være villig til å ta den kampen i flere ledd. Frihet er ikke gratis, den må arbeides for under hver generasjon.


Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Fylkesleder: Line Kjos leder line.kjos@inpartiet.no

Politisk nestleder: Frank Winnberg

Organisatorisk leder: Gerd Linnerud


AKERSHUS

Fylkesprogram her


Lokallag i Akershus:


Lillestrøm INP: Daniel Tho leder lillestrom.viken@inpartiet.no


Ås INP: Carl Enger

aas.viken@inpartiet.no

Ås INP partiprogram


Bærum INP: Frank Winnberg

baerum.viken@inpartiet.no 

medlem.baerum.viken@inpartiet.no

Bærum INP partiprogram


Moss INP: Knut Arild Andersen

moss.viken@inpartiet.no     


Sarpsborg INP: Jesper Solbakken

sarpsborg.viken@inpartiet.no


Asker INP: Christin Gerner-Mathisen

asker.viken@inpartiet.no


Vestby INP: Hilde Merete Feragen

vestby.viken@inpartiet.no

Vestby INP partiprogram