Beredskap og selvforsyning

/images/beredskap2.jpg

INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler.

Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet.
Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Sentralisering og etablering av store, kompakte helseforetak øker risikoen og sårbarheten ved kriser.
INP har som mål å redusere responstiden til våre nødetater. Sentraliseringsspøkelset truer tilgjengeligheten og utrykningstiden til våre nødetater.
Norges topografiske, geografiske og infrastrukturelle utfordringer medfører at vi har behov for små og spredde akuttbehandlingsplasser. Vi registrerer spesielt at fylker med utstrakte regioner, får lengre responstid.
INP ønsker å styrke akuttbehandlingskapasitet og fødestuer rundt om i landet, spesielt i våre nordlige regioner hvor avstand og vær kan skape store utfordringer innen god logistikk.
INPs partiprogram inneholder mange punkter som handler om å sikre at Norge er godt forberedt for ulike kriser.

Matsikkerhet
Norge skal ha beredskapslagre for essensielle matvarer tilsvarende tre måneders normalt forbruk. Dette skal finansieres og koordineres av offentlig sektor i tett samarbeid med landbruket samt produsenter og grossister innen dagligvarebransjen.
INP vil utvikle innenlandsk produksjon helt fram til ferdige produkter.
Norge skal bli mindre avhengig av utenlandsk produksjon.
Dette vil inkludere viktige medisiner, medisinsk utstyr og smittvernsutstyr.


VÅRE VÅRE KJERNESAKER

EU og EØS-avtalen
EU og EØS-avtalen
Industri- og Næringspartiet (INP) vil ta kampen for å si opp dagens EØS-avtale. Norge fortjener bedre frihandelsavtaler som ikke svekker det norske demokratiet eller vår Grunnlov.
Pensjonsløftet 
Pensjonsløftet 
INP vil løfte pensjons- og uførereguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 
Beredskap og selvforsyning
Beredskap og selvforsyning
INP har som klart mål å øke selvforsyningsgraden innen medisinsk utstyr og legemidler. Vi ser et sterkt behov for å tilrettelegge for en større grad forskning og utvikling innen det medisinske feltet. Norge har spesielle behov for å kunne inneha kunnskap og evne til å utvikle flere produkter
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Styrke barsels- og foreldrepermisjonstiden
Nesten halvparten av norske mødre tar nå ut ulønnet permisjon for mer tid med barnet, viser siste NAV-rapport. Det forteller oss at mor og barn trenger mer tid hjemme i trygge rammer enn dagens barselspermisjon tillater.
Sikkerhet og forsvar
Sikkerhet og forsvar
INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.
Distriktvennlig politikk
Distriktvennlig politikk
Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti.
Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres.
Industri- og næringsutvikling
Industri- og næringsutvikling
INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.
Norge en energinasjon
Norge en energinasjon
Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge.