Hjem > Fylkes-og-lokallag > Rogaland

Lokallag Strand INP

"Med fokus på helse, velferd og lokalt næringsliv"

Aktuelle nyheter fra Strand INP

Datasenter+p%E5+J%F8rpeland

Datasenter på Jørpeland
Hodeløs bruk av vår rene kraft
Billig+str%F8m

Billig strøm
Anstendig pris på strøm er verken populistisk eller spesieltStrand INP jobber for bærekraftig og innovativ vekst, med fokus på helse, velferd og miljø. Vi skaper arbeidsplasser, støtter lokalt næringsliv, og fremmer teknologi for en bedre fremtid.

Velkommen til Strand Industri- og Næringsparti (INP). Vi er et politisk parti dedikert til å fremme norsk industri og næringsliv gjennom innovative og bærekraftige løsninger. Vårt mål er å skape et samfunn der økonomisk vekst, teknologisk fremgang, helse, velferd og miljøbevissthet går hånd i hånd. Vi tror på en politikk som støtter lokalt næringsliv, skaper nye arbeidsplasser, og fremmer Norges posisjon som en ledende industrinasjon.

Vi ønsker utvikling, men ikke for enhver pris. Derfor støtter vi ikke etableringen av datasentre og annen industri som kan skade miljøet eller ikke tilfører nok verdi til lokalsamfunnene. Strand INP ønsker å jobbe for:

  • Bærekraftig industriutvikling: Vi vil sikre at industrien vår er miljøvennlig og bærekraftig, og bidrar positivt til samfunnet.
  • Innovasjon og teknologi: Vi støtter forskning og utvikling for å drive frem nye teknologier og løsninger som forbedrer livskvaliteten.
  • Arbeidsplasser og vekst: Vi ønsker å skape flere jobber og sikre økonomisk vekst i hele landet, med særlig fokus på lokalt næringsliv.
  • Helse og velferd: Vi arbeider for bedre helse- og velferdstjenester som er tilgjengelige for alle.
  • Styrking av lokalt næringsliv: Vi tror på viktigheten av å støtte lokale bedrifter og gründere for å fremme en levende og dynamisk økonomi.

Bli med på reisen mot et sterkere og mer selvstendig Norge. Sammen kan vi forme en fremtid hvor norsk industri og næringsliv trives og utvikler seg, samtidig som vi tar vare på helsen, velferden og miljøet.


Link til vårt program: Strand INP