Hjem > Fylkes-og-lokallag > Sentralt > Industri- og Næringspartiet

Nyheter: Hvorfor fikk Sylvi Listhaug slik tyn for sin tur til Sverige i 2017?

/images/Sentralt/Sentralt/listhaugRinkeby.jpg

Det som er åpenbart, er at Venstre og KRF ikke er partiene som er villige til å sette foten hardt nok ned nå, dersom politikken skal virke.

Alle som var tydelige på de faktiske utfordringene Norge sto i og nå står i rundt gjeng- og klankriminalitet, ble satt i bås som ekstremister. Er det å mene at vi skal ta vare på Norge som det fantastiske landet det er, ekstremistisk? Norge er et av verdens beste land å leve i. Dette bør motivere til faktabasert debatt i den hensikt å opprettholde grunnmuren som nasjonen hviler på, og det må være konsekvenspolitikk som debatten styrer seg mot.

Jeg tror mange svensker som nå har opplevd hva ukontrollert innvandring fører til, undres over at i Norge benyttes moralisme og forsøk på å sykeliggjøre (fobisere) og å definere som ytre høyre, høyrepopulister, rasister og fascister de kreftene som argumenterte mot for stor innvandring. Dette gjøres i Norge samtidig som vi er veldig opptatte av at innvandrerne fra fremmede kulturer skal respekteres for sin kultur og til og med få økonomisk støtte til å dyrke en krigsherre som har levd for 1400 år siden med tillegg av denne krigsherrens allmektig gud, som gir dem guddommelig selvtillit og rett til å se ned på kulturen som gir dem rikelig med mat, frihet, trygghet og rett til å uttrykke sine meninger.

Det min påstand at norsk kultur settes under press av politikere som ser ut til å få en stadig større avstand til nordmenns hverdagsliv og som fremmer politikk som ikke er utviklet og forankret i våre behov, men er utviklet i en ideologisk og umenneskelig/mekanisk virkelighet med likesinnede i en slags globalistisk tro på at det er noe som heter universelle menneskerettigheter. Norsk kultur settes også under press fordi ytringsfriheten ikke regnes som selvfølgelig lengre. Man må vokte sine ord enten det gjelder klimapolitikk, innvandringspolitikk, kriminalpolitikk, skolepolitikk osv. for ikke å miste jobben.

Konsekvenspolitikk må gjennomsyre beslutninger som påvirker vårt liv i Norge. I næringslivet heter det seg at kultur spiser strategi til frokost, og det er sant. Hva har dette med Norge og norsk politikk å gjøre og hvilke konsekvenser må dette få i utøvelsen? Først må vi definere hva kultur er, og da tenker jeg ikke på matkultur, kleskultur og materielle kulturytringer. Jeg tenker på de ryggmargsreflekser som deles av majoriteten nordmenn i møte med andre mennesker, offentlige myndigheter og med resten av virkeligheten.

Norsk kultur kan defineres som normer som majoriteten av nordmenn instinktivt reagerer sterkest mot når disse normene blir satt under press. Jeg mener at vi har en kontrakts-kultur i forhold til fellesskapet som sier gjør din plikt og krev din rett – i den rekkefølgen, og vi har nok et langt over gjennomsnittlig tillit til våre medborgere og til våre myndigheter.

Dette er i motsetning til klankulturer, korrupsjonskulturer og kulturer som mener det finnes absolutte og detaljerte leveregler forordnet av et eller annet overhode. Jeg mener vi har utviklet en kultur i Norge som gjør at vi i mindre grad enn mange andre er villige til å underlegge oss en autoritet som ikke har gjort seg fortjent til det eller som ikke er resultat av en ekte demokratisk prosess.

Det er nok bare på tide å innse at det Sylvi Listhaug prøvde å fortelle om svenske tilstander på vei til Norge, dessverre viste seg å være veldig korrekte. At hun derimot ofte setter ting helt på spissen, gjør jo debatten med FRP fort vanskelig. Men, som hun uttrykker i VG så må nok de som ønsker at politikerne nå setter ned foten, og tar problemene på alvor, innse at et Høyre med Venstre og KRF som haleheng, aldri kommer til å bli enige om det som faktisk må gjøres. Her vil INPs konsekvenspolitikk medføre at vi faktisk tar de politiske valg som gjøre at hele virkemiddelapparatet styrkes.

Vi må se på helheten i hvordan vi tenker rundt innvandring som å sette krav når nye generasjoner skal oppdras, eller nye mennesker kommer til Norge og skal integreres. Det er derfor viktig å være helt tydelig på hva de skal oppdras i og integreres til. Om man ikke vet hva majoritetskulturen til Norge er, blir det en vanskelig oppgave å integrere personer inn i den norske kulturen.

Det multikulturelle prosjekt i betydningen av stor innflytting av fremmedkulturelle, gir hodeløs politikk når man ikke er bevisst på hvilke nye verdier (les kulturelle instinkter) man ønsker velkommen. Flere importerte verdier kolliderer negativt i forhold til vår møysommelig opparbeidede sekulære kultur med tro på liberalt demokrati og humanisme. Siden religion fort trumfer landets lover og regler, er oppgaven med å lære og å akseptere fullt ut verdier som går på tvers av egne verdier særdeles krevende og kostbart.

Øistein Høksnes Industri- og Næringspartiet INP 1. Nestleder INP Nestleder Vestfold INP Kommunestyrerep. Sandefjord INP


Våre nyheter

Hvorfor fikk Sylvi Listhaug slik tyn for sin tur til Sverige i 2017?
Hvorfor fikk Sylvi Listhaug slik tyn for sin tur til Sverige i 2017?
Jo, fordi norske media, politikere og andre meningsytrere anser det som viktigere å være politisk korrekte, enn at man faktisk definerer hva som er de reelle problemene Norge nå står i og hva som gjennom sunn fornuft og åpne diskusjoner må komme til løsninger som virker.
Vanvittig pengebruk på det nye regjeringskvartalet
Vanvittig pengebruk på det nye regjeringskvartalet
Slik vanvittig pengebruk har man knapt sett i Europa siden Romanias diktator Ceausescu bygget regjeringspalasset i Bucuresti på 1980 tallet.
Hvor lenge vil distriktene la seg lure?
Hvor lenge vil distriktene la seg lure?
Hvordan kan mange fortsatt tro at partiene som har dominert regjeringene de siste 30-40 årene, egentlig ønsker at distrikts-Norge skal vokse og kunne la det gode liv være hverdagen?
Det nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges
Det nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges
Industri- og næringspartiet mener at det planlagte nye regjeringskvartalet i Oslo må skrinlegges. Slik vanvittig pengebruk har man ikke sett i Europa siden Romanias diktator Ceausescu bygget regjeringspalasset i Bucuresti på 1980 tallet.
INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april
INP har avholdt sitt landsmøte på Hurdalssjøen 26-28. april
Med 134 delegater til stede ble landsmøtet særdeles vellykket og har nå skaffet seg et solid fotfeste både organisatorisk og politisk til tjeneste for det norske folk!
Pressemelding
Pressemelding
Industri- og næringspartiet (INP) gjennomfører landsmøte på Hurdalsjøen hotell 26. - 28. april.

Lokallag