Hjem > Fylkes-og-lokallag > Rogaland

Lokallag Sola INP

Aktuelle nyheter fra Sola INP

Pristak+str%F8m

Pristak strøm
Industri- og Næringspartiet (INP) har spurt Sola kommune om å: "-be Lyse om å utrede muligheten for salg av strøm fra Lyse direkte til sluttkunder i Sola kommune."
-her er svaret

Industri%2D+og+n%E6ringsutvikling

Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Distriktvennlig+politikk

Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Sikkerhet+og+forsvar

Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.Som de andre lokallag hos INP er vi opptatt av utvikling, trygghet og forutsigbarhet for våre innbyggere, næringer og verdiskapere.

Sola INP vil jobbe til det beste for alle Solabuer. Våre politikere har bred arbeidserfaring og vil
tilføre kommunestyret sunn fornuft og gode innspill.
Som nytt parti jobber vi systematisk med å forbedre lokal politikk og etter Stortingsvalget i 2025
nasjonal politikk. For å komme tilbake til normale strømpriser vil vi trekke Norge ut av Acer og ta
kontroll over strømforsyning. Avvikle fordyrende prosjekter som vindturbiner, elektrifisering av
sokkelen og karbonfangst. INP vil fokusere på det vi kan gjøre noe med, miljøet.??
Inntjening er viktig og derfor satser vi på styrking av næringslivet inkludert små og mellomstore
bedrifter. Oljeindustrien i kommunen skal styrkes og ikke avvikles, landbruket skal vernes.
Levekår, skole, barnehage, sykehjem, helse og samferdsel er viktig for Sola INP.
Med fornuftig økonomisk politikk vil vi ha midler til å ivareta kommunens oppgaver.

4 viktige saker:

 1. Næringslivet er motoren for inntjening og må styrkes. INP vil derfor legge til rette for flere små og
  mellomstore bedrifter. Olje- og gassindustrien i kommunen skal utvikles og ikke avvikles.
 2. Utdanning, skole og barnehage
  Lærere må ha god kompetanse som sikrer kvaliteten. Målet er at skoler og barnehager ligger nær
  der folk bor.
 3. Helse og omsorg
  Tennene er en del av kroppen. Bygge opp psykisk helse. Folk som trenger sykehjemsplass skal
  ikke stå i kø. Ektefelle / samboer har rett å bo sammen på sykehjem. Samtidig skal de som
  trenger hjelp hjemme få det.
 4. Helhetlig strukturert arealplan for hele Sola kommune. Nødvendig med ambisjoner.
  Jordvern er viktig. INP vil at Sola Sentrum får bystatus.


Media

INP Sola - Utdanning, Helse og Sikkerhet
INP Sola - Videregående skole
Stem INP Sola på valgdagen
INP Sola vil investere i barn og unge