Hjem > Fylkes-og-lokallag > Agder

Fylkesstyre Agder INP

Audun Lerøy Engesbak
Fylkesleder
Kjell Erik Sandvik
Fylkesnestleder
Ian Martin Reed
Studieleder
Jan Egil Svendsen
Medlemsansvarlig
Rosita Kultorp
Kasserer
Håvard Glad Andreassen
Styremedlem
Geir Pedersen
Styremedlem
Ken Mario Kvinlaug
Styremedlem
Anja Helen Skarpeid
Styremedlem
Paal Ove Sodefjed
Varamedlem
Gerd Oddny Lindefjeld
Varamedlem
Åshild Haga
Varamedlem

Lokallag

Arendal

Birkenes

Farsund

Froland

Kvinesdal

Lillesand

Lindesnes

Lyngdal

Risør

Setesdal

Tvedestrand