Den første dagen


Vi skulle fikse det meste. Ta tilbake fornuften i norsk politikk, og da måtte vi endre politisk retning på mange områder. Vi var kamplystne og ambisiøse. Det var god stemning.

lik beskriver Tom Håvard Noreng stiftelsesdagen for INP for fire år siden. Han hadde rundet 60 og hadde bestemt seg for å engasjere seg i lokalpolitikken. Timingen var dermed perfekt da invitasjonen kom om å bli med til Rjukan og stifte et nytt parti; Industri- og Næringspartiet. - Det var meg, et par til, og «oljekara».

-CO2-fobien og det grønne skifte var begynte å bre om seg som en kreftsvulst for den norske velferden. Kravet om å stenge oljebrønnene, kilden til all vår velstand, fikk stadig mer gehør. Lille Norge, et av verdens grønneste land med sine 1,38 promille klimagassutslipp og 0,5 prosent av verdens oljereserver, skulle gå foran i den naive tro at de andre oljenasjonene ville følge etter. All sunn fornuft var i ferd med å bli lagt til side. Noen måtte gripe inn, og det skulle bli oss.

Det var nok mest fokus på olje, industri- og næring som politisk felt på den første samlingen for fire år siden. Ord som «kultur» ble vel ikke nevnt, minnes han.

Siden den gang har partiet fått en fullverdig og god politikk på de fleste felt, og det er Tom stolt av. Selv er han spesielt opptatt av en skatte- og avgiftspolitikk som styrker gründerskap og næringsliv, noe som vil skape mange og gode arbeidsplasser, ikke minst i distriktene. Og han er opptatt av å legge forholdene til rette for primærnæringene. Tom mener det er en skandale at strenge reguleringer og dårlig økonomifordeling i landbruket har gjort at Norge har så lav sjølbergsgrad med matproduksjon.

-Dersom det skulle komme en krig eller en skikkelig matkrise i vår del av verden, vil det kun være de dalstrøka som fortsatt har et rikholdig landbruk som vil klare seg, sier han.

Tom Håvard Noreng er aller mest stolt av det gode verdigrunnlaget INP bygger på. Han mener det er så enkelt, ukomplisert og solid at det bør appellere til alle. -Det handler om rettferdighet og muligheter for å bo og trives i hele landet. Vi må ikke utradere bygdene og distriktene våre, men bygge sterke regionssentre, slik at alle har et rikholdig tilbud i sin nærhet.

Politisk står INP grunnfast der det har stått siden starten, sier Noreng. Han presiserer at politikk er dynamisk og vil hele tiden justeres og utvikles.

-Vi er opptatt av at folk skal kjenne seg trygge. Da må politiet være der folk er når de trenger det. Og vi skal kjempe for at vi har et godt utbygget helsevesen i hele landet. Byråkratiseringen er i ferd med å lamme vår velferd. Førstelinjesoldatene i samfunnet må få bruke tiden på folk og ikke på rapportskriving.

Tom Håvard Noreng er også opptatt av at Norge styrker utdanningen og øker statusen for praktiske yrkesfag. -I Innlandet er tre- og byggenæringen viktig, med store ringvirkninger. Men i lange tider har byggenæringen benyttet innleide østeuropeere. Når de nå reiser hjem, blir konsekvensene at det omtrent ikke finnes kyndige håndverkere igjen her i landet. Det er en skam!

-Vi får veldig mange tilbakemeldinger om at partiprogrammet vårt har den beste politikken på de fleste samfunnsområdene. Nå har vi fokus på å løfte frem gode talspersoner innen de ulike politiske områdene, også «kultur», sier Tom og smiler lurt. Og nettopp smil er Tom Håvard Noreng opptatt av.

-I INP skal vi ha en lett og god tone med trygghet og mye humor. Gravalvor og krangling skal vi legge bak oss, sier Tom. Han har et klart råd til sine partifeller:

-Styr unna tastaturet og de sosiale mediene når uenighet rår. Ta uenighetene til behandling i de politiske organene i stedet. Vi må bruke energien på å anskueliggjøre politikken vår. Da kommer INP til å bli et stort og viktig parti på kort tid. For vår politikk er bygget på å ivareta vanlige folks interesser, og det kan det ikke slå feil.