Nei, veier skal finansieres over statsbudsjettet 

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP er tydelig på vårt mål om at alle veier skal finansieres over Statsbudsjettet

  • INP ønsker å sikre finansiering av infrastrukturen, ved å opprettholde dagens olje- og gassvirksomhet.


  • INP vil satse på fremtidig infrastruktur, uten ekstraordinær veiprising.


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP veinettet er svært viktig for våre distrikter, og det skal ikke innføres ekstrabeskatting.


  • Du krysset "NEI" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.