Bli medlem

INDUSTRI-  og NÆRINGSPARTIET
inviterer deg herved til å støtte vårt
arbeide ved å tegne medlemskap.
Bli med og bygge Norge.

Med vennlig hilsen
INP
org.nr.924942703.