Olje- og gass næringen

Equinor ASA

Heidrun plattformen

Equinor ASA er norges viktigste selskap. INP vil ikke selge selskapet eller ytterligere delprivatisere. 

Operatørselskapene

INP vil bevare og forbedre leterefusjonsordningen. Johan sverdrup feltet er et godt eksempel på at leterefusjonsordningen er et vinn vinn for as Norge.

Leverandørindustrien

Ringvirkningene av olje- og gass- virksomheten er teknologiutvikling, bosetting i distriktene, verdiskapning der folk bor.