Nei, prisnivået er allerede for høyt

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP er tydelig på vårt mål om at CO2 avgiften skal fjernes


  • INP anser dagens avgiftsnivå som kunstigt høyt, og reflekterer den symbolpolitikken dagens Storting presenterer


  • INP er tydelig på at dagensavgifter medfører en ekstrabeskatting av forbruker.


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP bilen er svært viktig for våre distrikter, og det skal ikke innføres ekstrabeskatting.


  • Du krysset "NEI" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.