Ja, vi skal fortsatt ha lav pris  på barnehagene


  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP ønsker å sikre et godt og allsidig barnehagetilbud


  • INP ønsker å sikre god finansiering av barnehagene, ved å opprettholde dagens olje- og gassvirksomhet.


  • INP vil sikre at alle får gode alternativer, uavhengig av  regional tilknytting. Vi skal øke satsingen på de mindre og godt lokaliserte barnehagene, hvor behovet er.


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP vil fokusere på næringsutvikling i Norge, som skal sikre den fremtidige velferden.


  • Du krysset "JA" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.